تعداد بازدید: ۲۸
تاريخ انتشار: دوشنبه،۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۱۱:۵۱
«حاج قربان»؛ اسطوره موسیقی مقامی خراسان

۱۲ سال از درگذشت «حاج قربان» اسطوره موسیقی مقامی خراسان گذشت.۳۰ دی امسال وارد دوازدهمین سال سوگ نشینی درفراق اسطوره موسیقی مقامی و ستاره جشنواره موسیقی بین المللی «آوینیون فرانسه» حاج قربان سلیمانی می شویم.حاج قربان،استاد بی بدیل دوتارنوازی وبخشی خوانی،اغلب اجراها ومقام نوازی هایش با ابیات واشعار عرفانی و مدح و ثنای پیامبر(ص) آغاز می شد. او علاوه بر اجراهای زیبای صحنه ای در کشور و داوری جشنواره های آیینی، به جشنواره ها و  همایش های موسیقی خارج از کشور وبین المللی همچون فرانسه دعوت می شد ودربسیاری از سالن های بزرگ و مشهور جهان وهمچنین برخی دانشگاه ها اجرا های  به یادماندنی داشت.حاج قربان تنها «بخشی» بازمانده از بخشی های ترک منطقه خراسان بودکه درقوچان مانده بود ودراین منطقه آخرین بخشی بود.حاج قربان می گفت: «بخشی» کسی است که باید باخواندن ونوشتن تلفیق شعر وآهنگ سازی آشنایی کامل داشته باشد.درمیان مردم نیز جایگاهی مردمی داشته و به چند زبان هم آشنا باشد. هم خوب بنوازد وهم خوب بخواند. اودردوتارنوازی پنجه ای قوی ومنحصر به فرد داشت وپنجه های مختلفی رادراجراها به کارمی بردومی گفت : پنجه یکنواخت  نمی شود، باید آن طور که دلم می گوید وسازم همراهی می کند، پنجه بزنم و این جزواستثناهای حاج قربان بودو پرده گیری ها وابداعات او  در برخی آهنگ ها  منحصربه فرد است هرچند متاسفانه درزمان حیات وی به این موضوع مهم پرداخته نشد.۱۲سال از درگذشت حاج قربان گذشت اما آرامگاهی برای وی ساخته نشد به گزارش  خراسان رضوی، اگرچه حدود دو سال قبل  اقداماتی برای سروسامان دادن به وضعیت نامناسب مزار حاج قربان صورت گرفت، امابا توجه به توقعات بسیاری از اهالی هنر و هنردوستان،  هنوز هم  حال وهوای غریبانه مزار وی به ویژه محیط اطراف آن، درنگاه اول موجب رنجش وآزردگی خاطر می شود. مزار استاد همچنان درگوشه ای از زمین باغ وی در  تنهایی و غربت،  چشم به راه همت بلند همه مهرورزان وفرهنگ مداران است.به راستی که ارزش، اهمیت و جایگاه اجتماعی، فرهنگی وهنری چنین هنرمندانی بزرگ وچهره هایی شاخص در جامعه، باید بالاتر از این باشد و لازم است این گوهرهای ارزنده هنری ومیراث گران بهای این سرزمین همواره مورد توجه  باشند.به گزارش  خراسان رضوی،  اردیبهشت ۹۵ درجریان برگزاری جشنواره موسیقی مقامی پیران چنگی درقوچان، معاون وقت هنری وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با هیئت همراه برمزار استاد حاج قربان درروستای علی آباد حضور یافت و کلنگ احداث بنای آرامگاه حاج قربان به زمین زده شد و وعده تسریع درعملیات اجرا دادند و برای تخصیص اعتبارات نیز اظهار امیدواری شد اما همچنان خبری از مقبره وآرامگاه یا بنای یادمان و فضاسازی اطراف آن نیست !...نیاز به اعتبارات خاصسرپرست اداره فرهنگ وارشاداسلامی قوچان گفت: باهمکاری فرهنگ وارشاد اسلامی و مسئولان شهرستان سرانجام مزار استاد زنده یاد حاج قربان سلیمانی درحد توان و امکانات مالی از وضعیت نامناسب قبلی درآمد و سنگ مزار نیز نصب شد به گونه ای از آن حالت غربت بیرون آمده است .ضیایی افزود : درنظر است اقدامات دیگری مثل محوطه سازی، آسفالت مسیر تاجاده روستا، روشنایی محوطه باهمکاری مسئولان شهرستان وهنرمندان صورت گیرد اما ایجاد آرامگاه وبنای یادمان و فضاسازی ها  نیازمند اعتبارات کافی وخاص است . وی  افزود : ظهر روز ۳۰ دی به مناسبت سالروز درگذشت استاد مراسمی ازسوی استاد علیرضا سلیمانی فرزند حاج قربان به عنوان یادبود در روستای علی آباد برگزار می شود و شرکت کنندگان درمراسم یادبود بر مزار او حضور می یابند.همچنین روزسه شنبه برنامه موسیقی مقامی باعنوان خنیاگران با شرکت هنرمندان شهرستان با رویکرد حاج قربان وبزرگداشت مقام هنری او در سالن ارشاد برگزار می شود.قرار بود مقبره ای درخور شأن استاد بنا شوداستاد علیرضا سلیمانی فرزند ویار وهمراه اجراهای هنری استاد حاج قربان نیز با قدردانی از روزنامه خراسان رضوی درپرداختن به مسائل هنری وهنرمندان وبیان مشکلات آنان گفت: خبرنگاران به راستی چشم وگوش مردم وهمچنین هنرمندان هستند که می توانند زبان آنان باشند .وی گفت : در هرحال قرار این بود مقبره ای درخور شأن استاد بنا شود و وعده هایی هم داده شد اما به نظر می رسد تاهمین حد بسنده شده است درحالی که توقعات بیش از این بود.حالا هم با اوضاع مالی واقتصادی ومشکلات فعلی گمان نمی رود چنین خواسته ای برآورده شود یا درآینده نزدیک به آن بپردازند، اما کاش همیشه این موارد برای هنرمندان بزرگ ومطرح از قبل پیش بینی شده ودرنظر باشد و مسئولان نیز به طور جدی تری به این مسائل بپردازند.علیرضا سلیمانی خاطرنشان کرد: روزنامه خراسان رضوی درسال ۹۴ بود که با مطلبی با عنوان «رنج غربت برمزار حاج قربان» خیلی از هنرمندان وهنردوستان را تحت تاثیر قرار داد و درزمان حیات اونیز همواره گزارش هایی دراین روزنامه درج می شد که موجب خرسندی بود چراکه به هنرمند وقتی زنده است باید توجه کرد و این درحالی است که حاج قربان هم به سهم خود در انتقال فرهنگ وهنر ایران به دنیا تلاش کرده و به خوبی هم ازعهده آن برآمده است؛ بنابراین باید همچنان پس از مرگ هم مد نظر قرارداشته باشد. این افراد به راستی مایه افتخار منطقه وکشور هستند و دنیا نیز آن هارا به بزرگی یاد می کند.نگاهی گذرا به زندگی استاد حاج قربان سلیمانیحاج قربان سلیمانی درسال ۱۲۹۸ خورشیدی درروستای علی آباد قوچان متولد شد . پدرش کربلایی رمضان از دوتارنوازان وبخشی های چیره دست و مشهور درمنطقه بود که به عنوان اولین استاد حاج قربان، کار آموزش دوتار به فرزندش رابرعهده داشت.سپس این فرزند بااستعداد برای تکمیل آموخته ها نزد استادانی چون عوض بخشی، غلامحسین بخشی و محمد قیطاقی به شاگردی پرداخت که دراین میان غلامحسین بخشی جعفرآبادی بیشترین تاثیر را برساز وشیوه خواندن او داشته است. حاج قربان علاوه بر دوتارنوازی وبخشی خوانی  و شرکت دربرنامه ها وفعالیت های هنری، به کار زراعت وباغداری نیز مشغول بود وکاروتلاش وخدمت به خلق خدا را عبادت می دانست.ازلحاظ اعتقادی وباورهای دینی، انسانی استوار وبااخلاص بود، تاجایی که هیچ گاه بدون وضو دست به ساز نمی برد. اغلب اجراها ومقام نوازی های او با ابیات واشعار عرفانی و مدح وثنای پیامبر(ص) آغاز می شد .او علاوه بر اجراهای زیبای صحنه ای در کشور وداوری جشنواره های آیینی، به جشنواره ها و همایش های موسیقی خارج از کشور وبین المللی همچون فرانسه دعوت می شد ودربسیاری از سالن های بزرگ و مشهور جهان وهمچنین برخی دانشگاه ها اجراداشت و درجشنواره آوینیون فرانسه هم همراه با فرزندش استاد علیرضا سلیمانی سنگ تمام گذاشت و باپنجه افکندن برکاسه دوتار وآواها واشعار عرفانی، دل ها را به لرزه درآورد، جان ها را بی قرار ساخت و چشم ها را مبهوت ومسحور پنجه ها و تکنیک نواختن کرد و همه را به تحسین واداشت. به راستی که چه زیبا، فرهنگ وهنر غنی وبااصالت ایران زمین را به آن سوی مرزها انتقال داد وبه رخ جهانیان کشید.  حاج قربان،  چهره محبوب ومردمی و هنرمند بزرگ نام آشنا درمحافل هنری جهان در۳۰ دی ۸۶ دارفانی راوداع گفت. روحش شاد ونام ویادش جاودانه باد!استاد عثمان محمدپرست: هنرحاج قربان فراگیر بود
چیزی که در شخصیت حاج قربان از همه برجسته‌تر است، اعتقاد او به انسانیت و ارزش گذاشتن به موسیقی و اخلاق بود. او در هر محفلی ساز نمی‌زد و مسلمانی با اعتقاد بود. چرا هنرمندان موسیقی نواحی پس از این که فوت می‌کنند، عزیز می‌شوند. حاج قربان احتیاج به معرفی نداشت و هنر او همه‌گیر شده بود اما بدون‌شک در سال‌هایی که زنده بود، باید بیشتر حمایت می‌شد. این نشان می‌دهد که ما از میراث فرهنگی و هنری خودمان شناخت درستی نداریم.  نمی‌دانم چرا هرچه صحبت می‌کنم در نهایت به بی‌توجهی مدیران و مسئولان فرهنگی و هنری کشور ختم می‌شود.تبحر حاج قربان به روایت هوشنگ جاوید
 حاج قربان سلیمانی در روایت داستان‌های مذهبی تبحر خاصی داشت. او جزو بخشی‌های مذهبی شمال خراسان به شمار می‌رفت. حاج قربان چند داستان از داستان‌های هزار و یک شب را که پیش از اسلام هم روایت می‌شد  به خوبی می‌خواند و اجرا می‌کرد. افرادی مانند حاج قربان کمتر جانشین دارند و  کسانی هم که باقی مانده‌اند در هاله‌ای از بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.حاج قربان همان کسی بود که فرانسوی‌ها را در جشنواره آوینیون فرانسه شگفت‌زده کرد و روزنامه لوموند ضمن چاپ عکس او روی جلد خود نوشت: مردی که درهای بهشت را به روی غرب باز کرد.مجتبی قیطانی، پژوهشگر موسیقی مقامی خراسان و شاگرد حاج قربان، رئیس انجمن موسیقی استانچرا جای حاج قربان خالی است ؟صحبت از حاج قربان است، انسانی والامقام و ستودنی که جایگاه انسانی خود را در آفرینش و شأن و فلسفه وجودی اش را در ادامه آن درک کرده بود و از هنر و موسیقی بهره ای برده بود که بزرگ ترهای حاج قربان برده بودند. استادانش خان محمد بخشی، غلامحسین بخشی جعفرآبادی و ... که قبلا این راه را رفته بودند و حاج قربان هم سالک این راه بود؛ راه بی زوال و بی‌منتهای بخشی های شمال خراسان. راهی که گواه بر جایگاه والا و قابل تحسین سبک زندگی در فرهنگ مردم خراسان است و میراث آن به حاج قربان نیز رسیده بود، برای همین بود که متفاوت جلوه می کرد. او واقعا گنجینه ای از این معرفت بود که دریافته ها و دانسته هایش را با دیگران به اشتراک می گذاشت و نشانی از یک راه دیرینه می داد، این بود حاج قربان!چیزی که باید برای نسل امروز هنرجویان دوتار و هنرمندان مدعی آن مورد توجه باشد که نیست! به مسئولان فرهنگی هم کاری ندارم! حلقه مفقود شده هنر امروز موسیقی دوتارخراسان و بخشی های شمال خراسان، نبودِ این معرفت یا کم رنگی این آداب در زندگی هنری آنان است. شاید برای آن است که باید غصه بخوریم چرا جای حاج قربان خالی است؟!
ایشان زاده
ادامه

کد خبر: 1175656  |  ادامه: سرپوش
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
- اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، شب گذشته بود که تنی چند از داوران و دبیران دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر در اقدامی دسته‌جمعی، با صدور بیانیه‌ای اینستاگرامی انصراف خود را از حضور در این جشنواره اعلام کردند. این اتفاق پس از اعلام انصراف ابراهیم حقیقی دبیرکل دوازدهمین جشنواره...
- اخبار فرهنگی - به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، آئین اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره بین‌المللی «ترامپیسم» با حضور سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های انقلاب اسلامی، علی اصغر جعفری رئیس سازمان هنری و امور سینمایی، سیدمسعود شجاعی طباطبایی رئیس مرکز هنر‌های تجسمی حوزه...
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، در پی حمله تروریستی نیروهای آمریکایی و شهادت «سردار حاج قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گروه های مختلف هنری به خلق آثاری با موضوع این شهید و طرز تفکر ایشان پرداختند. پرداخت هنری به شخصیت و شیوه و منش سردار حاج قاسم سلیمانی...
سرویس موسیقی هنرآنلاین: سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه از سومین نمایشگاه ساز خانه موسیقی ایران با عنوان "سازخانه" که تا 13 دی در خانه هنرمندان ایران برپاست، بازدید کرد.او پس از بازدید از نمایشگاه گفت: بسیار خوشحالم که سومین نمایشگاه...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «امیرنصیربیگی» امروز (چهارشنبه 27 آذر) در مراسم اختتامیه جشنواره‌های هنری بسیج هنرمندان فارس گفت: رسالت هنرمندان فراتر از سایر اقشار است و در رخدادادهای مهم و بحران‌های فرهنگی که شاید در این شرایط بحرانی، مدیریت مطلوب صورت نگیرد و احتمالا...
«یدالله کابلی خوانساری»، عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران و دارنده اولین گواهینامه استادی و درجه یک هنری در خط شکسته معاصر و چهره ماندگار ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بیرجند، اظهار داشت: خراسان جنوبی پیشینه ارزشمندی در زمینه هنر خوشنویسی دارد و در طول چند دهه...
به گزارش ایلنا، ستاد برگزاری ششمین جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم ۶) با صدور اطلاعیه‌ای اسامی برگزیدگان بخش های مختلف این دوره را منتشر کرد.در متن این اطلاعیه آمده است:به نام آفریدگار مهربانششمین دوره جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم ۶) با تلاش شبانه روزی همکاران مؤسسه فرهنگی و هنری...
- اخبار فرهنگی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، ستاد برگزاری ششمین جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم 6) با صدور اطلاعیه ای اسامی برگزیدگان بخش‌های مختلف این دوره را منتشر کرد.نگاهی به آلبوم مشترک شجریان و قربانی؛ دور از انتظار، یکسان و گاهی ملال‌آوردر متن این اطلاعیه آمده است:«به نام آفریدگار مهربانششمین...
ارائه این پیش‌نویس در حالی بود که اهالی فرهنگ و هنر سال‌ها برای به تصویب رساندن بند «ل» ماده 139 قانون معافیت‌های مستقیم مربوط به فعالیت‌های یادشده تلاش و نامه نگاری کرده بودند. در کنار نقدهایی که برخی به ادامه برقراری این معافیت داشتند کارشناسان فرهنگی و آنهایی که از...
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و نظام‌های سیاسی-اقتصادی استوار بر مردم‌سالاری هنر و فرهنگ سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه و برخوردار از یارانه به‌شمار می‌روند. پشتیبانی و پیگیری بهبود شرایط آموزش‌های فرهنگی و هنری هم ازجمله بایسته‌های دولت و نهادهای عمومی مانند...

آخرین خبرهای ادب و هنر

دیوونه موسیقی ما  ۱ ساعت پیش

ویدیوها مازیار فلاحی دیوونه ...

روایتی از اختلاف نظر غلامحسین بنان و شهرام ناظری/ جورهایی که شوالیه آواز ایران برای مولانا... سرپوش  ۲ ساعت پیش

روایتی از اختلاف نظر غلامحسین بنان و شهرام ناظری/ جورهایی که شوالیه آواز ایران برای مولانا کشید صدایش شبیه هیچ‌کس نیست الا خودش. استاد شهرام ناظری، این اعتبار ساز و آواز ایرانی، در ۷۰ سالگی هنوز بی‌رقیب است. او و استاد شجریان همواره شانه‌به‌شانه هم جلو رفته‌اند و تا به امروز، هر کدام به سبک خود جور بی‌مبالاتی‌هایی را که در حق موسیقی و آواز ایرانی شده است، کشیده‌اند.شهرام ناظری رفاقتش را با مولانا...

پیوستن واکین فینیکس به یک پروژه 10 میلیون دلاری/ ادامه نقش‌های روان پریش برنده اسکار سرپوش  ۲ ساعت پیش

پیوستن واکین فینیکس به یک پروژه 10 میلیون دلاری/ ادامه نقش‌های روان پریش برنده اسکار بازیگر برنده اسکار برای ایفای نقش جوکر د ر پروژه جدیدش هم با سوژه‌ای تقریبا مربوط به مسایل روانی روبه‌رو است.از همین حالا شرکت ای ۲۴ به بازار فیلم اروپا در برلین رفته تا نخستین فیلم خواکین فینیکس بعد از جوکر را به خریداران ارایه کند.این پروژه درامی به نویسندگی و کارگردانی مایک میلز فیلمساز زنان قرن...

تام هاردی نخستین تصویر 'ونوم 2' را منتشر کرد/ گریم تازه وودی هارلسون سرپوش  ۲ ساعت پیش

تام هاردی نخستین تصویر 'ونوم 2' را منتشر کرد/ گریم تازه وودی هارلسون تام هاردی به‌تازگی تصویر جدیدی از فیلم Venom 2 را منتشر کرده که در آن شاهد حضور کلیتوس کسدی با بازی وودی هارلسون هستیم.از ماه آبان امسال مراحل فیلم‌برداری و تولید فیلم Venom 2 (ونوم ۲) رسما آغاز شد که طی این ماه مراحل فیلمبرداری فیلم در انگلستان به پایان رسید و در حال حاضر فیلمبرداری دنباله فیلم Venom در...

نامزدهای اسکار سینمای ایتالیا اعلام شد/ «اَنگل» بهترین فیلم خارجی شد سرپوش  ۲ ساعت پیش

نامزدهای اسکار سینمای ایتالیا اعلام شد/ «اَنگل» بهترین فیلم خارجی شد آکادمی فیلم ایتالیا نامزدهای جوایز سالانه «دیوید دی دوناتلو» موسوم به اسکار سینمای ایتالیا را معرفی کرد.به گزارش ایسنا، در شصت و پنجمین دوره جوایز «دیوید دوناتلو»، در شاخه بهترین فیلم ایتالیایی نیز «پینوکیو» ساخته «متئو گارونه»، «خائن» از مارکو بلوچیو»، «اولین پادشاه» ساخته «ماتئو رُوِری»،‌ «مارتین...

رنه زلوگر؛ درخشش دوباره‌‌ی یک ستاره سرپوش  ۴ ساعت پیش

رنه زلوگر؛ درخشش دوباره‌‌ی یک ستاره همان طور که اشخاص زیادی انتظار داشتند، رنه زلوگر، جایزه اسکار را هم مثل جوایز دیگر فستیوال های فیلم سال جاری، از آن خود کرد و این چنین بازگشتش به هالیوود را بعد از سال ها ، شکوهمندانه جشن گرفت.« وای، من حقیقتا اومدم این بالا. سلام به همگی؛ خوشحالم که می بینمتون. متشکرم که من رو با دعوتتون مجدداً به...

واکنش بازیگر «پایتخت» به عکسی که از عروسی رحمت پخش شد سرپوش  ۴ ساعت پیش

واکنش بازیگر «پایتخت» به عکسی که از عروسی رحمت پخش شد تصویری از عروسی رحمت در فصل ششم« پایتخت» منتشر شده که هومن حاجی عبداللهی در واکنش به آن خاطرنشان کرد:مردم ببینند که عروسی هست یا نیست! نه تائید می کنم و نه تکذیب می کنم.هومن حاجی عبداللهی در عکس العمل به تصویر منتشر شده از عروسی رحمت در مجموعه تلویزیونی« پایتخت ۶» بیان کرد:مردم ببینند که عروسی هست یا...

رونمایی از پوستر فیلم «خوب بد جلف۲؛ ارتش سری» سرپوش  ۴ ساعت پیش

رونمایی از پوستر فیلم «خوب بد جلف۲؛ ارتش سری» پوستر فیلم سینمایی« خوب بد جلف۲؛ ارتش سری» به کارگردانی پیمان قاسم خانی منتشر شد.به گزارش مهر و به نقل از روابط عمومی پروژه، پوستر فیلم سینمایی« خوب بد جلف۲؛ ارتش سری» به کارگردانی پیمان قاسم خانی و تهیه کنندگی محسن چگینی با طراحی شـایان شـفابخـش انتشار شد.نخستین اکران مردمی« خوب بد جلف۲؛ ارتـش سـری»...

پخش فصل دوم مجموعه تلویزیونی «سرگذشت» از شبکه یک سرپوش  ۴ ساعت پیش

پخش فصل دوم مجموعه تلویزیونی «سرگذشت» از شبکه یک ادامه فصل دوم سریال « سرگذشت» از شنبه سوم اسفند ماه روی آنتن می رود.به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، مجموعه تلویزیونی« سرگذشت» به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی که در ۲۱ اپیزود تولید شده است از شنبه تا جمعه هر شب پخش می شود و در هر قسمت بازیگران مختلفی ایفای نقش می کنند.نازنین فراهانی در این...

در سینماهای دنیا چه خبر است؟ سرپوش  ۴ ساعت پیش

در سینماهای دنیا چه خبر است؟ « سونیک خارپشت» فیلم تازه ای که طبق یک بازی ویدئویی ساخته شده، با فروشی ۵۷ میلیون دلاری در سه روز پایانی هفته و با گیشه ای ۶۸ میلیون دلاری در چهار روز اول پخش اش بهترین« آغاز اکران» تاریخ را برای فیلمی از این رده و برای تمامی کارهای ساخته شده طبق بازی های ویدئویی بدست آورد. این پیشامد در هفته ای افتاد...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده