قرآن

سوره: الزخرف
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
سوگند به ستاره هنگامى كه افول مى‏كند،
(٣)
كه هرگز دوست شما ( محمد «ص‏») منحرف نشده و مقصد را گم نكرده است،
(٤)
و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى‏گويد!
(٥)
آنچه مى‏گويد چيزى جز وحى كه بر او نازل شده نيست!
(٦)
آن كس كه قدرت عظيمى دارد ( جبرئيل امين) او را تعليم داده است;
(٧)
همان كس كه توانايى فوق العاده دارد; او سلطه يافت...
(٨)
در حالى كه در افق اعلى قرار داشت!
(٩)
سپس نزديكتر و نزديكتر شد...
(١٠)
تا آنكه فاصله او (با پيامبر) به اندازه فاصله دو كمان يا كمتر بود;
(١١)
در اينجا خداوند آنچه را وحى كردنى بود به بنده‏اش وحى نمود.
(١٢)
قلب (پاك او) در آنچه ديد هرگز دروغ نگفت.
(١٣)
آيا با او درباره آنچه (با چشم خود) ديده مجادله مى‏كنيد؟!
(١٤)
و بار ديگر نيز او را مشاهده كرد،
(١٥)
نزد «سدرة المنتهى‏»،
(١٦)
كه «جنت الماوى‏» در آنجاست!
(١٧)
در آن هنگام كه چيزى ( نور خيره‏كننده‏اى) سدرة المنتهى را پوشانده بود،
(١٨)
(١٩)
s¼ي›a° k½j ³`¯c) joٌ¯ ¬b¼’‡ ° kz¯ ”od®« q£oµ °a ©za او پاره‏اى از آيات و نشانه‏هاى بزرگ پروردگارش را ديد!
(٢٠)
به من خبر دهيد آيا بتهاى «لات‏» و «عزى‏»...

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها