قرآن

سوره: قريش
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
الر، اين آيات كتاب، و قرآن مبين است.
(٣)
كافران (هنگامى كه آثار شوم اعمال خود را ببينند،) چه بسا آرزو مى‏كنند كه اى كاش مسلمان بودند!
(٤)
بگذار آنها بخورند، و بهره گيرند، و آرزوها آنان را غافل سازد; ولى بزودى خواهند فهميد!
(٥)
ما اهل هيچ شهر و ديارى را هلاك نكرديم مگر اينكه اجل معين (و زمان تغيير ناپذيرى) داشتند!
(٦)
هيچ گروهى از اجل خود پيشى نمى‏گيرد; و از آن عقب نخواهد افتاد!
(٧)
و گفتند: «اى كسى كه «ذكر» ( قرآن) بر او نازل شده، مسلما تو ديوانه‏اى!
(٨)
اگر راست مى‏گويى، چرا فرشتگان را نزد ما نمى‏زورى؟!»
(٩)
(اما اينها بايد بدانند) ما فرشتگان را، جز بحق، نازل نمى‏كنيم،;و هرگاه نازل شوند، ديگر به اينها مهلت داده نمى‏شود (;و در صورت انكار، به عذاب الهى نابود مى‏گردند)!
(١٠)
ما قرآن را نازل كرديم; و ما بطور قطع نگهدار آنيم!
(١١)
ما پيش از تو (نيز) پيامبرانى در ميان امتهاى نخستين فرستاديم.
(١٢)
هيچ پيامبرى به سراغ آنها نمى‏آمد مگر اينكه او را مسخره مى‏كردند.
(١٣)
ما اينچنين (و از هر طريق ممكن) قرآن را به درون دلهاى مجرمان راه مى‏دهيم!
(١٤)
(اما با اين حال،) آنها به آن ايمان نمى‏آورند; روش اقوام پيشين نيز چنين بود!
(١٥)
و اگر درى از آسمان به روى آنان بگشاييم، و آنها پيوسته در آن بالا روند...
(١٦)
باز مى‏گويند: «ما را چشم‏بندى كرده‏اند; بلكه ما (سر تا پا) سحر شده‏ايم!»
(١٧)
ما در آسمان برجهايى قرار داديم; و آن را براى بينندگان آراستيم.
(١٨)
و آن را از هر شيطان رانده شده‏اى حفظ كرديم;
(١٩)
مگر آن كس كه استراق سمع كند (و دزدانه گوش فرا دهد) كه «شهاب مبين‏» او را تعقيب مى‏كند (و مى‏راند)
(٢٠)
و زمين را گسترديم; و در آن كوه‏هاى ثابتى افكنديم; و از هر گياه موزون، در آن رويانديم;

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها