قرآن

سوره: البروج
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
آيا ما سينه تو را گشاده نساختيم،
(٣)
و بار سنگين تو را از تو برنداشتيم؟!
(٤)
همان بارى كه سخت بر پشت تو سنگينى مى‏كرد!
(٥)
و آوازه تو را بلند ساختيم!
(٦)
به يقين با (هر) سختى آسانى است!
(٧)
(آرى) مسلما با (هر) سختى آسانى است،
(٨)
پس هنگامى كه از كار مهمى فارغ مى‏شوى به مهم ديگرى پرداز،
(٩)
و به سوى پروردگارت توجه كن!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها