قرآن

سوره: المرسلات
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
منزه شمار نام پروردگار بلندمرتبه‏ات را!
(٣)
همان خداوندى كه آفريد و منظم كرد،
(٤)
و همان كه اندازه‏گيرى كرد و هدايت نمود،
(٥)
و آن كس را كه چراگاه را به وجود آورد،
(٦)
سپس آن را خشك و تيره قرار داد!
(٧)
ما بزودى (قرآن را) بر تو مى‏خوانيم و هرگز فراموش نخواهى كرد،
(٨)
مگر آنچه را خدا بخواهد، كه او آشكار و نهان را مى‏داند!
(٩)
و ما تو را براى انجام هر كار خير آماده مى‏كنيم!
(١٠)
پس تذكر ده اگر تذكر مفيد باشد!
(١١)
و بزودى كسى كه از خدا مى‏ترسد متذكر مى‏شود.
(١٢)
اما بدبخت‏ترين افراد از آن دورى مى‏گزيند،
(١٣)
همان كسى كه در آتش بزرگ وارد مى‏شود،
(١٤)
سپس در آن آتش نه مى‏ميرد و نه زنده مى‏شود!
(١٥)
به يقين كسى كه پاكى جست (و خود را تزكيه كرد)، رستگار شد.
(١٦)
و (آن كه) نام پروردگارش را ياد كرد سپس نماز خواند!
(١٧)
ولى شما زندگى دنيا را مقدم مى‏داريد،
(١٨)
در حالى كه آخرت بهتر و پايدارتر است!
(١٩)
اين دستورها در كتب آسمانى پيشين (نيز) آمده است،
(٢٠)
در كتب ابراهيم و موسى.

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها