تعداد بازدید: ۵
تاريخ انتشار: شنبه،۱۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۰۲:۴۸
هنر ضدتحریم‌ها-13/نقش موثر مدیریت تبیین منابع اجتماعی در مقابله با تحریم‌ها
خبرگزاری فارس؛ «هنر ضد تحریم ها؛ پاسخی از درون میدان» عنوان سلسله یادداشت هایی به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که در این خبرگزاری منتشر می شود. این سلسله یادداشت ها در پاسخ به کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» اثر ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم های علیه ایران در دولت اوباماست.
در ادامه قسمت سیزدهم این سلسله یادداشت ها آمده است: پرداختن به موضوع مدیریت تبیین منابع اجتماعی کار دشواری است. چرا که باید به دنبال گفتمان سازی در زمینه ای بود که درک مناسبی از آن در محافل گفتمانی وجود ندارد. قطعا چیزی که با عقلانیت سنتی و جزءنگر هنوز به درستی شناخته نشده است را نمی توان با گفتمان اجتماعی در جامعه زبان دار کرد.
موضوع عدم درک منطق اجتماعی در اداره امور جامعه است که جنس تبیین و منابع اجتماعی هر دو از این منطق است. همان گونه که منطق استقلال ملی، خودکفایی و مقابله با تحریم ها از طریق راهبرد استفاده از منابع ملی نیز نیازمند منطق اجتماعی است. گفتمان اجتماعی است که دردپذیری ناشی از تحریم ها کم می کند و تحمل در برابر تحریم ها را افزایش می دهد.
دشمنان کشور با بهره گیری از تحقیقات و تجربه‌های ده ها موسسه و مرکز پژوهشی و اتاق های تفکر صهیونیستی با مطالعه منابع اجتماعی ایران نسبت به تحریم‌های اقتصادی اقدام نموده اند. جنس تحریم ها، اقتصادی اما میدان بازی تحریم ها اجتماعی است و بده و بستان آن در حسابداری اجتماعی محاسبه می شود. منابع اجتماعی کشور شامل سیاست، فرهنگ و اقتصاد و نه صرفا امور سیاسی، امور فرهنگی و امور اقتصادی است.
سیاست در منابع اجتماعی شامل مجموعه جهت گیری ها، موضع گیری ها و تلاش هاست و فرهنگ در منابع اجتماعی شامل مجموعه گمانه زنی ها، پردازش ها و گزینش ها در اندیشه و عقلانیت جامعه است و اقتصاد در منابع اجتماعی شامل مجموعه تولید، توزیع و مصرف جامعه است. در واقع منابع اجتماعی همه چیز جامعه است که در یک نظام اندیشه ای واحد دارای تحلیل است.
منطق اجتماعی است که نسبت اجزا را در منابع اجتماعی تعیین می کند. پس از تعیین نسبت اجزا در منابع اجتماعی با گفتمان اجتماعی می توان منابع را از قوه به فعل تبدیل کرد. مدیریت تبیین منابع اجتماعی شامل مدیریت گفتمان اجتماعی در خصوص فعال سازی و نقش آفرینی منابع اجتماعی است. بدون گفتمان اجتماعی منابع اجتماعی هیچ گاه از قوه به سمت فعلیت حرکت نمی کند.
گفتمان اجتماعی است که ظرفیت های نهفته را در قالب نیازهای اجتماعی سازماندهی می کند. آنچه در مقابله با تحریم ها از آن تقریبا هیچ استفاده ای نشده است منابع اجتماعی است. تقریبا منابع اجتماعی ایران اسلامی در برابر تحریم ها دست نخورده باقی مانده است زیرا گفتمان اجتماعی متناسب با آن وجود ندارد. آنچه که از قوای سه گانه پیرامون تحریم ها ابراز شده است توانایی مقابله با تحریم ها را نداشته و ندارد زیرا بین کارکرد تحریم ها و شعارهای ارائه شده از سوی مسئولان، تطابق منطق و گفتمان وجود ندارد.
از این رو فشار تحریم ها با حداکثر درد به طبقات میانی و پایینی جامعه منتقل شده است. تحمل ملت ایران علیرغم مشکلات متعدد در زندگی مردم نافی وظیفه مسئولان در شناسایی و تبیین منابع اجتماعی نه با منطق جزءنگر بلکه با منطق اجتماعی نیست. شناخت جزءنگر از عملکرد دشمن تا دندان مسلح به علم و دانش نهایتا به ارائه راهکارهای برون رفت از فشار تحریم ها با منطق جزءنگر می انجامد که تاکنون در کاهش دردپذیری جامعه و کاهش محسوس مشکلات زندگی مردم اثربخش نبوده است.
صرف نظر از رونمایی از بسته ها،  نیم بسته های نیمه باز، طرح های ده گانه بی سرانجام در برابر تحریم ها، محتاج طرح جامعی هستیم که بصورت شبکه ای، همزمان و هماهنگ مجموعه جهت گیری ها، موضع گیری ها و تلاش ها را از طریق گمانه زنی ها، پردازش ها و گزینش ها در اندیشه و عقلانیت جامعه به گفتمان اجتماعی ضدتحریم ها مبدل سازد و نهایتا تولید، توزیع و مصرف جامعه را بر اساس آن سازماندهی نماید.
این مهم فرآیند بسیار پیچیده و دشواری است که می تواند فشار تحریم ها را از زندگی مردم بردارد و منابع ملی (انسانی، طبیعی و اجتماعی) را همچون سدی محکم در برابر تحریم ها مدیریت نماید. *پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام - ظرفیت های گفتمانی چشم انداز بیست ساله در استفاده از منابع اجتماعی در مقابله با تحریم ها چیست؟ - نقش سیاست های کلی نظام در گفتمان سازی مقابله با تحریم ها چیست؟ - آیا در سیاست های کلی نظام برای گفتمان سازی استفاده از منابع اجتماعی در مقابله با تحریم ها پیش بینی های لازم صورت گرفته است؟ - آیا در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفتمان سازی استفاده از منابع اجتماعی در مقابله با تحریم ها توجه می شود؟ - آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصول و فنون گفتمان سازی استفاده از منابع اجتماعی در مقابله با تحریم ها در مصلحت سنجی های خود آگاهی لازم و کافی را دارند؟ *پرسشگری از دولت - برنامه دولت برای گفتمان سازی اجتماعی در استفاده از منابع اجتماعی در مقابله با تحریم ها چیست؟ - آیا انتقال فشار اقتصادی ناشی از اعمال تحریم ها به طبقات میانی و پایین جامعه بدون ساماندهی گفتمان اجتماعی مقابله با تحریم ها تاکنون جواب داده است؟ - آیا دولت توانایی ایجاد گفتمان اجتماعی مقابله با تحریم ها از طریق استفاده بهینه از منابع اجتماعی را دارد؟ - آیا عملکرد دولت ها در چهار دهه گذشته در رویارویی با تحریم های ظالمانه دشمنان مبتنی بر گفتمان سازی پیرامون استفاده بهینه از منابع اجتماعی بوده است؟ - آیا برنامه های توسعه پنج ساله ششم و برنامه های سالانه کشور قابلیت کاهش دردپذیری کشور از فشار تحریم ها و افزایش تحمل جامعه از طریق استفاده بهینه از منابع اجتماعی در مقابله با تحریم ها را دارد؟ *پرسشگری از مجلس شورای اسلامی - آیا مجلس شورای اسلامی توانایی اندازه گیری مدیریت تبیین منابع اجتماعی در مقابله با تحریم ها را در مصوبات خود دارد؟ - آیا مجلس شورای اسلامی در مصوبات خود پیرامون مقابله با تحریم ها به موضوع گفتمان سازی اجتماعی در باره استفاده بهینه از منابع اجتماعی توجه دارد؟ - گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین مرتبط با گفتمان سازی مقابله با تحریم ها از طریق استفاده بهینه از منابع اجتماعی کشور چیست؟ - آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی آگاهی لازم و کافی پیرامون گفتمان سازی مقابله با تحریم ها از طریق استفاده بهینه از منابع اجتماعی کشور را دارند؟ - دلیل سکوت مجلس شورای اسلامی پیرامون انتقال فشار ناشی از اعمال تحریم ها به طبقات میانی و پایین جامعه توسط دولت چیست؟ *پرسشگری از شورای نگهبان - دلیل تایید قوانین فاقد هر گونه ظرفیت گفتمانی در راستای استقلال ملی، خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانگان در استفاده از منابع اجتماعی چیست؟ - تفسیر شورای نگهبان از ظرفیت های گفتمان و گفتمان سازی موجود در قانون اساسی چیست؟ - آیا برنامه های توسعه پنج ساله و سالانه که توانایی حفظ استقلال ملی، خودکفایی و قطع وابستگی به بیگانگان در مقابله با تحریم ها را ندارند با شرع و قانون اساسی مغایرت ندارد؟ - آیا روح حاکم بر مصوبات ضعیف مجلس شورای اسلامی و ناتوانی آنها در حفظ استقلال ملی، خودکفایی و قطع وابستگی به بیگانگان با شرع و قانون اساسی مغایرت ندارد؟ - وجود تاییدیه شورای نگهبان در تمامی قوانین ضعیف و ناتوان کشور که یارای مقاومت در برابر تحریم ها را ندارند نشانه چیست؟ *پرسشگری از قوه قضاییه - گزارش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون مدیریت تبیین منابع اجتماعی کشور چیست؟ - هدف گذاری تبیین منابع اجتماعی کشور چگونه از سوی سازمان بازرسی کل کشور تحت نظارت قرار می گیرد؟ - نحوه نظارت بر سازماندهی تبیین منابع اجتماعی کشور چگونه است؟ - برنامه سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر ایجاد و گسترش گفتمان اجتماعی منابع اجتماعی توسط دستگاه‌های متولی چیست؟ - نظارت های مستمر و موردی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون استفاده بهینه از منابع اجتماعی کشور چیست؟ *پرسشگری از رسانه های گروهی - نقش رسانه های گروهی در گسترش مدیریت تبیین منابع اجتماعی کشور چیست؟ - بجز رسانه های گروهی، مدیریت تبیین منابع اجتماعی وظیفه کدام نهاد و دستگاه اجرایی است؟ - رابطه متقابل منابع اجتماعی فاقد گفتمان اجتماعی با رسانه های گروهی چیست؟ - رسانه های گروهی تا چه حد به غفلت زدایی از حاکمیت پیرامون مدیریت تبیین منابع اجتماعی می پردازند؟ - برنامه رسانه های گروهی برای گفتمان سازی پیرامون مدیریت تبیین منابع اجتماعی کشور چیست؟ *پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان - گفتمان سازی اجتماعی پیرامون منابع اجتماعی کشور موضوع چه علمی است؟ - چه بخش از منابع اجتماعی کشور بدون گفتمان اجتماعی می توانند در مقابله با تحریم ها اثرگذار باشند؟ - آیا اندیشمندان و نخبگان حوزه تبیین منابع اجتماعی در جامعه از جایگاه مورد انتظار برخوردارند؟ - آیا بدون آگاهی و مهارت یابی در گفتمان سازی اجتماعی می توان به مدیریت تبیین منابع اجتماعی کشور پرداخت؟ - آیا گفتمان سازی مدیریت تبیین منابع اجتماعی کشور موضوع علم مدیریت، منابع اجتماعی یا جامعه شناسی است؟ *پرسشگری از رسانه ملی - جایگاه رسانه ملی در گفتمان سازی اجتماعی در مقابله با تحریم ها از طریق استفاده بهینه از منابع اجتماعی چیست؟ - آیا رسانه ملی توانایی گفتمان سازی پیرامون منابع اجتماعی کشور را دارد؟ - آیا استفاده از امکانات و برنامه های دیداری و شنیداری روزمره منجر به تولید گفتمان برای استفاده بهینه از منابع اجتماعی کشور می شود؟ - پشتوانه علمی و عملی رسانه ملی در گفتمان سازی پیرامون مدیریت تبیین منابع اجتماعی چیست؟ - مدیریت تبیین منابع اجتماعی کشور در راستای مقابله با تحریم ها در رسانه ملی چگونه انجام شده و می شود؟ *پرسشگری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توانایی گفتمان سازی پیرامون منابع اجتماعی کشور را دارد؟ - گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای گفتمان سازی موثر پیرامون منابع اجتماعی چیست؟ - مدیریت تبیین منابع اجتماعی در حوزه فرهنگ و هنر چگونه انجام می شود؟ - تجسم فرهنگی و هنری گفتمان اجتماعی منابع اجتماعی در مقابله با تحریم ها چیست؟ - فرهنگ و هنر فاقد گفتمان اجتماعی امکان وقوع در جامعه برای مقابله با تحریم ها از طریق استفاده بهینه از منابع اجتماعی را دارد؟ *پرسشگری از شورای عالی انقلاب فرهنگی - وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مدیریت گفتمان سازی پیرامون منابع اجتماعی چیست؟ - در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تا چه حد به مدیریت گفتمان سازی پیرامون منابع اجتماعی توجه شده است؟ - آیا مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به گفتمان اجتماعی مورد نیاز انقلاب اسلامی در مقابله با تحریم ها از طریق استفاده بهینه از منابع اجتماعی کمک می کند؟ - آیا اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی  نسبت به مدیریت تبیین منابع اجتماعی کشور آگاهی لازم و کافی را دارند؟ - گفتمان اجتماعی موثر و معطوف به مدیریت تبیین منابع اجتماعی نیازمند چه نوع مصوباتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است؟ *پرسشگری از وزارت آموزش و پرورش - سیستم آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش دارای گفتمان اجتماعی معطوف به استفاده بهینه از منابع اجتماعی است؟ - آیا محتوای درسی وزارت آموزش و پرورش به مدیریت تبیین منابع اجتماعی توجه دارد؟ - جایگاه مدیریت تبیین منابع اجتماعی در طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش کجاست؟ - آیا در وزارت آموزش و پرورش به امر آموزش و تربیت پیرامون مدیریت تبیین منابع اجتماعی توجه می شود؟ - وظیفه وزارت آموزش و پرورش در مدیریت تبیین منابع اجتماعی کشور چیست؟ *پرسشگری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - جایگاه مدیریت تبیین منابع اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چیست؟ - آیا در کتب دانشگاهی به مدیریت گفتمان سازی منابع اجتماعی توجه لازم و کافی شده است؟ - مجموعه عملکرد نظام آموزش عالی کشور دارای گفتمان اجتماعی معطوف به مدیریت تبیین منابع اجتماعی است؟ - آیا دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در گفتمان اجتماعی مقابله با تحریم ها از طریق استفاده بهینه از منابع اجتماعی احساس هویت می کنند؟ - آیا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی توانایی لازم برای گفتمان سازی اجتماعی مقابله با تحریم ها از طریق استفاده بهینه از منابع اجتماعی را در خود دارند؟ انتهای پیام/ اجتماعی تحریم‌ها مدیریت هنر
ادامه

کد خبر: 1036273  |  ادامه: خبرگزاری فارس
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
- اخبار فرهنگی - به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با همکاری بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام‌رضا(ع) و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هفتــمین جشنــــواره رسانه‌های دیجیـــتال رضـــوی را برگزار می‌کند.متن فراخوان هفتمین...
به گزارش ایلنا، هفتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی با محوریت جلوه‌های فرهنگ رضوی در فضای مجازی فراخوان داد. این جشنواره از مجموعه برنامه‌های هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (علیه السلام) است که بهمن امسال توسطاداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین...
خبرگزاری فارس؛ «هنر ضد تحریم ها؛ پاسخی از درون میدان» عنوان سلسله یادداشت هایی به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که در این خبرگزاری منتشر می شود. این سلسله یادداشت ها در پاسخ به کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» اثر ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم های علیه ایران در...
- اخبار فرهنگی - به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا به نقل از روابط عمومی جشنواره، دبیرخانه مردمی جشنواره عمار فراخوان دهمین دوره این رویداد سینمایی را در چهار بخش «رقابت اصلی جشنواره»، «جشنواره علوم انسانی عمار»، «فیلم ما» و «فراخوان های مردمی» منتشر کرد.در...
به گزارش ایلنا، این مصوبه در جلسه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ به تصویب رسید و شامل ۶ ماده است که مسئولیت هماهنگی، اجرا و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها درخصوص این مصوبه با وزارت کشور است.همچنین این وزارتخانه موظف است ستاد راهبری و هماهنگی اجرای مصوبه عفاف و حجاب را تشکیل دهد و گزارش...
به گزارش مرور نیوز، دبیرخانه مردمی جشنواره عمار فراخوان دهمین دوره این رویداد سینمایی را در چهار بخش رقابت اصلی جشنواره، جشنواره علوم انسانی عمار، فیلم ما و فراخوان‌های مردمی منتشر کرد.در بخش «رقابت اصلی جشنواره» آثار دریافتی با قالب‌های داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، برنامه...
▫ حبس در انتظار حیوان آزارها  اکو فارس - اقتصادي
احمد مازنی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد طرح ممنوعیت حیوان آزاری گفت: طرح ممنوعیت حیوان آزاری که به امضای ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده است، در کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شده، اما هنوز به مرحله جمع بندی نرسیده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «سید عباس صالحی»، امشب (جمعه 19 مهر) با اشاره به اینکه در فضای دیدار سه روزه در استان فارس، علاوه به از تشرف به حرم مطهر و غبارروبی آرامگاه شهدای شیراز، برنامه های مختلفی اجرا شد، گفت: چند حوزه، حوزه اصلی کاری بود که بزرگداشت حافظ یکی از آن موارد...
خبرگزاری فارس؛ «هنر ضد تحریم ها؛ پاسخی از درون میدان» عنوان سلسله یادداشت هایی به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که در این خبرگزاری منتشر می شود. این سلسله یادداشت ها در پاسخ به کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» اثر ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم های علیه ایران در...
خبرگزاری فارس؛ «هنر ضد تحریم ها؛ پاسخی از درون میدان» عنوان سلسله یادداشت هایی به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که در این خبرگزاری منتشر می شود. این سلسله یادداشت ها در پاسخ به کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» اثر ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم های علیه ایران در...

آخرین خبرهای اقتصادي

«رم» در «ونیز» سیل‌زده وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد اکو فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش فارس، دولت ایتالیا روز پنج‌شنبه در شهر «ونیز» که در روزهای اخیر شاهد بالا آمدن شدید سطح آب بوده، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.به نوشته خبرگزاری «پرس اسوسیشن»، «جوزپه کونته» نخست‌وزیر ایتالیا سیل گسترده در شهر توریستی ونیز را «ضربه‌ای...

امیر کویت با استعفای نخست‌وزیر این کشور موافقت کرد اکو فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش فارس، «صباح احمد جابر الصباح» امیر کویت با استعفای «جابر مبارک الحمد الصباح»، نخست‌وزیر این کشور موافقت کرد.مرکز «ارتباطات دولتی کویت» در حساب توییتری به نقل از «طارق المزرم»، رئیس این مرکز و سخنگوی دولت پنجشنبه (۲۳ آبان) گزارش داد که امیر...

دستان رزمندگان مقاومت در همه جبهه‌ها روی ماشه است اکو فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش فارس، سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر آمادگی خود برای مقابله با هرگونه تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی در آینده تأکید کرد.سریا القدس شامگاه پنجشنبه (۲۳ آبان) طی بیانیه‌ای گفت که رزمندگان این جنبش همواره در حال ارزیابی اوضاع غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی هستند.رونمایی از...

کره شمالی: آمریکا خواهان ادامه گفت‌وگوها از ماه آینده است اکو فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش فارس، «کیم میونگ گیل» نماینده مذاکرات با آمریکا در کره شمالی با انتقاد از آمریکا به دلیل اینکه پیام‌های خود را به صورت غیرمستقیم و طریق واسطه برای پیونگ‌یانگ ارسال می‌کند، گفت چنین اقداماتی درخصوص حسن نیت واشنگتن تردید ایجاد می‌کند.به نوشته خبرگزاری رسمی کره شمالی،...

آمریکا یک تاجر ایرانی را به اتهام نقض تحریم‌ها به ۴ سال زندان محکوم کرد اکو فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش فارس، وزارت دادگستری آمریکا روز پنج‌شنبه (امروز) از صدور حکم حبس برای یک تبعه ایرانی که به نقض تحریم‌های ایران متهم شده بود، خبر داد.بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، «بهزاد پورقناد» تاجر ایرانی که به صادرات الیاف کربن از آمریکا به ایران متهم شده بود، روز گذشته به ۴۶...

توضیحات نوبخت درباره سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین/ کمک ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی به ۶۰ میلیون... آفتاب نیوز  ۲ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : محمدباقر نوبخت با اشاره به اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره سهمیه‌بندی قیمت بنزین و اصلاح قیمت آن اظهار کرد: این اطلاعیه در راستای اجرایی‌شدن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه صادر شده است.وی گفت: در سال‌های اخیر با افزایش مصرف فزاینده...

باجه‌های پُست جمعه باز است/ چگونه کارت سوخت دریافت کنیم؟+فیلم آفتاب نیوز  ۲ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد: طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران همه باجه های معطله دفاتر پستی جمعه ۲۴ آبان باز و آماده خدمت رسانی ( برای دریافت کارت سوخت) هستند.براساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی...

۶۰۰ هزار کارت سوخت در باجه‌های پست معطل است! آفتاب نیوز  ۲ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : زمستان سال گذشته، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که بازگشت کارت سوخت جدی است و از مالکان خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت خواست که برای دریافت کارت سوخت المثنی اقدام کنند. در نهایت استفاده از کارت سوخت اجباری شد و عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر ایران...

محدودیت سوختگیری با کارت بنزین جایگاه برداشته شد آفتاب نیوز  ۲ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت از ۲۲ مردادماه امسال صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو امکانپذیر شد. با این وجود کارت سوخت جایگاه‌داران نیز در اختیار متقاضیان بنزین قرار داشت و هر فردی تا هر میزانی که تمایل داشت می‌توانست در جایگاه ها سوخت‌گیری کند.اما از...

تکذیب شایعه تجمع و آتش زدن پمپ‌بنزین در کشور آفتاب نیوز  ۲ ساعت پیش

آفتاب‌‌نیوز : این مقام آگاه گفت که طبق بررسی‌های انجام‌شده و اخذ اخبار دقیق از تمام استانداری‌ها، تاکنون موردی مبنی بر بروز آشوب، تجمع، درگیری و آتش زدن پمپ بنزین‌ها در هیچ نقظه‌ای از کشور گزارش نشده است.وی افزود: اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر آتش زدن جایگاه‌های...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده