قرآن

سوره: المدثر
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
در آن هنگام كه آسمان ( كرات آسمانى) شكافته شود،
(٣)
و تسليم فرمان پروردگارش شود -و سزاوار است چنين باشد-
(٤)
و در آن هنگام كه زمين گسترده شود،
(٥)
و آنچه در درون دارد بيرون افكنده و خالى شود،
(٦)
و تسليم فرمان پروردگارش گردد -و شايسته است كه چنين باشد-
(٧)
اى انسان! تو با تلاش و رنج بسوى پروردگارت مى‏روى و او را ملاقات خواهى كرد!
(٨)
پس كسى كه نامه اعمالش به دست راستش داده شود،
(٩)
بزودى حساب آسانى براى او مى‏شود،
(١٠)
و خوشحال به اهل و خانواده‏اش بازمى‏گردد.
(١١)
و اما كسى كه نامه اعمالش به پشت سرش داده شود،
(١٢)
بزودى فرياد مى‏زند واى بر من كه هلاك شدم!
(١٣)
و در شعله‏هاى سوزان آتش مى‏سوزد.
(١٤)
چرا كه او در ميان خانواده‏اش پيوسته (از كفر و گناه خود) مسرور بود!
(١٥)
او گمان مى‏كرد هرگز بازگشت نمى‏كند!
(١٦)
آرى، پروردگارش نسبت به او بينا بود (و اعمالش را براى حساب ثبت كرد)!
(١٧)
سوگند به شفق،
(١٨)
و سوگند به شب و آنچه را جمع‏آورى مى‏كند،
(١٩)
و سوگند به ماه آنگاه كه بدر كامل مى‏شود،
(٢٠)
كه همه شما پيوسته از حالى به حال ديگر منتقل مى‏شويد (تا به كمال برسيد).

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها