قرآن

سوره: القارعة
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
بگو: خداوند، يكتا و يگانه است;
(٣)
خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى‏كنند;
(٤)
(هرگز) نزاد، و زاده نشد،
(٥)
و براى او هيچگاه شبيه و مانندى نبوده است!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها