تعبیر خواب

تعبیر برادر داداش

عبیر خواب برادر - داداش لوک اویتنهاو می گوید : برادر : سود و فایده برادری در حال مرگ: آینده ای متلاطم دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن 1ـ اگر برادر خود را در حالی كه مسرور است ، در خواب ببینید ، نشانة آن است كه موجب خوشبختی و پیروزی برادر خود خواهید شد .
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها