قرآن

سوره: التحريم
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
آيا زمانى طولانى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود؟!
(٣)
ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم، و او را مى‏آزماييم; (بدين جهت) او را شنوا و بينا قرار داديم!
(٤)
ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس!
(٥)
ما براى كافران، زنجيرها و غلها و شعله‏هاى سوزان آتش آماده كرده‏ايم!
(٦)
به يقين ابرار (و نيكان) از جامى مى‏نوشند كه با عطر خوشى آميخته است،
(٧)
از چشمه‏اى كه بندگان خاص خدا از آن مى‏نوشند، و از هر جا بخواهند آن را جارى مى‏سازند!
(٨)
آنها به نذر خود وفا مى‏كنند، و از روزى كه شر و عذابش گسترده است مى‏ترسند،
(٩)
و غذاى (خود) را با اينكه به آن علاقه (و نياز) دارند، به «مسكين‏» و «يتيم‏» و «اسير» مى‏دهند!
(١٠)
(و مى‏گويند:) ما شما را بخاطر خدا اطعام مى‏كنيم، و هيچ پاداش و سپاسى از شما نمى‏خواهيم!
(١١)
ما از پروردگارمان خائفيم در آن روزى كه عبوس و سخت است!
(١٢)
(بخاطر اين عقيده و عمل) خداوند آنان را از شر آن روز نگه مى‏دارد و آنها را مى‏پذيرد در حالى كه غرق شادى و سرورند!
(١٣)
و در برابر صبرشان، بهشت و لباسهاى حرير بهشتى را به آنها پاداش مى‏دهد!
(١٤)
اين در حالى است كه در بهشت بر تختهاى زيبا تكيه كرده‏اند، نه آفتاب را در آنجا مى‏بينند و نه سرما را!
(١٥)
و در حالى است كه سايه‏هاى درختان بهشتى بر آنها فرو افتاده و چيدن ميوه‏هايش بسيار آسان است!
(١٦)
و در گرداگرد آنها ظرفهايى سيمين و قدحهايى بلورين مى‏گردانند (پر از بهترين غذاها و نوشيدنى‏ها)،
(١٧)
ظرفهاى بلورينى از نقره، كه آنها را به اندازه مناسب آماده كرده‏اند!
(١٨)
و در آنجا از جامهايى سيراب مى‏شوند كه لبريز از شراب طهورى آميخته با زنجبيل است،
(١٩)
از چشمه‏اى در بهشت كه نامش سلسبيل است!
(٢٠)
و بر گردشان (براى پذيرايى) نوجوانانى جاودانى مى‏گردند كه هرگاه آنها را ببينى گمان مى‏كنى مرواريد پراكنده‏اند!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها