اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

من بين ديوانگي و مست فرقي نمي بينم جزاينكه ديوانگي مدت طولانيتري دارد
سه نه ك

تقویم تاریخ

سال ١٥٠٩: دوران سلطنت ٢٤ ساله و زندگي ٥٢ ساله هانري" تودور "معروف به" هانري هفتم "پادشاه معروف و سر سلسله خاندان" تودور "در انگلستان پايان يافت .هانري تودور روز ١١ مه ١٤٥٧ ميلادي در" ليمبورك كاستل "متولد شده بود .وي پس از برانداختن سلسله سلطنتي لانكاستر در ٤ ژوييه ١٤٨٥ ميلادي با عنوان هانري هفتم سلسله تودور را تاسيس كرد .به روز ٤ ژوييه ١٤٨٥ مراجعه شود

پخش اخبار زنده