تعداد بازدید: ۱۳
تاريخ انتشار: چهارشنبه،۲۰ آذر ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۰۷:۱۵
رمزگشایی از وزن نفت در اقتصاد ۹۸
آفتاب‌‌نیوز : مطابق بودجه سال جاری، سهم دولت از کل درآمدهای نفتی ۵/ ۵۱ درصد بوده و مابقی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت است. درنتیجه می‌توان عنوان کرد، میزان کل درآمدهای نفتی کشور در ۸ ماه نخست سال جاری ۷/ ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است. با این آمار، می‌توان به برآوردی از فروش نفت در ۸ ماه دست یافت. در برآورد نخست اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای نرخ تسعیر ارز در بودجه ۹۸ قرار گیرد، میزان صادرات روزانه نفتی ۵۷۶ هزار بشکه در روز خواهد شد.اما اگر در سناریوی دوم، نرخ وزنی دلار در بودجه سال جاری که حدود۵۵۴۰ تومان است مبنای محاسبات قرار‌گیرد، میزان صادرات روزانه نفت به رقم ۴۳۶ هزار بشکه در روز می‌رسد؛ موضوعی که نشان می‌دهد تغییرات نرخ دلار، سهم قابل توجهی در تغییر دارایی‌های نفتی دولت دارد. نکته قابل توجه این است که در ۸ ماه نخست سال جاری با توجه به حصول درآمد ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومانی نفتی، میزان پیش‌بینی‌های دولت حتی با معیار بودجه اصلاحی نیز محقق نشده و عملکرد ۶۸ درصدی را ثبت کرده است.
وزن نفت در اقتصاد 98آمارها نشان می‌دهد که در ۸ ماه نخست سال‌جاری درآمد دولت از فروش نفت و میعانات گازی به میزان ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است. سوال مشخص این است که این درآمد چه معنایی دارد، بر اساس چه میزان فروش نفتی حاصل شده و چقدر مطابق پیش‌بینی‌ها بوده است؟ «دنیای‌اقتصاد» در دو سناریو به بررسی فروش نفت از اقتصاد ۹۸ پرداخته و براساس دو نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۵۵۴۰ تومانی، میزان صادرات نفتی ۸ ماهه را بررسی کرده است. مطابق این دو سناریو، سهم صادرات روزانه نفت در ۸ ماه نخست سال‌جاری در بازه ۴۳۶ هزار تا ۵۷۶ هزار بشکه‌ای قرار می‌گیرد. همچنین براساس این دو سناریو، میزان دلاری درآمدهای نفتی در بازه ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلاری قرار می‌گیرد.میزان صادرات نفتی در بودجه ۹۸یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، میزان صادرات نفت و میعانات گازی در ۸ ماه نخست سال‌جاری است. آمارها نشان می‌دهد سهم منابع نفتی و میعانات گازی در ۸ ماه نخست سال‌جاری به رقم ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، می‌توان میزان صادرات نفت را در دو سناریو مورد بررسی قرار داد. برای این بررسی باید برخی مفروضات را در نظر گرفت. موضوع نخست اینکه سهم بودجه از کل صادرات نفتی به میزان ۵/ ۵۱ درصد است. زیرا در بودجه سال‌جاری ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی است و ۵/ ۱۴ درصد سهم شرکت نفت. بنابراین اگر درآمد نفتی بودجه دولت در ۸ ماه نخست سال‌جاری را ۲/ ۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، در نتیجه سهم کل درآمدهای نفتی کشور (مجموع بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت) در این مدت، به میزان ۷/ ۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. موضوع دوم، نرخ تسعیر ارز است که می‌توان براساس آن کل دارایی‌های دلاری نفت را محاسبه کرد. در این خصوص دو سناریو باید برای ارز در نظر گرفت. در سناریوی نخست نرخ تسعیر ارز براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود، نرخی که به گفته مسوولان در تبدیل‌های ارز مبنا قرار گرفته است. در سناریوی دوم نیز نرخ تسعیر ارز براساس نرخ میانگین ۵۵۴۰ تومانی محاسبه شده است. همچنین به گفته مسوولان، متوسط قیمت هر بشکه نفت در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۶۲ دلار بوده است.سناریوی نخست: بررسی‌ها نشان می‌دهد براساس دلار ۴۲۰۰ تومان، میزان درآمدهای دلاری در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۱۳ میلیارد دلار است. با توجه به این سناریو، می‌توان محاسبه کرد که میزان صادرات روزانه نفت ایران حدود ۵۷۶ هزار بشکه در روز بوده است.سناریوی دوم:‌ بررسی‌ها حاکی از آن است که براساس دلار ۵۵۴۰ تومانی، میزان درآمدهای دلاری نفت ایران در ۸ ماه نخست سال‌جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. بنابراین اگر این نرخ مدنظر قرار گیرد، میزان صادرات روزانه نفت ایران به میزان ۴۳۶ هزار بشکه در روز محاسبه می‌شود.بنابراین براساس این دو سناریو میزان صادرات نفتی در ۸ ماه نخست سال‌جاری در بازه ۴۳۶ تا ۵۷۶ هزار بشکه‌ای قرار می‌گیرد. البته باید تاکید کرد که این آمارها براساس آمارهای منتشر شده و اظهارنظرهای مسوولان درباره ارز بودجه و قیمت نفت محاسبه شده است. جدا از این محاسبات، بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مصوب فروش درآمدهای نفتی در قانون اصلاح شده بودجه سال‌جاری در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۲/ ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین با توجه به آمار ارائه شده میزان تحقق درآمدهای نفتی حتی با فرض بودجه اصلاح شده به میزان ۶۸ درصد بوده است.حصول ۹۸ هزار میلیارد تومان مالیاتبررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش نخست، میزان درآمدهای دولت در ۸ ماه نخست سال‌جاری به رقم ۶/ ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در نسخه اصلاح شده بودجه ۹۸، میزان درآمدهای کل سال رقم ۱۹۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین رقم مصوب قانون بودجه اصلاحی برای ۸ ماه معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد، میزان درآمدهای محقق شده بیشتر از پیش‌بینی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۸ ماه نخست سال‌جاری رقم درآمدهای مالیاتی در سطح ۹۸ هزار میلیارد تومان قرار داشته است. این رقم در قانون مصوب ۸ ماه نخست سال‌جاری (نسخه اولیه) به میزان ۱۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. اما این رقم در نسخه اصلاحی به میزان ۹۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و با رقم اصلاحی، میزان مالیات اخذ شده از سطح بودجه مصوب بیشتر است. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌شود که میزان مالیات دریافتی در ۸ ماه نخست سال‌جاری معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان باشد.درآمدهای حاصل از مالکیت دولتآمارها نشان می‌دهد درآمد حاصل از مالکیت دولت در سال‌جاری ۲/ ۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. از این مقدار ۲/ ۷ هزار میلیارد تومان سهم سود سهام شرکت‌های دولتی است و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در قانون بودجه در بازه ۸ ماهه به میزان ۱/ ۱۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت از فروش کالا و خدمات به میزان ۷/ ۵ هزار میلیارد تومان کسب کرده است و میزان درآمدهای حاصل از جرایم و خسارت‌ها در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۷/ ۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.سهم اوراق از تامین مالی بودجهبخش سوم، میزان واگذاری دارایی‌های مالی است که دارای دو بخش مهم، یعنی منابع حاصل از فروش و اگذاری دارایی‌های مالی و استفاده از صندوق توسعه ملی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان منابع حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در ۸ ماه نخست سال‌جاری ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم برای منابع استفاده از صندوق توسعه ملی به میزان ۳/ ۲۹ هزار میلیارد تومان است. بنابراین این آمار نشان می‌دهد درآمدهای دولت از صندوق توسعه ملی از منابع نفتی دولت بیشتر بوده است. البته این بیشتر بودن، از این جهت است که منابع صندوق توسعه ملی با نرخ نیما تسعیر شده است. مطابق بررسی‌ها، جمع کل واگذاری دارایی‌های مالی نیز در ۸ ماه نخست سال‌جاری به میزان ۸/ ۶۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. در بودجه اصلاح شده رقم کل واگذاری دارایی‌های مالی ۸۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.براساس این آمار میزان مصوب دارایی‌های مالی ۸۴ درصد بوده است. نکته آخر اینکه جزئیات عملکرد ۸ ماهه دولت از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد. این درحالی است که عموما این آمارها از سوی سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی به شکل عمومی در اختیار تمام رسانه‌ها قرار می‌گرفت اما در ماه‌های اخیر و پس از عدم انتشار آمارها،گزارش‌ها به شکل جسته و گریخته یا از زبان مسوولان یا به شکل «اختصاصی» از سوی برخی خبرگزاری‌ها منتشر می‌شود.از نوع این آمارها و مقایسه آن با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به نظر می‌رسد این آمار از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است. آمارهای ارائه شده، سه بخش مهم درآمدی دولت در ۸ ماه نخست سال‌جاری را مورد بررسی قرار داده است.
ادامه

کد خبر: 1088912  |  ادامه: آفتاب نیوز
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
براساس گفته‌های محمدباقر نوبخت، بودجه 99 در سومین سال تحریم‌های سخت امریکا اجرا خواهد شد. با وجود این دولت از درآمدهای نفتی خود صرفنظر نکرد و 18 میلیارد دلار نفت با محاسبه هر بشکه 50 دلار به فروش خواهد رسید که با اضافه شدن آن به 4 میلیارد دلار صادرات گاز مجموع درآمد صادرات نفت و گاز به بیش...
به گزارش صبحانه،با تحمیل تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش صادرات نفت در سال جاری پیش‌بینی بر این است که صادرات نفت در سال آینده از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز به حدود یک میلیون بشکه برسد.هر بشکه نفت معادل ۵۰ دلار پیش‌بینی شده که در سال جاری حدود ۵۵ دلار بوده است، البته طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه...
به گزارش ستاره ها و به نقل از ایسنا، طبق سنت معمول سازمان برنامه و بودجه، امروز (دوشنبه)، یک روز پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، نشست خبری به میزبانی سازمان با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی معاونان وی و همچنین خبرنگاران برگزار شد.محمدباقر نوبخت در این نشست ضمن تبیین ابعاد لایحه بودجه ۱۳۹۹...
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ برای سومین سال تحریم بزرگ اقتصادی تهیه و تدوین شد و روز گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده است اظهار داشت : چگونه بتوان منابع را...
▫ درآمد نفتی سال آینده ۲۲.۲ میلیارد دلار است  اقتصاد ایران آنلاین - اقتصادي
#dcImgDiv1{height:201px;}#doc_div1Img{height:207px;} رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور متناسب با شرایط تحریم تنظیم شده است، گفت: قراردادهای خوبی برای فروش نفت بسته ایم. محمدباقر نوبخت صبح امروز در نشست خبری تشریح لایحه بودجه سال ۹۹،...
▫ دخل و خرج کشور در آخرین سال قرن  شبکه ایران - اقتصادي
برهمین اساس سقف کل بودجه با رشد 14 درصدی مواجه شده است و قرار است 48.2 هزار میلیارد تومان صادرات نفت داشته باشیم که با توجه به نرخ 50 تا 52 دلاری هر بشکه نفت می‌بایست روزانه بیش از 600 هزار بشکه نفت به فروش برسد. بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی سال آینده از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های...
آفتاب‌‌نیوز : بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که دولت در بخش درآمدی برای بخش منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی ۱۱ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.دولت همچنین در بندی به استفاده از صندوق توسعه ملی (از جمله ۱۶ واحد از سهم صندوق در سال ۹۹) تاکید کرده و منابع حاصله از...
به گزارش خبرگزاری شبستان، بر اساس تبصره اول ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۲۰ درصد تعیین می‌شود.بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، نسبت به واریز این وجوه...
بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل می‌شود.منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. در بخش درآمدهای عمومی درآمدها وجود دارد که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله...
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1399 کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت...

آخرین خبرهای اقتصادي

بروز سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی است اکو فارس  ۳ روز پیش

عباس نیازی جراح سرطان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا افزود: سرطان‌های پوست، معده، پروستات، مثانه و روده بزرگ در مردان، سرطان سینه، پوست، روده بزرگ و معده شایع‌ترین سرطان ها در زنان است که البته این نوع سرطان ها با در پیش گرفتن سبک زندگی سالم، قابل پیشگیری است و چنانچه در...

عمر البشیر به بیمارستان منتقل شد اکو فارس  ۳ روز پیش

به گزارش پایگاه النشره، منابع خبری چهارشنبه شب از انتقال عمر البشیر رئیس جمهور معزول سودان به بیمارستان خبر دادند.در همین حال یک پزشک سودانی به رویترز گفت که عمر البشیر در پی معایناتی که به توصیه پزشکی از زندان کوبر انجام شده است با خطر از دست دادن بینایی اش مواجه است.گفتنی است که عمر البشیر رئیس جمهور...

درگیری نیروهای آمریکایی و روسی در سوریه اکو فارس  ۳ روز پیش

به گزارش النشره، منابع سوری از درگیری میان نیروهای آمریکایی و روسی در اراضی سوریه خبر دادند.گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری فاش کرد: هنگام عبور نیروهای روسی در جاده بین المللی «ام ۴» به سمت تل تمر، گشتی‌های آمریکایی در انتظار آنها در نزدیکی پمپ بنزین حطین واقع در نزدیکی تقاطع شهرک...

رد سمی بودن محصولات لبنی اکو فارس  ۳ روز پیش

ناهید خداکرمی در گفتگو با مهر با اشاره به شایعات سمی بودن شیر گفت: بحث آلوده بودن لبنیات به آفلاتوکسین موضوع امروز نیست و از سال ۹۱ که نتایج یک مطالعه در این رابطه منتشر شد به طور جدی این بحث پیگیری شود، آفالا توکسین می‌تواند از طریق خوراک دام و طیور منتقل شود و می‌توان اثرش را در محصولات لبنی...

ترامپ بار دیگر اروپا را با تعرفه‌های گمرگی بالا بر تولیدات خودرو تهدید کرد اکو فارس  ۳ روز پیش

به گزارش تسنیم به نقل از ان تی وی آلمان، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر اتحادیه اروپا را به اعمال تعرفه های گمرکی بالا بر تولیدات خودروی این اتحادیه تهدید کرد.وی در حاشیه پنجاهمین اجلاس اقتصادی داووس و در دیدار با اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی درباره توافق احتمالی اتحادیه اروپا...

دعوای ماکرون با ماموران امنیتی اسراییلی در شهر قدس+عکس اکو فارس  ۳ روز پیش

به گزارش سی‌ان‌ان، ماکرون که برای سالگرد مراسم هولوکاست به شهر قدس سفر کرده است هنگام بازدید (دیروز) از کلیسای سنت آن که متعلق به دولت فرانسه است و به عنوان سرزمین فرانسه در نظر گرفته می‌شود، با ماموران امنیتی اسراییلی درگیر شد.ماکرون به دلیل ممانعت ماموران امنیتی اسراییلی از ورود هیات...

ادامه فعالیت سایت‌های آپلود فیلم منوط به دریافت مجوز از سازمان صدا و سیما اکو فارس  ۳ روز پیش

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر دریافت مجوز سایت‌های آپلود فیلم در فضایی مجازی از سازمان صدا و سیما گفت: طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه سایت‌هایی که در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی فعالیت دارند، باید از سازمان صدا و سیما مجوز فعالیت...

شیوع ویروس اسرارآمیز در چین؛ شهر ووهان قرنطینه شد اکو فارس  ۳ روز پیش

به گزارش عصر ایران، این گزارش به نقل از اداره محلی پیشگیری و کنترل بیماری های واگیردار ووهان خاطر نشان کرده است همه قطارها و پروازها متوقف شده و خطوط مترو شهر، اتوبوس ها و کشتی ها نیز تا اطلاع بعدی تعطیل شده اند و حق انتقال و جابجایی مسافر ندارند. ایرنا نوشت: در بیانیه این اداره آمده است مردم شهر ووهان...

هزینه‌های مردم چقدر زیاد شده است؟ آفتاب نیوز  ۳ روز پیش

آفتاب‌‌نیوز : آخرین تغییرات در شاخص‌های تورم نشان داد که در ماه گذشته نرخ تورم در هر سه شاخص سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه کاهش داشته است؛ به‌طوری که تورم سالانه با کاهش ۱.۴ درصدی به ۳۸.۶ درصد، ماهانه با ۲.۴ درصد کاهش به ۰.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه با ۱.۵ درصد کاهش به ۲۶.۳...

جهانگیری: روند تأمین کالاهای اساسی در سال جاری باید در سال ۹۹ نیز استمرار یابد آفتاب نیوز  ۳ روز پیش

آفتاب‌‌نیوز : اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی نحوه تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با قدردانی از دستگاه های اجرایی مرتبط با تأمین کالاهای اساسی در سال جاری افزود: لازم است نیازهای ارزی سال ۹۹ برای تأمین کالاهای اساسی به صورت دقیق و کارشناسی احصاء شود.وی همچنین خاطرنشان کرد: با وجود فشارها و...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها