قرآن

سوره: الضحى
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
هنگامى كه زمين شديدا به لرزه درآيد،
(٣)
و زمين بارهاى سنگينش را خارج سازد!
(٤)
و انسان مى‏گويد: «زمين را چه مى‏شود (كه اين گونه مى‏لرزد)؟!»
(٥)
در آن روز زمين تمام خبرهايش را بازگو مى‏كند;
(٦)
چرا كه پروردگارت به او وحى كرده است!
(٧)
در آن روز مردم بصورت گروه‏هاى پراكنده (از قبرها) خارج مى‏شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود!
(٨)
پس هر كس هموزن ذره‏اى كار خير انجام دهد آن را مى‏بيند!
(٩)
و هر كس هموزن ذره‏اى كار بد كرده آن را مى‏بيند!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها