قرآن

سوره: الإنسان
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
سوگند به آسمان و كوبنده شب!
(٣)
و تو نمى‏دانى كوبنده شب چيست!
(٤)
همان ستاره درخشان و شكافنده تاريكيهاست!
(٥)
(به اين آيت بزرگ الهى سوگند) كه هر كس مراقب و محافظى دارد!
(٦)
انسان بايد بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است!
(٧)
از يك آب جهنده آفريده شده است،
(٨)
آبى كه از ميان پشت و سينه‏ها خارج مى‏شود!
(٩)
مسلما او ( خدائى كه انسان را از چنين چيز پستى آفريد) مى‏تواند او را بازگرداند!
(١٠)
در آن روز كه اسرار نهان (انسان) آشكار ميشود،
(١١)
و براى او هيچ نيرو و ياورى نيست!
(١٢)
سوگند به آسمان پرباران،
(١٣)
و سوگند به زمين پرشكاف (كه گياهان از آن سر برمى‏آورند)،
(١٤)
كه اين (قرآن) سخنى است كه حق را از باطل جدا مى‏كند،
(١٥)
و هرگز شوخى نيست!
(١٦)
آنها پيوسته حيله مى‏كنند،
(١٧)
و من هم در برابر آنها چاره مى‏كنم!
(١٨)
حال كه چنين است كافران را (فقط) اندكى مهلت ده (تا سزاى اعمالشان را ببينند)!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها