قرآن

سوره: المزمل
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
واى بر كم‏فروشان!
(٣)
آنان كه وقتى براى خود پيمانه مى‏كنند، حق خود را بطور كامل مى‏گيرند;
(٤)
اما هنگامى كه مى‏خواهند براى ديگران پيمانه يا وزن كنند، كم مى‏گذارند!
(٥)
آيا آنها گمان نمى‏كنند كه برانگيخته مى‏شوند،
(٦)
در روزى بزرگ;
(٧)
روزى كه مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان مى‏ايستند.
(٨)
چنين نيست كه آنها (درباره قيامت) مى‏پندارند، به يقين نامه اعمال بدكاران در «سجين‏» است!
(٩)
تو چه مى‏دانى «سجين‏» چيست؟
(١٠)
نامه‏اى است رقم زده شده و سرنوشتى است حتمى!
(١١)
واى در آن روز بر تكذيب‏كنندگان!
(١٢)
همانها كه روز جزا را انكار مى‏كنند.
(١٣)
تنها كسى آن را انكار مى‏كند كه متجاوز و گنهكار است!
(١٤)
(همان كسى كه) وقتى آيات ما بر او خوانده مى‏شود مى‏گويد: «اين افسانه‏هاى پيشينيان است!; س‏ذللّه
(١٥)
چنين نيست كه آنها مى‏پندارند، بلكه اعمالشان چون زنگارى بر دلهايشان نشسته است!
(١٦)
چنين نيست كه مى‏پندارند، بلكه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند!
(١٧)
سپس آنها به يقين وارد دوزخ مى‏شوند!
(١٨)
بعد به آنها گفته مى‏شود: «اين همان چيزى است كه آن را انكار مى‏كرديد!»
(١٩)
چنان نيست كه آنها (درباره معاد) مى‏پندارند، بلكه نامه اعمال نيكان در «عليين‏» است!
(٢٠)
و تو چه مى‏دانى «عليين‏» چيست!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها