تعداد بازدید: ۱۳
تاريخ انتشار: یکشنبه،۲۴ آذر ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۰۱:۴۷
نقشه عمرانی ایران 99
هرچند از ابتدای دولت یازدهم رویکرد تازه‌ای برای تخصیص اعتبارات عمرانی براساس اولویت‌بندی طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی آنها اعمال شد، اما به‌دلیل بالا بودن تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام، همچنان اقتصاد ملی و بودجه درگیر مصائب این بخش است.بر اساس تجربیات بین‌المللی یکی از مهم‌ترین روش‌های حضور بخش خصوصی در توسعه و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، توسعه قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی است که فرهنگ سازی، نهادسازی و تدوین قانون جامع و مانع در این حوزه لازمه تحقق آن محسوب می‌شود.
برهمین مبنا از سال 1395 رویکرد جدیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و واگذاری پروژه‌های عمرانی به این بخش در دستور کار دولت قرار گرفت.بر این اساس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال 1395 و در قـانون بودجه سنواتی در تبصره 19 قانون بودجه از سال 1396، واگذاری پـروژه‌های نیمه تمام طرح‌های تملـک دارایی‌های سرمایه‌ای و نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌های موجود با استفاده از سازوکار قراردادهـای مشارکت عمومی- خصوصی در برنامه‌های اولویت دار دستگاه‌های اجرایی قرار داده شده اسـت.
در برنامه سال 1399 نیـزاصلاح قوانین و مقررات توسعه مشارکت عمومی- خصوصی و اهرم‌سازی منـابع طرح‌های تملـک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر تسهیلات لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور جذب سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است.مطالعات نشان می‌دهند برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، باید بین 5 تـا 7 درصـد از تولیـد ناخالص داخلی، در طرح‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری شود.
عملکرد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از آنجا که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منجـر بـه افزایش بازدهی سـرمایه‌گذاری دولتی و مشارکت بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کشورمی شود، تحلیل روند تغییرات میزان تحقق آن در سالیان اخیر حائز اهمیت است.
رشد نرخ تورم در این سال‌ها سبب شده کـه عملکرد اعتبارات سرمایه‌ای به قیمت ثابت سیر نزولی تجربه کند. کاهش جدی این اعتبارات درسال‌های ابتدایی دهه 90 یعنی زمانی که کشور تورم سنگین 30 تا 40 درصدی را تجربه کرد بخوبی محسوس بوده و این کاهش نیز در سال 1397 و 1398 نیز قابل پیش‌بینی است. اوراق به کمک طرح‌های عمرانی آمددرکنار روش‌های پیشرفت و اتمام طرح‌های عمرانی، نحوه تأمین مالی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
برهمین اساس طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، در دو سال اخیر، دولت برای تأمین بخشی از اعتبارات عمرانی، اوراق خزانه اسلامی منتشر کرده است. در سال 1395 اگرچه 73 درصد از اعتبارات سرمایه‌ای مصوب، محقق شده است (419 از 574 هزار میلیارد ریال) اما 262 هزار میلیارد ریال آن (63 درصد از کل عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای) از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی بوده است.
بررسی روند هزینه‌های بودجه عمومی کشور بخوبی نشان می‌دهد که منابع عمـومی بودجه تـوان تأمین منابع مالی لازم برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را نداشته و جلب مشارکت و سرمایه بخش خصوصی در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است. بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش طرح‌های عمرانی نیمه تمام یک معضل ساختاری و معلول فرآیند اجرایی در کشور است و این پدیده هم در دوران افزایش و هم در دوران کاهش درآمدهای نفتی همراه طرح‌های عمرانی بوده است.
تصور نادرسـتی کـه در بـین دستگاه‌های دولتی شکل گرفته است کمبود منابع مالی را علت اصلی طرح‌های نیمه تمام می‌دانند؛ در صورتی که شواهد تاریخی نشان می‌دهد در مقاطعی که منابع تخصیص یافته بـه طرح‌های عمرانی حتـی بیشـتر از توان اجرایی دستگاه‌های دولتی بوده است، انباشت طرح‌های نیمه تمام نیز افزایش یافته است.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده که اگر بسترهای لازم و قوانین کارآمدی مبتنی بر اصول و شـیوه‌های نوین مالی برای به کارگیری و مشارکت سرمایه‌های بخش عمومی و خصوصی فراهم شود، ضمن تقویت و ارتباط پایدار بین این ارکان، شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی مستمر خـواهیم بـود. اگـر سازوکارها و فرآیندهای مشخص و شفاف و قابل اطمینان وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی تمایل به حضور و سرمایه‌گذاری را در آن حوزه خواهند داشت.
پروژه‌های عمرانی قابل مشارکت در سال 1399پروژه‌های عمرانی شامل انواع مختلفی از جمله احداث، تجهیز، تعمیر، مرمت و بازسازی، تعهدات، توسعه، خدمات، طراحی تفصیلی، مطالعه بنیادی، مطالعه طراحی و نظارت اسـت. از میـان انواع پروژه‌های عمرانی، پروژه‌های احداث، توسعه، تجهیز و تعمیر، مرمت و بازسازی قابلیت بیشتری برای مشارکت با بخـش خصوصی دارد که البته از میان این پروژه‌ها نیز برخی پروژه‌های عمومی، امنیتی و دفاعی نظیر ساختمان‌های اداری، پاسگاه انتظامی و زندان قابلیت کمتـری دارنـد.
پروژه‌هایی نظیـر تأسیسـات آب و فاضلاب، فضاهای ورزشی، نیروگاه‌ها، سد و شبکه‌های آبیاری، زیرساخت ارتباطی، زیرساخت حمل و نقل، بیمارستان و مراکز درمانی، مرمت بناهای تاریخی با توجه به داشتن توجیه اقتصادی و مالی برای بخش عمومی و خصوصی در زمره پروژه‌های هدف جهت مشارکت عمومی- خصوصی قرار دارند.
پروژه‌های استانیبراساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده، هزار و 431 پروژه عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی است. این پروژه‌ها به اعتباری معادل بیش از 8.6 هزار میلیارد تومان نیاز دارد که نزدیک به 1.6 هزار میلیارد تومان آن از محل اعتبارات تبصره 19 قانون بودجه قابل تأمین است.
از نظر تعداد پروژه پیشنهادی با قابلیت مشارکت، استان‌های مازنـدران بـا 180 پروژه و کرمانشاه با 131 پروژه بیشترین و استان‌های قم با 3 پروژه و اردبیل با 5 پروژه کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است.همچنین پروژه‌های پیشنهادی استان‌های کرمانشاه با 2 میلیارد و 302 تومان و یـزد با یک میلیارد و 177 میلیون تومان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری و استان‌های قم با 8 و ایلام با 19 میلیارد تومان کمترین میزان سرمایه‌گذاری را دارند.
از سوی دیگر بیشترین میانگین سرمایه‌گذاری هر پروژه در استان‌های بوشهر46 میلیارد تومان، آذربایجان غربی 32 میلیارد تومان، یزد 21 میلیارد تومان و کرمانشاه 17 میلیارد تومان است.در خصوص فراوانی کاربری پروژه‌های پیشـنهادی مشارکتی بیشـترین تعداد پروژه‌ها در بخش‌های ورزشی (537 پروژه)، گردشگری (295 پروژه)، کشاورزی (156پـروژه)، فرهنگی و هنری( 119 پروژه) و کمترین میزان در بخش‌های تولید برق و خدمات شهری اعلام شده است.
از لحاظ میزان سرمایه‌گذاری کاربری‌های ورزشی هزار و 463 میلیارد تومان، کشاورزی هزارو 231 میلیارد تومان و گردشگری هزار و 216 میلیارد تومان بیشترین حجـم سرمایه‌گذاری و خدمات بهزیستی با 600 میلیون تومان، خدمات شهری 1.2 میلیارد تومان و صنایع دستی 1.3 میلیارد تومان کمتـرین میزان سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.
کلمات کلیدی پروژه نیمه تمام سال آینده نقشه عمرانی
ادامه

کد خبر: 1099170  |  ادامه: شبکه ایران
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
▫ ۱۱ تمهید بودجه ۹۹ برای تولید و اشتغال  صبحانه آنلاین - اقتصادي
به گزارش صبحانه،مژگان خانلو، با بیان این که در لایحه بودجه سال 1399 تولید و اشتغال و همچنین افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است گفت: تحریک رشد اقتصادی و تولید با استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای70 هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود، برای فعال نگهداشتن...
- اخبار اقتصادی - مژگان خانلو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان این که در لایحه بودجه سال 1399 تولید و اشتغال و همچنین افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است گفت: تحریک رشد اقتصادی و تولید با استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای70 هزار میلیارد تومانی در دستور...
دولت در لایحه بودجه ۹۹ کل کشور برای سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعتبار ۱۲۸۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته است به‌طوری‌که میزان هزینه‌های وزارتخانه مسوول این سه حوزه به لحاظ نرخ رشد از اعتبارات سرمایه‌گذاری سبقت گرفته است. اعتبار هزینه‌ای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۹ برای وزارت گردشگری...
به گزارش خبرگزاری شبستان، اکنون که بودجه بدون نفت در دستور کار قرار گرفته است صرفه جویی در هزینه­ های دولت به عنوان یک ضرورت قلمداد می­ شود، اما کاهش هزینه های دولت تا چه اندازه ممکن و قابل اجرا است؟ شاید دهه شصت یا هفتاد معایب وابستگی به نفت چندان در جامعه ما مشخص نبود. اما به مرور معایب اقتصاد...
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه دوازدهمین جلسه ستاد بودجه سال 99 با اشاره به اینکه در دوازدهمین جلسه ستاد بودجه بخش مصارف که رو به افزایش است، بررسی شد، افزود: قصد ما این است سال آینده سال رونق اقتصادی باشد و مجامع جهانی نیز پیش بینی کردند در سال آینده اقتصاد ایران...
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدباقر نوبخت، در حاشیه دوازدهمین جلسه ستاد بودجه سال 99 با اشاره به اینکه در این جلسه به بخش مصارف که رو به افزایش است، پرداختیم اظهار داشت: قصد ما این است سال آینده سال رونق اقتصادی باشد و مجامع جهانی نیز پیش بینی کردند در سال آینده اقتصاد ایران...
کارنامه دخل‌وخرج شهرداری تهران در ۵ ماه نخست ۹۸ رمزگشایی شد.به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، گزارش عملکرد مالی مدیریت شهری پایتخت در نیمه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد: ۸۵ درصد از مجموع درآمدهای مصوب بودجه ۹۸ مربوط به دوره زمانی ۵ ماه نخست امسال محقق شده است. به این معنی که از مجموع ۷هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان منابع...
به گزارش خبرگزاری شبستان، معاون اقتصادی وزیر کشور از گزارش وزیر کشور به رئیس جمهور در خصوص روند تنظیم سند پیشران توسعه استان فارس خبر داد و گفت: مجموعاً از ۱۵۹ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی و سرمایه گذاری، ۸۴ پروژه عمرانی و ۷۵ طرح اقتصادی و سرمایه گذاری در استان فارس مشکلات آنها در محل بررسی و تصمیمات لازم...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «بابک دین پرست»، معاون اقتصادی وزیر کشور، گفت: در گزارش وزیر کشور به رئیس جمهور آمده است؛ با هدف بررسی، شناخت موانع و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در استان فارس، در دو مرحله عزیمت معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به استان...
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رضا رحمانی در ابتدای ورود به استان سیستان و بلوچستان در خصوص این سفر به خبرنگاران، بیان کرد:در این سفر از واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و شهرک های صنعتی استان بازدید می کنیم و با فعالان اقتصادی، صنعتگران و مسئولین استان دیدار و گفتگو خواهیم داشت.پیگیری...

آخرین خبرهای اقتصادي

واردات مرغ تیر خلاصی به صنعت مرغداری کشور اکو فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، طبق روال همه ساله مرغداران از اوایل دی ماه واحدهای مرغداری خود را برای جوجه ریزی شب عید آماده می کنند که متاسفانه ازدیاد یکباره تولید برای خرید جوجه یک روزه التهاباتی در بازار ایجاد می کند که اگر مسئولان ستاد تنظیم بازار نظارت جدی بر قیمت نداشته باشند، بدون...

صادرات وزنی ایران در ۸ ماهه گذشته ۱۶ درصد رشد کرده است اکو فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش اکوفارس، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادراتی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت صادرات اظهار کرد: در ۸ ماه امسال، صادرات ارزشی حدود ۸ درصد و بیش از ۷ درصد کاهشی بوده است؛ این در حالی است که از نظر وزنی ۱۶ درصد رشد داشتیم.رئیس کنفدراسیون صادراتی اتاق بازرگانی...

بخشی از مشوق‌های صادراتی وصول شد اکو فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش اکوفارس، حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، درباره اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان گفت: ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که جزو بسته تشویقی حمایت از صادرت سال ۹۸ محسوب می‌شود.رئیس...

هشدار مدیریت بحران خوزستان نسبت به ورود یک سامانه بارشی اکو فارس  ۲ ساعت پیش

براساس اخطاریه روز ۲۶دی ماه جاری مدیریت بحران و با توجه به اخطاریه دوباره روز ۲۷دی ماه هواشناسی خوزستان، این سامانه بارشی از اوایل روز شنبه تا اواسط یکشنبه (۲۸ و۲۹ دی ۹۸) رگبار و رعدوبرق، تندباد لحظه‌ای و بارش برف در ارتفاعات به ویژه در مناطق شمال، شمال شرق و شرق استان و در سایر مناطق بارش پراکنده...

تعلیق پروازهای لوفت هانزا به تهران تمدید شد اکو فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش برنا, شرکت خطوط هواپیمایی لوفت‌هانزا اعلام کرد که تعلیق پروازهای خود به مقصد تهران را تا ۲۸ مارس ۲۰۲۰ (اوایل فروردین ۹۹) تمدید کرده است. در پی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، شرکت لوفت هانزا پرواز به ایران را متوقف کرده بود.شرکت آلمانی لوفت‌هانزا به عنوان بزرگترین خطوط هواپیمایی...

دور جدید ثبت‌نام مسکن ملی چه زمانی آغاز می‌شود؟ اکو فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش اکوفارس، طرح مسکن ملی که با هدف خانه‌دار شدن جمعیتی نزدیک به ۴۰۰ هزار خانوار اجرا شده است. هر چند در اولین دور ثبت نام برای مسکن ملی ۲۶۰ هزار نفر متقاضی، نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند اما خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مسکن ملی نشان می‌دهد تقاضا برای این طرح بالاتر از تعداد...

نماینده عراقی: سال 2020 آغازی برای پایان حضور آمریکا است اکو فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش فارس، «کریم علیوی» نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق تأکید کرد که نظامیان آمریکا پایگاههای خود در عراق، «در حالت ترس واقعی قرار دارند».علیوی به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت که نظامیان تروریست آمریکایی همه روزه با این ترس مواجه هستند؛ زیرا از میزان خطرناک بودن «تصمیمات...

هلاکت ۵۰ تروریست در پی عملیات ارتش سوریه در ادلب اکو فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش باشگاه خبرنگاران، جنگنده‌های روسیه و ارتش سوریه در عملیاتی مشترک، مواضع متعلق به عناصر تروریستی «جبهه النصره» را در غرب حلب هدف قرار دادند.شبکه المیادین گزارش داد که ۳ فروند جنگنده متعلق به روسیه و ارتش سوریه در عملیاتی مشترک، مواضع عناصر تروریستی «جبهه النصره» را...

استعفای نخست وزیر اوکراین پذیرفته نشد اکو فارس  ۲ ساعت پیش

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین استعفای اولسکی هونچاروک، نخست وزیر این کشور را نپذیرفت.دفتر ریاست جمهوری اوکراین پس از دیدار ولادیمیر زلنسکی با اولسکی هونچاروک خبر داد که این استعفا پذیرفته نشده است.پس از جنجال پخش صدای نخست وزیر اوکراین که در یک فایل صوتی، سیاست‌های...

سهم قرارگاه خاتم از بودجه عمرانی کشور کمتر از 3 درصد/ پارسال 400 میلیارد تومان مالیات دادیم خبرگزاری فارس  ۳ ساعت پیش

سهم قرارگاه خاتم از بودجه عمرانی کشور کمتر از 3 درصد/ پارسال 400 میلیارد تومان مالیات دادیم خبرگزاری فارس - سعید مؤذنی: قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا در سال 1368 و پس از پایان جنگ تحمیلی‌ بر مبنای اصل 147 قانون اساسی و در راستای لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب‌ مبنی بر مشارکت در امر بازسازی کشور‌، تأسیس و وارد عرصه سازندگی کشور شد. این مجموعه با نگاه و رسالت پاسداری...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده