تعبیر خواب

تعبیر نبات

محمدبن سيرين گويد: ديدن هر نباتي به وقت خود، چنانكه او را ساق و شاخ نباشد، دليل منفعت است و آن را كه ساق و شاخ بود، دليل بر فزوني مال و جاه بود به قدر سطبري و باريكي و بلندي و كوتاهي. اگر بيند كه بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غايت نيك بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن نباتات زمين درخواب چهار وجه است.

اول: مال و نعمت. دوم: بزرگي و جاه. سوم: منفعت خوش. چهارم: زيادتي حرمت.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

رضا رویگری و خاطره قتل شمر
رضا رویگری و خاطره قتل شمر این سریال لذت معنوی بالایی برای من داشت و یك كار فوق العاده دوست داشتنی در......
افسانه پاکرو؛از صحنه های رویارویی با فرامز قریبیان می گوید
گپی با افسانه پاکرو؛عاطفه "تکیه بر باد" از صحنه های رویارویی با فرامز قریبیان می گویداولين سكانس‌هايي......
تصاویر حذف شده حضرت ابوالفضل (ع) در «مختارنامه» روی اینترنت
محمود فلاح: فقط ما و میرباقری این تصاویر را داشتیم تصاویر حذف شده حضرت ابوالفضل (ع) در «مختارنامه» روی......
گفتگوبا انوشیروان فاطمی بازیگر ساختمان 85
    كارگردان ریسك نكند، نقش تكراری می‌شود. انوشیروان فاطمی بازیگری است كه او را بیشتر به واسطه حضورش......
گفتگو با شهرام حقیقت‌دوست بازیگر شوق پرواز
        اوج بازیگری اش به مجموعه تلویزیونی «خط قرمز» برمی‌گردد، نقشی که زوایای مختلفی داشت و نزد بینندگان......

پخش اخبار زنده