قرآن

سوره: العلق
(٠)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(١)
بگو: پناه مى‏برم به پروردگار مردم،
(٢)
به مالك و حاكم مردم،
(٣)
به (خدا و) معبود مردم،
(٤)
از شر وسوسه‏گر پنهانكار،
(٥)
كه در درون سينه انسانها وسوسه مى‏كند،
(٦)
خواه از جن باشد يا از انسان!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها