قرآن

سوره: فصلت
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
سوگند به بادهايى كه (ابرها را) به حركت درمى‏آورند،
(٣)
سوگند به آن ابرها كه بار سنگينى (از باران را) با خود حمل مى‏كنند،
(٤)
و سوگند به كشتيهايى كه به آسانى به حركت درمى‏آيند،
(٥)
و سوگند به فرشتگانى كه كارها را تقسيم مى‏كنند،
(٦)
(آرى سوگند به همه اينها) كه آنچه به شما وعده شده قطعا راست است;
(٧)
و بى‏شك (رستاخيز) و جزاى اعمال واقع‏شدنى است!
(٨)
قسم به آسمان كه داراى چين و شكنهاى زيباست،
(٩)
كه شما (درباره قيامت) در گفتارى مختلف و گوناگونيد!
(١٠)
(تنها) كسى از ايمان به آن منحرف مى‏شود كه از قبول حق سرباز مى‏زند!
(١١)
كشته باد دروغگويان (و مرگ بر آنها)!
(١٢)
همانها كه در جهل و غفلت فرو رفته‏اند،
(١٣)
و پيوسته سؤال مى‏كنند: «روز جزا چه موقع است؟!»
(١٤)
(آرى) همان روزى است كه آنها را بر آتش مى‏سوزانند!
(١٥)
(و گفته مى‏شود:) بچشيد عذاب خود را، اين همان چيزى است كه براى آن شتاب داشتيد!
(١٦)
به يقين، پرهيزگاران در باغهاى بهشت و در ميان چشمه‏ها قرار دارند،
(١٧)
و آنچه پروردگارشان به آنها بخشيده دريافت مى‏دارند، زيرا پيش از آن (در سراى دنيا) از نيكوكاران بودند!
(١٨)
آنها كمى از شب را مى‏خوابيدند،
(١٩)
و در سحرگاهان استغفار مى‏كردند،
(٢٠)
و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم بود!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها