اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

خشم و غضب را بدرگاه مردان با اراده راهي نيست
سقراط

تقویم تاریخ

سال ١٢٣٠: سواحل رود ويستول در لهستان امروزي ،به تصرف افراد و سپاهيان معروف به" توتونيكها "درآمد و به اين ترتيب مقدمات ايجاد كشوري به نام لهستان امروزي در سالهاي بعد توسط افراد اين قوم فراهم شد .توتونيكها در ايام جنگهاي صليبي در فلسطين بودند و چون از مسلمانان شكست خوردند به اروپاي شرقي آمدند و در آن سرزمين ساكن شدند .به روز ١٧ اوت ١٢٣٧ مراجعه شود

پخش اخبار زنده