قرآن

سوره: الممتحنة
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
تقاضاكننده‏اى تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد!
(٣)
اين عذاب مخصوص كافران است، و هيچ كس نمى‏تواند آن را دفع كند،
(٤)
از سوى خداوند ذى المعارج ( خداوندى كه فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج مى‏كنند)!
(٥)
فرشتگان و روح ( فرشته مقرب خداوند) بسوى او عروج مى‏كنند در آن روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است!
(٦)
پس صبر جميل پيشه كن،
(٧)
زيرا آنها آن روز را دور مى‏بينند،
(٨)
و ما آن را نزديك مى‏بينيم!
(٩)
همان روز كه آسمان همچون فلز گداخته مى‏شود،
(١٠)
و كوه‏ها مانند پشم رنگين متلاشى خواهد بود،
(١١)
و هيچ دوست صميمى سراغ دوستش را نمى‏گيرد!
(١٢)
آنها را نشانشان مى‏دهند (ولى هر كس گرفتار كار خويشتن است)، چنان است كه گنهكار دوست مى‏دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا كند،
(١٣)
و همسر و برادرش را،
(١٤)
و قبيله‏اش را كه هميشه از او حمايت مى‏كرد،
(١٥)
و همه مردم روى زمين را تا مايه نجاتش گردند;
(١٦)
اما هرگز چنين نيست (كه با اينها بتوان نجات يافت، آرى) شعله‏هاى سوزان آتش است،
(١٧)
دست و پاو پوست سر را مى‏كند و مى‏برد!
(١٨)
و كسانى را كه به فرمان خدا پشت كردند صدا مى‏زند،
(١٩)
و (همچنين آنها كه) اموال را جمع و ذخيره كردند!
(٢٠)
به يقين انسان حريص و كم‏طاقت آفريده شده است،

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها