قرآن

سوره: الانشقاق
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
قسم به روز در آن هنگام كه آفتاب برآيد (و همه جا را فراگيرد)،
(٣)
و سوگند به شب در آن هنگام كه آرام گيرد،
(٤)
كه خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است!
(٥)
و مسلما آخرت براى تو از دنيا بهتر است!
(٦)
و بزودى پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد كرد كه خشنود شوى!
(٧)
آيا او تو را يتيم نيافت و پناه داد؟!
(٨)
و تو را گمشده يافت و هدايت كرد،
(٩)
و تو را فقير يافت و بى‏نياز نمود،
(١٠)
حال كه چنين است يتيم را تحقير مكن،
(١١)
و سؤال‏كننده را از خود مران،
(١٢)
و نعمتهاى پروردگارت را بازگو كن!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها