تعداد بازدید: ۲۱
تاريخ انتشار: شنبه،۲۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۱۱:۴۱
نقشه دختر جوان برای خودروهای لاکچری مردان هوسران

دختر جوان برای خوش گذرانی به سراغ مردان هوسران می رفت و با شگرد زنانه ای به سرقت خودروهای لوکس طعمه هایش دست می زد.کمین زنانهمهرماه سال ۹۶ ؛ پسر جوانی سوار بر خودروی لوکسش در خیابان های شمال تهران در حال پرسه زنی بود که نگاهش به دختر جوانی که در کنار خیابان ایستاده بود افتاد و با ترمز جلوی پای زن جوان خواست تا برای آشنایی بیشتر سوار بر خودرو اش شود.زن جوان که مهسا نام دارد سوار بر خودروی پسر جوان شد ، میلاد با چرب زبانی و خنده سر صحبت را با زن جوان باز کرد تا این که مهسا از میلاد خواست از یک سوپر مارکت برای او آب میوه و سیگار بخرد که میلاد در همین زمان کوتاه به دختر جوان اعتماد کرد و برای خرید از خودرو اش پیاده شد.سرقت خودرومیلاد وارد یک سوپر مارکت شد و پس از دقایقی وقتی از مغازه خارج شد در برابر صحنه عجیبی قرار گرفت، اثری از خودرو و زن جوان نبود و تازه متوجه شد در دام دزد فریبکاری افتاده است.گزارش به پلیسمیلاد با پلیس تماس گرفت و از ماجرای سرقت خودرو از سوی یک دختر فریبکار خبر داد که ماموران با حضور در محل سرقت پی بردند زمانی که میلاد برای خرید آب میوه و سیگار از خودرواش پیاده شد ه سوئیچ را روی خودرواش گذاشته و زن جوان با استفاده از این فرصت دست به سرقت زده است.بدین ترتیب ماموران شماره پلاک خودروی سرقتی را در سامانه سراسری پلیس ثبت کردند و تحقیقات برای ردیابی خودروی میلاد آغاز شد تا این که پس از دو روز خودروی سرقتی را به صورت رها شده در کنار خیابان پیدا کردند.سرقت های سریالیماموران در بررسی خودروی رها شده پسر جوان پی بردند که وسایل داخل خودرو به سرقت رفته است و تجسس ها برای دستگیری این زن جوان ادامه داشت تا این که ماموران در برابر پرونده‌های مشابه دیگری قرار گرفتند و با توجه به سریالی بودن سرقت‌ها از سوی زن جوان تیم ویژه ای برای دستگیری زن جوان وارد عمل شدند.تیم پلیسی در این مرحله پی بردند که زن جوان پس از سرقت چند روزی با خودروهای سرقتی در خیابان های پایتخت پرسه می‌زند و سپس با سرقت وسایل داخل خودرو اقدام به رها کردن خودروها در کنار خیابان می‌کند.تجسس‌های پلیسی برای دستگیری مهسا ادامه داشت و ردیابی ها به درهای بسته رسیده بود.تصادف پردردسرمهسا که هر چند روز یک بار با فریبکاری دست به سرقت خودروهای لوکس می زد پس از خوش گذرانی و پرسه زنی با خودروها و سرقت لوازم داخل خودرو به سراغ خودروی دیگری می رفت.دزدی های سریالی مهسا ادامه داشت تا این که چندی قبل با خودروی سرقتی تصمیم گرفت به یک مهمانی شبانه در اطراف تهران برود.ساعت ۹ شب بود که مهسا سوار بر خودروی لوکس و در حالی که مواد مخدر شیشه مصرف کرده بود با سرعت زیاد در جاده بود که با یک خودرو تصادف کرد.دختر جوان پس از تصادف با خودروی مرد جوان سعی داشت پس از پیاده شدن پا به فرار بگذارد اما مرد جوان و چند مرد دیگر که برای کمک توقف کرده بودند مانع فرار مهسا شدند و ماجرای تصادف به پلیس گزارش شد.بازداشت مهساماموران با حضور در محل تصادف و بررسی شماره پلاک خودرو پی بردند که این خودروی لوکس دو روز قبل به شیوه فریبکاری به سرقت رفته است وهمین کافی بود تا پرونده پر دردسر سرقت های خودرو از سوی زن جوان با دستگیری مهسا بسته شود.حکم زندانمهسا بعد از سپردن وثیقه آزاد شد تا این که پس از صدور کیفرخواست  در دادگاه کیفری ۲ تهران تحت محاکمه قرار گرفت و به دو سال زندان و ردمال با ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.این دختر به حکم دادگاه اعتراض کرد و قضات دادگاه تجدید نظر استان تهران با بررسی مجدد پرونده حکم دادگاه بدوی را تایید کردند و قابل اجرا دانستند.گفت وگو با مهسامهسا، ۳۰ ساله که اعتیاد به مواد مخدر شیشه دارد ادعا می کند برای خوش گذرانی دست به سرقت زده و این شیوه را از یکی از دوستان قدیمی اش که به کام مرگ فرو رفته، یاد گرفته است.سابقه داری؟نه.ازدواج کردی؟۱۷ ساله بودم که ازدواج کردم اما به خاطر اختلافاتی که باهمسرم داشتم از هم طلاق گرفتیم و از ۲۳ سالگی به تنهایی زندگی می کنم.اعتیاد داری؟بله، بعد از طلاق با دوستانی هم خانه بودم که اعتیاد داشتند و در کنار آن ها برای تفریح شروع به مصرف مواد مخدر شیشه کردم اما بعد از مدتی وقتی به خودم آمدم دیدم اعتیاد پیدا کردم.چرا دزدی؟خوب برای خوش گذرانی نیاز به خودرو داشتم و بعد از مصرف مواد مخدر شیشه تصمیم می گرفتم دست به سرقت بزنم.شیوه و شگرد؟در خیابان های شمال تهران کنار خیابان می ایستادم و پسرهای جوان که دنبال هوسرانی و خوش گذرانی بودند با خودروهای لوکس به سراغم می آمدند و من هم چون قصد سرقت داشتم سوار بر خودروهای لوکس می شدم و بعد از اعتمادسازی از آن ها می خواستم که سیگار و نوشیدنی بخرند که طعمه هایم پس از پیاده شدن سوئیچ خودرو را روی خودرو  می گذاشتند و من در چشم برهم زدنی پشت فرمان می نشستم و پا به فرار می گذاشتم.کسی بود سوئیچ را بردارد؟بله، برخی سوئیچ را بر می داشتند ومن چون دیگر راه سرقت نداشتم در همان لحظه کوتاه اگر وسیله ای داخل داشبورد بود برمی داشتم و قبل از بازگشتن طعمه‌ام از خودرو پیاده می شدم و پا به فرار می گذاشتم.این شیوه و شگرد را از چه کسی یاد گرفتی؟از یکی از دوستانم به نام سارا، او گواهی نامه نداشت اما عشق به رانندگی باعث شده بود تا با این شیوه دست به سرقت بزند.در زمان سرقت همراهش بودی؟نه، ابتدا از سرقتی بودن خودروها خبر نداشتم اما وقتی دیدم هر چند روز یک بار با یک خودرو به دنبال من می آید به او شک کردم و تازه فهمیدم که همه خودروها را سرقت و بعد از چند روز آن ها را در کنار خیابان رها می کند.از او خبر داری؟فوت کرده است.چطور؟چند روزی از سارا خبر نداشتم که از خانواده‌اش شنیدم که با خودرو تصادف و فوت کرده است.با خودروی سرقتی تصادف کرده بود؟خبر ندارم، خانواده اش هم در این باره به من حرفی نزدند.سرنوشت تو با سارا یکی شده است؟بله، خدا به من رحم کرد که در این تصادف اتفاقی برای من نیفتاد و زنده ماندم، چون سرعتم زیاد بود و تحت تاثیر مواد مخدر شیشه رانندگی می کردم.آزاد شوی دوباره دزدی می کنی؟نه، پول حرام آخرش بدبختی است، سارا تصادف کرد و فوت کرد و من نیز به خاطر کار خلاف و پول حرامی که به دست می آوردم تا یک قدمی مرگ رفتم و خدا مرا دوست داشت که این اتفاق برایم افتاد تا با این تلنگر به فکر زندگی سالم باشم و دیگر خلاف نکنم.حرف آخر؟پشیمانم و نمی دانم این اتفاقات را چطور جبران کنم،توبه کردم و این تصادف برایم درس عبرت شد.تحلیل کارشناسآثار تخریبی طلاقمحمد پور تقی کارشناس مسائل خانوادهپیشرفت پرشتاب دنیای امروزی در همه زمینه ها شاید دستاوردهای بزرگ انسانی درپی داشته باشد اما همسو با آن و با همان شدت شاهد رقابت معضلات و ناهنجاری های اجتماعی هم هستیم.همان طور که در اخبار می بینیم تبهکاران همزمان با فناوری پیش می‌روند و این تفاوت دنیای مجرمان امروزی با گذشته است.همین شرایط دنیای زنان مطلقه را هم تغییر داده است اگر در گذشته زن ها بعد از طلاق در خانه پدری منتظر رقم خوردن سرنوشت جدید برای خود بودند و به امید بازگشت به خانه شوهرشان یا ازدواج مجدد امروز را فردا می کردند امروزه شاهد رفتارهای متفاوت زنان تنها در جامعه  هستیم.گروهی از این زنان در جست و جوی کار و زندگی در خانه مجردی هستند که تبعات منفی خود را درپی دارد و گاهی همین روش آن ها را در مسیر نامناسب زندگی قرار می دهد خانه ها تبدیل به پاتوق شده و اقدامات نامتعارف را شاهد هستیم.عده ای دیگر از زنان مطلقه به ویژه در شهرهای بزرگ که می خواهند مستقل از خانواده هایشان و سایه سنگین نگاه های اعضای خانواده باشند راه اشتباه دیگری را انتخاب می کنند که همان سرقت است عضو شدن در باندهای سرقت مردانه وهمراهی آن ها در زورگیری ها و جیب بری های ماهرانه در مترو و اتوبوس از جمله این اقدامات است که البته از تنوع زیادی برخوردارند که در این پرونده شاهد یکی از این تنوع ها هستیم ، زن مطلقه ای با استفاده از شگرد دوست دوران نوجوانی اش به سرقت و خوش گذرانی دست می زند و از نقطه ضعف آقایان استفاده می کند و اگر تصادف نمی‌کرد مشخص نبود چه زمانی سرقت‌های سریالی اش تمام شود.به نظر می رسد باید زنانی که طلاق می گیرند مورد حمایت یک سازمانی باشند تا از روی ناچار وارد دنیای مجرمانه نشوند. خانواده های این گونه زنان باید از طریق رسانه های تصویری و مکتوب آموزش ببینند تا چگونگی برخورد و حمایت از زنان مطلقه با روحیات حساس را بیاموزند و مطمئنا شاهد کاهش آمار جرایم زنان مطلقه و تنها خواهیم بود.khora​sannews.‎​com
ادامه

کد خبر: 1048979  |  ادامه: سرپوش
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
آفتاب‌‌نیوز : زن جوان که مهسا نام دارد سوار بر خودروی پسر جوان شد ، میلاد با چرب زبانی و خنده سر صحبت را با زن جوان باز کرد تا این که مهسا از میلاد خواست از یک سوپر مارکت برای او آب میوه و سیگار بخرد که میلاد در همین زمان کوتاه به دختر جوان اعتماد کرد و برای خرید از خودرو اش پیاده شد.سرقت خودرومیلاد...
- اخبار اجتماعی - خبرگزاری تسنیم، چهارشنبه 10 مهر آغاز ماجرا بود. یک تجربه تازه. ماجرایی که همه زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد و البته خیلی نکات را به آدم آموزش می‌دهد. الان که 30 روز از آن ماجرا می گذرد هنوز خودرو من با تیک قرمز در فهرست خودروهای سرقتی پلیس آگاهی نشان شده است. روزهای اول دلم خوش بود....
به گزارش مرور نیوز، سردار حسین رحیمی ، رئیس پلیس پایتخت در دیدار با شماری از ائمه استان تهران که ظهر امروز (13 مهر) در ستاد مرکزی فاتب برگزار شد، گفت: هفته نیروی انتظامی فرصت خوبی است تا پلیس خدمات و اقداماتش را به اطلاع مردم برساند. همچنین فرصت خوبی است تا با استفاده از فضای موجود گزارشی از اقدامات...
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در دیدار با شماری از ائمه استان تهران که ظهر امروز در ستاد مرکزی فاتب برگزار شد، اظهار کرد: هفته نیروی انتظامی فرصت خوبی است تا پلیس خدمات و اقداماتش را به اطلاع مردم برساند. همچنین فرصت خوبی است تا با استفاده از فضای موجود گزارشی از اقدامات انجام شده را به اطلاع دیگر...
رئیس پلیس پایتخت از هماهنگی با صاحبان مجتمع‌های تجاری و پاساژهای بزرگ برای ایجاد گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر خبر داد.به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در دیدار با شماری از ائمه استان تهران که ظهر امروز در ستاد مرکزی فاتب برگزار شد، اظهار کرد: هفته نیروی انتظامی فرصت خوبی است تا پلیس خدمات و...
آفتاب‌‌نیوز : «از زمستان ۹۶ تا امروز واردات خودروهای لوکسی که قیمت‌شان بالاتر از ۴۰‌هزار دلار است، ممنوع است. با این حال کافی است که در خیابان‌های تهران قدم بزنید تا به‌سادگی با خودروهای لاکچری مدل‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مواجه شوید؛ خودروهایی که این پرسش را در ذهن‌تان...
به گزارش صبحانه، «از زمستان ۹۶ تا امروز واردات خودروهای لوکسی که قیمت‌شان بالاتر از ۴۰‌هزار دلار است، ممنوع است. با این حال کافی است که در خیابان‌های تهران قدم بزنید تا به‌سادگی با خودروهای لاکچری مدل‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مواجه شوید؛ خودروهایی که این پرسش را در ذهن‌تان ایجاد می‌کنند که با وجود ممنوعیت حدود...
دانشجوی جوان وقتی دید برای خوش گذرانی با دوستان پولدارش در دانشگاه به پول نیاز دارد، دست به کار عجیبی زد .این پسر حالا باید پشت میله های زندان حسرت آزادی را بخورد.دوستی دردسرسازبهرام ۲۳ ساله دانشجوی کامپیوتر که در جنوب تهران زندگی می کند، با چند جوان پولدار در دانشگاه همکلاسی شد و خیلی زود به خاطر مرام...
اعضای یک باند سرقت باتری خودروهای پراید که به خاطر دستبردهای شبانه به لوازم و قطعات داخلی خودروها به خفاش‌های باتری دزد معروف شدند در حالی به سرقت های بیشتری در مشهد اعتراف کردند که هنگام دستگیری توسط نیروهای انتظامی کلانتری شفای مشهد، ۱۱ عدد باتری و یک دستگاه پراید سرقتی از آنان کشف شد. ماجرای دستگیری...
▫ دستگیری زوج سارق و مالخر اموال مسروقه  صبحانه آنلاین - اقتصادي
به گزارش صبحانه، رئیس کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس از دستگیری زوج سارق و مالخر اموال سرقتی خبر داد.سرهنگ منصور حشمتیان گفت: ساعت ۴ عصر هفدهم شهریور ماه امسال ماموران گشت انتظامی کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس هنگام گشت زنی در خیابان ۲۲ بهمن متوجه رفتار مشکوک زن و مردی شدند که با یک دستگاه خودروی سواری...

آخرین خبرهای

رنگ خون نقاش بر تابلوی عشق کثیف سرپوش  ۴ ساعت پیش

رنگ خون نقاش بر تابلوی عشق کثیف زن و مرد هنرمندی که پس از سال ها در اینستاگرام یکدیگر را پیدا کرده بودند نقشه جنایتی خونین را کشیدند.مرد نقاش که با شلیک گلوله شوهر پولدار زن مورد علاقه اش را کشته بود  دیروز در دادگاه مدعی شد شلیک مرگبار اتفاقی رخ داده است .شلیک مرگبارعصر بیست و هشتم بهمن سال ۹۵ صدای شلیک گلوله ای در بزرگراه آزادگان...

آتش‌سوزی مهیب در «دهلی نو»، دستکم 43 کشته برجای گذاشت سرپوش  ۴ ساعت پیش

آتش‌سوزی مهیب در «دهلی نو»، دستکم 43 کشته برجای گذاشت در حادثه آتش‌سوزی درون ساختمان کارخانه‌ای در پایتخت هند، دستکم ۴۳ نفر جان خود را از دست دادند.به گزارش فارس، در آتش‌سوزی مهیب در ساختمان کارخانه‌ای در «دهلی نو»، دستکم ۴۳ نفر جان خود را از دست دادند.بنا به گزارش شبکه روسی «راشاتودی»، در حادثه آتش‌سوزی در ساختمان یک کارخانه در پایتخت هند، دهها کارگر...

آدم ربایی عجیب در پایتخت سرپوش  ۴ ساعت پیش

آدم ربایی عجیب در پایتختدزدان خشن دو زن و یک بچه را با خودرویشان ربودند و دو مامور پلیس و یک عابر پیاده را زیر گرفتند.ساعت ۱۱ صبح روز پنج شنبه ۱۴ آذر امسال ماموران کلانتری ۱۱۰ شهدا در جریان یک آدم ربایی عجیب در خیابان پیروزی قرار گرفتند و تیمی از ماموران به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.تیم پلیسی با حضور در صحنه جرم تحقیقات...

پایان وحشت آفرینی های «سیاه» سرپوش  ۴ ساعت پیش

پایان وحشت آفرینی های «سیاه» سجادپور- پلیس مشهد به شرارت های جوان معروف به «سیاه» و «زابلی» که در نیمه های شب موجب وحشت آفرینی در منطقه قلعه ساختمان مشهد شده بود، پایان داد.فرمانده انتظامی مشهد روز گذشته در گفت وگویی اختصاصی و با بیان این مطلب به خراسان اظهار کرد: دقایق اولیه بامداد روز جمعه گذشته تلفن پلیس ۱۱۰ به صدا درآمد و شهروندان...

ردپای آشنا در سرقت از خانه های اعیانی ولنجک سرپوش  ۴ ساعت پیش

ردپای آشنا در سرقت از خانه های اعیانی ولنجک سرایدار فریبکار با اعتمادسازی طعمه هایش در دو ساختمان دست به سرقت از خانه ها زد و زندگی خوبی برای خود فراهم کرد.۳۰ آبان امسال مردی در تماس با کلانتری ۱۶۳ ولنجک از دستبرد داخل خانه اش خبر داد و در همان ابتدا ادعا کرد که به سرایدار ساختمان شان مشکوک است.بدین ترتیب تیمی از ماموران پایگاه یکم پلیس آگاهی...

فرار عامل حمله به دختر دانشجو به خارج سرپوش  ۴ ساعت پیش

فرار عامل حمله به دختر دانشجو به خارج پسر جوانی پس از شنیدن پاسخ منفی از دختر مورد علاقه اش وی را ربود  و به شدت کتک زد. وی دیروز در حالی در دادگاه غیابی محاکمه شد که پلیس ردی از وی به دست نیاورده و  خانواده اش مدعی هستند پسر جوان به خارج از کشور گریخته است. رسیدگی به این پرونده از سال ۹۴ به دنبال شکایت یک دختر دانشجو به نام مریم آغاز شد...

افشای راز جراحی های مرگبار شهرام پنجه طلا سرپوش  ۴ ساعت پیش

افشای راز جراحی های مرگبار شهرام پنجه طلا شکایت مرد میانسال از مقصران مرگ همسرش بعد از عمل جراحی زیبایی، راز تخلفات تکنیسین اتاق عمل و پزشک جراح را برملا کرد.به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از چندی قبل و با شکایت مرد میانسالی به دستور بازپرس جنایی پایتخت آغاز شد. وی در تشریح ماجرا گفته بود: همسرم پریسا - ۴۷ ساله - تصمیم به انجام عمل لیپوساکشن...

پزشکی قانونی علت مرگ جان باختگان تالار 'مانگه شه و' اعلام کرد سرپوش  ۴ ساعت پیش

پزشکی قانونی علت مرگ جان باختگان تالار 'مانگه شه و' اعلام کرد پزشکی قانونی علت مرگ جان باختگان حادثه اتش سوزی تالار مانگه شه و سقز را خفگی ناشی از فشار اعلام کرد.علیرضا رضاپور دادستان عمومی و انقلاب سقز درباره آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به حادثه آتش سوزی در تالار عروسی در سقز، گفت: پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شده و در این زمینه کارگروه کارشناسی تشکیل  تا جزئیات...

پلیس‌هند‌4‌متهم‌تجاوز‌را در‌صحنه‌بازسازی‌جرم‌کشت سرپوش  ۱۸ ساعت پیش

پلیس‌هند‌4‌متهم‌تجاوز‌را در‌صحنه‌بازسازی‌جرم‌کشت پلیس هند چهار مظنون پرونده تجاوز گروهی به یک زن در حیدرآباد را در جریان بازسازی صحنه جرم با شلیک گلوله به قتل رساند.به گزارش همشهری آنلاین به نقل از  گاردین، این چهار مرد متهم بودند که هفته گذشته با نقشه قبلی به یک دام پزشک زن ۲۷ ساله در حیدرآباد حمله و به او تجاوز کرده‌اند. انتشار خبر این تجاوز گروهی...

برخورد مینی بوس با پژو ۴ کشته و ۹ مصدوم برجای گذاشت سرپوش  دیروز

برخورد مینی بوس با پژو ۴ کشته و ۹ مصدوم برجای گذاشت سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ساوه گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه مینی‌بوس با دو خودروی پژو و سمند متاسفانه ۴ نفر کشته و ۹ نفر مصدوم شدند.احمدعلی امینی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: پس از اطلاع از این حادثه سریعا کد عملیاتی پایگاه جاده‌ای اورژانس به محل اعزام و ۹ مصدوم این حادثه را پس از اقدامات...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده