اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

هيچ چيز در دنيا بد و خوب نيست قوه انديشه ما است كه بدي,خوبي,سعادت و شقاوت را ميآفريند
شيلر

تقویم تاریخ

سال ١٥٦٦: "كونسيني "ماجراجوي ايتاليايي كه بعدها به درجه مارشالي فرانسه و مقام صدارت در آن كشور رسيد ،در" فلورانس "متولد شد .وي شوهر" لئونوراكاليگه "خواهر رضايي" ماري دومديسي "زن هانري چهارم بود و با دسايس سياسي بعد از مرگ هانري چهارم ،در زمان خردسالي لويي سيزدهم از طرف" ماري دومديسي "بر فرانسه حكومت ميكرد .او ،روز ٢٤ اوت ١٦١٧ ميلادي توسط مخالفان خود كشته شد.

پخش اخبار زنده