قرآن

سوره: سبأ
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
حم
(٣)
سوگند به اين كتاب روشنگر،
(٤)
كه ما آن را در شبى پر بركت نازل كرديم; ما همواره انذاركننده بوده‏ايم!
(٥)
در آن شب هر امرى بر اساس حكمت (الهى) تدبير و جدا مى‏گردد.
(٦)
(آرى، نزول قرآن) فرمانى بود از سوى ما; ما (محمد (ص) را) فرستاديم!
(٧)
اينها همه بخاطر رحمتى است از سوى پروردگارت، كه شنونده و داناست!
(٨)
(همان) پروردگار آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنهاست، اگر اهل يقين هستيد!
(٩)
هيچ معبودى جز او نيست; زنده مى‏كند و مى‏ميراند; او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستين شماست!
(١٠)
ولى آنها در شكند و (با حقايق) بازى مى‏كنند.
(١١)
پس منتظر روزى باش كه آسمان دود آشكارى پديد آورد...
(١٢)
كه همه مردم را فرامى‏گيرد; اين عذاب دردناكى است!
(١٣)
(مى‏گويند:) پروردگارا! عذاب را از ما برطرف كن كه ايمان مى‏آوريم.
(١٤)
چگونه: و از كجا متذكر مى‏شوند با اينكه رسول روشنگر (با معجزات و منطق روشن) به سراغشان آمد!
(١٥)
سپس از او روى گردان شدند و گفتند: «او تعليم يافته‏اى ديوانه است!»
(١٦)
ما عذاب را كمى برطرف مى‏سازيم، ولى باز به كارهاى خود بازمى‏گرديد!
(١٧)
(ما از آنها انتقام مى‏گيريم) در آن روز كه آنها را با قدرت خواهيم گرفت; آرى ما انتقام گيرنده‏ايم!
(١٨)
ما پيش از اينها قوم فرعون را آزموديم و رسول بزرگوارى به سراغشان آمد،
(١٩)
(و به آنان گفت: امور) بندگان خدا را به من واگذاريد كه من فرستاده امينى براى شما هستم!
(٢٠)
و در برابر خداوند تكبر نورزيد كه من براى شما دليل روشنى آورده‏ام!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها