تعبیر خواب

تعبیر زیبا

عبیر خواب زیبا 1ـ اگر در خواب چهرة خود را زیبا ببینید ، علامت آن است كه دور شما را افرادی چاپلوس و زیرك فرا  می گیرند .  2ـ اگر در خواب چهرة دیگران را زیبا ببینید ، علامت آن است كه از اعتمادی كه مردم خوشگذران به شما دارند ، لذت می برید
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده

پربیننده‌ها

پربیننده ترین خبرها