تعبیر خواب

تعبیر قوچ

ديدن قوچ در روياهاي ما مبارک است و مبشر خير و برکت و نعمت مي باشد. يکي از معبران نوشته است که قرباني کردن قوچ در خواب نشان رستگاري بيننده خواب است ولي اگر به عنوان استفاده از گوشت حيوان باشد همين طور که گفته شد نعمت و برکت است زيرا گوشت حيوان حلال گوشت خير و برکت تعبير شده است. قوچ در خواب اگر سفيد باشد بهتر از آن است که سياه باشد.

قوچ لاغر و ضعيف فقط نعمت است ولي قدرت نيست.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده