قرآن

سوره: القدر
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
بريده باد هر دو دست ابولهب (و مرگ بر او باد)!
(٣)
هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودى نبخشيد!
(٤)
و بزودى وارد آتشى شعله‏ور و پرلهيب مى‏شود;
(٥)
و (نيز) همسرش، در حالى كه هيزم‏كش (دوزخ) است،
(٦)
و در گردنش طنابى است از ليف خرما!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها