تعداد بازدید: ۱۸
تاريخ انتشار: دوشنبه،۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۰۱:۲۱
تجاوز جنجالی به یک معلم جوان در صادقیه تهران
چندی قبل دختر ۲۲ ساله‌ ای‌ به‌ نام‌ فهیمه‌ برای‌ رفتن‌ به‌ آموزشگاه‌ از منزل‌شان‌ در منطقه‌ شهران‌ خارج‌ شد و دیگر برنگشت‌. پدر فهیمه‌ که‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دخترش‌ نگران‌ شده‌ بود، به‌ کلانتری‌ ۱۴۲ کن‌ رفت‌ و برای‌ یافتن‌ او تقاضای‌ کمک‌ کرد.فردای‌ آن‌ روز…:چندی قبل دختر ۲۲ ساله‌ ای‌ به‌ نام‌ فهیمه‌ برای‌ رفتن‌ به‌ آموزشگاه‌ از منزل‌شان‌ در منطقه‌ شهران‌ خارج‌ شد و دیگر برنگشت‌.
پدر فهیمه‌ که‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دخترش‌ نگران‌ شده‌ بود، به‌ کلانتری‌ ۱۴۲ کن‌ رفت‌ و برای‌ یافتن‌ او تقاضای‌ کمک‌ کرد.فردای‌ آن‌ روز… پسر ناشناسی‌ فردای‌ آن‌ روز با پدر فهیمه‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌: ما دختر شما‌ را گروگان‌ گرفته‌ایم‌ و باید مبلغ ۴۵۰ هزار تومان‌ به‌ ما پرداخت کنید تا دخترتان را آزاد کنیم‌.
در فهیمه‌ با قبول‌ کردن درخواست آدم‌ربا ها قرار ملاقاتی در میدان‌ صادقیه‌ تهران‌ گذاشت‌ تا با نحویل دادن پول‌ درخواستی‌ آدم رباها دخترش‌ را آزاد کند،ولی نخست جریان را با پلیس‌ در میان‌ گذاشت‌ و با توصیه کارآگاهان‌ قرار شد با کیف‌ پول‌ در سر قرار حاضر شود و منتظر رسیدن‌ آدم‌ربا بماند.ساعاتی قبل از زمان‌ ملاقات‌، ماموران‌ به طور نامحسوس در اطراف‌ محل‌ قرار کمین‌ کردند اما پدر فهیمه‌ هر چه‌ به‌ انتظار ایستاد، خبری‌ از جوان‌ ناشناس‌ نشد.
پدر این دختر 22 ساله با اضطراب‌ و ناامیدی‌ به‌ خانه‌ برگشت‌ و در همان شب از طرف جوان ناشناسی تماس تلفنی با وی گرفته شد و گفت : دیگر منتظر دخترتان نباشید چون هرگز دخترت‌ به‌ خانه‌ برنمی‌گردد. بعد از گفتن‌ این‌ جمله‌ فورا تلفن‌ را قطع‌ کرد.از طرفی دیگر،جست‌وجوی‌ گسترده کارآگاهان ‌برای‌ یافتن‌ دختر ربوده‌ شده‌ آغاز شد تا اینکه‌ با گذشت‌ 5 روز از این‌ ماجرا، فهیمه‌ با پدرش‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌: من از چنگ‌ آدم‌ربایان‌ فرار کرده‌ام و‌ در میدان‌ آزادی‌ منتظرت‌ هستم‌.
کارآگاهان و ماموران همراه‌ با پدر فهیمه‌ به‌ میدان‌ آزادی‌ رفتند و با دختر جوان‌ روبرو شدند. فهیمه‌ همان‌ موقع‌ همراه‌ ماموران‌ به‌ دایره‌ یازدهم‌ آگاهی انتقال داده شد‌ تا شکایت‌ خود را در آنجا مطرح‌ کند. ماموران‌ آگاهی کنجکاو بودند که‌ بدانند فهیمه‌ چگونه‌ به‌ تنهایی‌ برگشته‌ و در این چند روز چه‌ بلایی‌ بر سر وی آمده‌ است‌.
فهیمه‌ که‌ بشدت‌ ترسیده‌ بود ماجرای‌ ربوده‌ شدنش‌ را چنین‌ تعریف‌ کرد: من برای برگشتن به خانه روز دوم‌ اسفندماه‌ از آموزشگاه‌ بیرون‌ آمدم ‌و در میدان‌ نور سوار خودرویی‌ شدم‌ که‌ 3 سرنشین‌ داشت‌. هر 3 نفر آنها پسران جوانی بودند که‌ یکی‌ از آنها در صندلی‌ جلو و دیگری‌ در صندلی‌‌جلو نشسته‌ بود. جوان‌ سوم‌ هم‌ رانندگی‌ می‌کرد.
در اواسط راه‌ پسر جوانی‌ که‌ در صندلی‌ عقب‌ نشسته‌ بود، چاقویی‌ از جیبش‌ درآورد و به‌ پهلویم‌ فشار داد. می‌خواستم‌ فریاد بزنم‌، اما دستهایش‌ را روی‌ دهانم‌ گذاشت‌ و مرا روی‌ صندلی‌ خواباند. آنها در تاریکی‌ شب‌ به‌ سمت‌ یافت‌آباد راه‌ افتادند و من را در منطقه‌ چهاردانگه‌ به‌ اتاقکی‌ در حاشیه‌ یک‌ زمین‌ کشاورزی‌ بردند.
به‌ آنها التماس‌ کردم‌ که‌ با من‌ کاری‌ نداشته‌ باشند، ولی هر 3 نفر آنها با زور و وحشیگری‌ به‌ من‌ تجاوز کردند و بعد مرا در اتاقی زندانی‌ام‌ کردند. دو جوان‌ افغانی‌ فردای‌ آن‌ روز هم به‌ سراغم‌ آمدند و به‌ من‌ تجاوز کردند.چند بار می‌خواستم‌ خودم‌ را بکشم‌، اما نشد. و در این مدت‌ چهار شبانه‌ روز در آن‌ خانه‌ کوچک‌ زندانی‌ بودم‌، تا اینکه‌ روز پنجم‌، سه‌ پسر جوان‌ برای‌ انجام‌ کاری‌ از آنجا رفتند، ساعتی‌ بعد به‌ سراغ‌ یکی‌ از کارگران‌ افغانی‌ رفتم‌ و با دادن‌ زنجیر طلایم و مقداری‌ پول‌ از او خواستم‌ که‌ یک‌ اتومبیل‌ برایم‌ بگیرد.
او هم‌ پذیرفت‌ و با گرفتن‌ پول‌ و‌ زنجیر طلا مرا سوار اتومبیل‌ کرد تا از آنجا بروم‌…کارآگاهان بعد از شنیدن صحبت‌ های‌ فهیمه‌، ‌ به‌ منطقه‌ چهاردانگه‌ رفتند و دو کارگر افغانی‌ به‌ نام‌ اوصف‌ و شکور و پسر ۱۹ساله ای به‌ نام‌ مصطفی‌ را که‌ راننده‌ اتومبیل‌ بود، دستگیر کردند. شکور و اوصف‌ به‌ تجاوز به‌ دختر جوان‌ اعتراف‌ کردند و مصطفی‌ در بازجویی‌ اولیه‌ گفت‌: من‌ فقط راننده‌ بودم‌ و از ماجرای‌ آدم‌ربایی‌ خبر نداشتم‌.
یکی‌ از دوستانم‌ به‌ من‌ گفته‌ بود که‌ با دوست‌ دخترش در منطقه‌ میدان‌ نور قرار دارد. من‌ هم‌ با آنها رفتم‌، ولی زمانی دختر جوان‌ سوار ماشین‌ شد. دوستم‌ با تهدید چاقو او را به‌ زمین‌ کشاورزی‌ برد. اما همین‌ جوان‌ در بازجویی‌های‌ بعدی‌ اعتراف‌ کرد که‌ او نقشه‌ آدم‌ربایی‌ را می‌دانسته‌ و به‌ دختر جوان‌ هم‌ تجاوز کرده‌ است‌.
با اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده کارآگاهان‌ یکی‌ از همدستان‌ او به‌ نام‌ داود را که‌ در ربودن‌ فهیمه‌ شرکت‌ داشت‌ دستگیر کردند. اما هنوز سومین‌ جوان‌ فراری‌ است‌.پرونده‌ این‌ آدم‌ربایی‌ به‌ شعبه‌ ۷۷ دادگاه‌ کیفری‌ استان‌ تهران‌ فرستاده‌ شد و مصطفی‌ و همدستش‌ داود دیروز در دادگاه‌ به‌ ربودن‌ فهیمه و تجاوز به‌ او اعتراف‌ کردند.
در حال حاضر برای‌ دستگیری‌ سومین‌ جوان‌ متجاوز تلاشی‌ دوباره‌ آغاز شده‌ است‌ تا قاضی‌ دادگاه‌ حکم‌ خود را درباره‌ متهمان‌ صادر کند.بنا به گزارشهای رسیده :: با توجه به اقرار صریح ربایندگان دختر جوان پرونده این جنایت سیاه تجاوز به عنف به نظر می رسد و آنان با مجازات اعدام روبرو شوند به شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است وقرار است ۵ قاضی به اتهامات هولناک عاملان جنایت سیاه رسیدگی کنند.
ادامه

کد خبر: 1181830  |  ادامه: چند ثانیه
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
دختر جوان پس از دوستی با یک پسر در کشور سوئد، نقشه قتل دوست پسر سابقش را طراحی کرد. این دختر و پسر پس از قتل در کوه های امامزاده داوود به صورت غیرقانونی از کشور خارج شدند. ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۰ آبان امسال مردی سراسیمه با اداره پلیس تهران تماس گرفت و ادعا کرد که جسد سوخته یک مرد را ته دره‌ای در نزدیکی...
▫ قاتل و مقتول بدشانس  سرپوش - حوادث
پسر جوان که به همراه دختر موردعلاقه اش قصد ورود به یک باغ را داشت در بدشانسی عجیبی با یک ضربه چوب به قتل رسید. صبح ۶ مهر امسال مردی در تماس با ماموران پلیس تهران از کشته شدن جوانی در یک باغ در منطقه شهریار خبر داد و خیلی زود گروهی از ماموران برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.تیم پلیسی با حضور در صحنه...
سلامت نیوز:صبح 6 مهر امسال مردی در تماس با ماموران پلیس تهران از کشته شدن جوانی در یک باغ در منطقه شهریار خبر داد و خیلی زود گروهی از ماموران برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.به گزارش سلامت نیوز، خراسان نوشت: تیم پلیسی با حضور در صحنه جرم با جسد پسر جوانی که از ناحیه سر هدف ضربه چوب قرار گرفته بود...
حکم زندان دختر جوان که با همدستی مادرش پسر پولدار را کشته بود  در دیوان عالی کشور نقض شد.این دختر دیروز بار دیگر در دادگاه از خود دفاع کرد و قتل را گردن مادرش انداخت که چندی قبل در زندان به خاطر سکته قلبی جان سپرده بود.رسیدگی به این پرونده از شهریور سال ۹۶  به دنبال کشف بقایای جسد یک مرد جوان در حاشیه...
سلامت نیوز: مهرماه سال 96 ؛ پسر جوانی سوار بر خودروی لوکسش در خیابان های شمال تهران در حال پرسه زنی بود که نگاهش به دختر جوانی که در کنار خیابان ایستاده بود افتاد و با ترمز جلوی پای زن جوان خواست تا برای آشنایی بیشتر سوار بر خودرو اش شود.به گزارش سلامت نیوز، خراسان نوشت: زن جوان که مهسا نام دارد سوار...
پشت پرده های ۳ پرونده تبهکاری در پایتخت در تجسس های پلیسی فاش شدند.باندخانوادگیداماد خانواده وقتی دید شرایط مالی برادرهای همسرش مثل خودش خوب نیست سناریوی اخاذی در نقش تصادفات ساختگی را طراحی کرد و یک باند خانوادگی به راه انداخت.اوایل شهریور امسال بود که ماموران پلیس تهران با مراجعه چند راننده که همگی...
سرباز جوان وقتی فهمید که در عشق به دختر همسایه در یک مسیر یک طرفه است تصمیم وحشتناکی گرفت.این جوان در اقدامی جنون آمیز دختر موردعلاقه اش را با ضربات چاقو به قتل رساند. فرهاد در زندان دو بار دست به خودکشی زد و وقتی در دادگاه حضور یافت از قضات خواست تا حکم قصاص را برایش صادر کنند.جسد زنانه۶ تیر سال ۹۶...
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «صالح النود»، سخنگوی شورای انتقالی جنوب یمن عقب نشینی شبه نظامیان این تشکیلات از عدن را در حال حاضر منتفی دانست و گفت: ما به یک دلیل مثبت اینجاییم. اینکه مراقب ثبات عدن باشیم. به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، وی  تنها راه برون...
به گزارش خبرگزاری فارس، سایت «اسپورت» عراق خبر داد که نمایندگان فیفا روز گذشته در ورزشگاه اربیل بازی های عربستان با اردن و کویت با بحرین در مسابقات غرب آسیا 2019 را تماشا کردند. خبر خوشحال کننده این است که نمایندگان فیفا از نحوی برگزاری مسابقات و امنیت حاکم در ورزشگاه فرانسو...

آخرین خبرهای اجتماعي

عارف: درباره کرونا با مردم شفاف و صادق باشیم چند ثانیه  ۲۰ دقیقه پیش

عارف: درباره کرونا با مردم شفاف و صادق باشیم محمد رضا عارف رئیس مجمع نمایندگان تهران در مطلبی به شرح زیر در صحفه اینستاگرام خود پیشنهادات سه گانه‌ای را در مورد کرونا مطرح کرد و تاکید داشت که باید از لغو تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها پرهیز شود.«ویروس کرونا کماکان در دنیا در حال پیش روی است و متاسفانه تعداد قربانیان این ویروس روند صعودی را طی می‌کند....

هشدار مکرون درباره همه‌گیری کرونا در فرانسه چند ثانیه  ۲۰ دقیقه پیش

هشدار مکرون درباره همه‌گیری کرونا در فرانسه، مکرون در جریان بازدید از بیمارستانی در پایتخت فرانسه، بدون آنکه لباس مخصوصی برتن کند، در جمع گروهی از پزشکان گفت: بحرانی را پیش رو داریم و همه گیر شدن این بیماری در شرف وقوع است.این همان بیمارستانی بود که دومین فرانسوی مبتلا به کرونا در فرانسه، در آن جان باخت.رئیس جمهوری فرانسه در جریان بازدید از این...

اقدامات پیشگیرانه باشگاه تراکتور برای مبارزه با کرونا چند ثانیه  ۲۰ دقیقه پیش

اقدامات پیشگیرانه باشگاه تراکتور برای مبارزه با کرونابا توجه به ضرورت پیشگیری از شیوع این بیماری و رعایت اصول بهداشتی، فضای اداری باشگاه و رختکن‌های ورزشگاه این تیم به طور کامل ضدعفونی شد.این روزها با گسترش و شیوع ویروس کرونا، اماکن ورزشی ضدعفونی شدند. باشگاه تراکتورسازی هم برای رعایت اصول بهداشتی، فضای اداری باشگاه و رختکن‌های ورزشگاه این تیم به طور کامل...

ممنوعیت ورود اتباع چین به کشور چند ثانیه  ۲۰ دقیقه پیش

ممنوعیت ورود اتباع چین به کشور سخنگوی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خبر داد که بر اساس دستور پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی ورود تمام اتباع چین نیز به کشور ممنوع اعلام شده است.عصر امروز پنج شنبه پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به نقل از «علی کاشانی حیدری» خبر داد: با اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی...

حجت‌الاسلام سیدهادی خسروشاهی درگذشت چند ثانیه  ۲۰ دقیقه پیش

حجت‌الاسلام سیدهادی خسروشاهی درگذشت، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدهادی خسرو شاهی، محقق، نویسنده و مورّخ معاصر در سن ۸۱ سالگی امروز پنجشنبه ۸ اسفندماه درگذشت.سیدهادی خسروشاهی، در سال ۱۳۱۷ شمسی در تبریز به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در تبریز به پایان رسانید و پس از رحلت والد، در ۱۳۳۲ شمسی و در ۱۶ سالگی، عازم قم شد و در حوزه علمیه به تحصیل...

رکورد شکنی گواردیولا در لیگ قهرمانان اروپا چند ثانیه  ۲۱ دقیقه پیش

رکورد شکنی گواردیولا در لیگ قهرمانان اروپاشاگردان پپ گواردیولا در منچسترسیتی موفق شدند رئال مادرید را در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 2 بر یک شکست دهند. گواردیولا درحالی دیشب موفق شد رئال مادرید را با شاگردانش در برنابئو شکست دهد که این بیست و هشتمین پیروزی این سرمربی در مراحل گروهی لیگ قهرمانان اروپا می‌باشد که این مربی اسپانیای از این حیث رکوردار...

نمازجمعه این هفته اصفهان برگزار نمی‌شود چند ثانیه  ۲۱ دقیقه پیش

نمازجمعه این هفته اصفهان برگزار نمی‌شود حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین هاشمی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این تصمیم با جمع بندی با مسوولان پزشکی استان و نظر مثبت امام جمعه اصفهان اتخاذ شده است.وی ادامه داد: برگزار نشدن نماز جمعه در دیگر مناطق استان اصفهان منوط به تصمیمات مسوولان محلی آن منطقه خواهد بود و چنانچه به جمع بندی برسند...

درگذشت بانوی فوتسالیست قم به علت کرونا چند ثانیه  ۲۱ دقیقه پیش

درگذشت بانوی فوتسالیست قم به علت کرونا، کانال خبری هیات فوتبال استان قم با انتشار تصویری از الهام شیخی، بازیکن فوتسال خبر درگذشت او را در اثر ابتلا به بیماری کرونا اعلام کرده است.چندی است بیماری کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است و مطابق با آمار وزارت بهداشت ایران ۲۴۵ تن به این بیماری مبتلا شده‌اند و ۲۶ تن نیز جان خود را از دست داده‌اند.

اولین واکنش نتانیاهو به اظهارات تند برنی سندرز چند ثانیه  ۲۱ دقیقه پیش

اولین واکنش نتانیاهو به اظهارات تند برنی سندرزسندرز بامداد چهارشنبه طی صحبت‌هایی در برنامه مناظره نامزدهای حزب دموکرات، نتانیاهو را «نژادپرست مرتجع» توصیف کرده و گفته بود اگر رئیس‌جمهور آمریکا شود، سفارتخانه این کشور در فلسطین اشغالی را به تل‌آویو باز می‌گرداند.به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل»، نتانیاهو در مصاحبه با شبکه رادیو ارتش، گفت: «چیزی که...

کادر مدرسه و معلمان باید در محل کار حاضر باشند ایلنا  ۳۰ دقیقه پیش

کادر مدرسه و معلمان باید در محل کار حاضر باشندبه گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ظهرامروز علی باقرزاده در گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان با مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها که به‌صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با تشریح عملکرد چند ماهه اخیر، اظهار کرد: مدیران کل باید برای...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده