تعداد بازدید: ۶
تاريخ انتشار: دوشنبه،۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۱۱:۰۵
شرایط تملک سهام بانک‌ها اعلام شد
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۱۹۶۷� ۳/۹۷ مورخ 1397.6.10، موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷، در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، همانگونه که مستحضرند، در ماده (۱) قانون فوق‌الذکر که جایگزین ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ شده، مقرر گردیده است؛ تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصـد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملـک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسـات اعتبـاری بـیش از 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
وفق تبصره (۱)‌ این ماده، ضمن تعریـف «مالک واحد»، مقرر شده است که مصادیق آن به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تعیین گردد. همچنین، وفق ماده (18) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که مقرر می‌دارد: «سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسـی مصوب 1389.
3.25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود...»، پیشـنهاد سقف تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط اشخاص خارجی را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به عهده بانک مرکزی و تصویب هیأت محترم وزیران قرار داده است. لـیکن، بـا تصـویب «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» که ضمن تعیین سقف‌های تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد، شمول قانون مذکور را برای اشخاص ایرانی و خـارجی یکسان دانسته است، مقرر شد مفاد دستورالعمل نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها نیز در «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی»، موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1397 ذکر شود.
بنابراین، در اجرای تکالیف قانونی مذکور، «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» موضوع ماده (1) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسـی» و مـاده (18) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، در بانک مرکزی تدوین و در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسـه مـورخ 1398.
06.12 شورای پول و اعتبار به شرح پیوست تصویب شد. دستورالعمل مورد اشاره، ضوابط جدیدی را در خصوص تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتبـاری غیربـانکی وضـع نموده است که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر می‌باشد:1. مالک واحد می‌تواند فقط در یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بیش از 10 درصد سهام را دارا باشـد.
بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی در سـطوح بـالای 10 درصد، موارد مازاد باید واگذار گردد.2. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از حـدود مجاز می‌باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، با توجه به شرایط مقرر در ماده (9) دستورالعمل، به ویژه شرط برخورداری از یک برنامه مشخص عملیاتی بـرای اداره بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.
3. چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد (اشخاص مرتبط با یکدیگر از طریق روابط تعیین شده در این دستورالعمل در قالب مصادیق مالک واحد) بدون مجـوز لازم، همچنـان دارنده سهام هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسـبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ذیربط حق رای نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمـومی بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سـهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می‌شود.4. به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، مجـوز تملک سـهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را در چارچوب مواردی که در دسـتورالعمل تصـریح شـده، ابطال کند.
در خاتمه، ضمن اشاره به این موضوع که دستورالعمل مزبور در راستای اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سـهامداری بانک‌ها تدوین شده، خواهشمند است دسـتور فرماینـد مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ 1396.5.16، به تمامی واحـدهای ذیربـط و همچنـین سـهامداران آن بانک/موسسـه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد.
انتهای پیام/
ادامه

کد خبر: 917067  |  ادامه: تسنیم
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
به گزارش خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۱۹۶۷۰۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷.۶.۱۰، موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷، در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک‌ها...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسـط بانک مرکزی» در یکهزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.به استناد مقررات یاد شده، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل...
به گزارش اکوفارس به نقل از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌شود. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی...
▫ امهال تسهیلات قرض‌الحسنه ممنوع شد  صبحانه آنلاین - اقتصادي
به گزارش صبحانه،بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله تبصره (۱) ذیل ماده...
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها...
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله...
به گزارش خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌گردد. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز...
خبرگزاری فارس _ مرتضی ماکنالی؛ یکی از اقتصاددانان همراه و همفکر مسعود نیلی که در حلقه مشاوران اقتصادی دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم هم قرار داشت، علی مدنی زاده بود. مدنی زاده که در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق، مخابرات و سیستم ها از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل...
خبرگزاری فارس _ مرتضی ماکنالی؛ یکی از اقتصاددانان همراه و همفکر مسعود نیلی که در حلقه مشاوران اقتصادی دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم هم قرار داشت، علی مدنی زاده بود. مدنی زاده که در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق، مخابرات و سیستم ها از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل...
خبرگزاری فارس _ مرتضی ماکنالی؛ یکی از اقتصاددانان همراه و همفکر مسعود نیلی که در حلقه مشاوران اقتصادی دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم هم قرار داشت، علی مدنی زاده بود. مدنی زاده که در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق، مخابرات و سیستم ها از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل...

آخرین خبرهای اقتصادي

روسای جدید هفت دانشگاه انتخاب شدند صبحانه آنلاین  ۴۵ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر سه شنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور اعضا برگزار شد.در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب ۷ رئیس جدید دانشگاه به تصویب اعضا رسید. براساس این مصوبه، آقایان سعد الله نصیری قیداری برای ریاست دانشگاه شهید بهشتی تهران، محمد...

تخریب ۳ مکان عرضه مواد مخدر در دماوند صبحانه آنلاین  ۴۵ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،فرمانده انتظامی شهرق استان تهران از دستگیری ۱۳ توزیع کننده خرد مواد مخدر و تخریب ۳ مکان عرضه این مواد افیونی در دماوند خبر داد.سردار کیومرث عزیزی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از فرماندهی انتظامی دماوند در جمع خبرنگاران گفت: همکاران انتظامی شهرستان دماوند به‌منظور ارتقاء امنیت اجتماعی...

کشف و ضبط 117 کیلو هروئین از یک تیبا و 395 کیلو تریاک از یک وانت! صبحانه آنلاین  ۴۵ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از کشف بیش از نیم تن تریاک و هروئین در پایتخت خبر داد.سرهنگ محمدبخشنده، در این‌باره گفت: مدتی قبل و درپی دریافت خبرهایی از منابع اطلاعاتی، مشخص شد که مردی قصد قاچاق موادمخدر از نوع هروئین به پایتخت را دارد که در همین راستا تیمی ویژه رسیدگی به...

شاعر آستارایی درگذشت صبحانه آنلاین  ۴۵ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا روز سه شنبه در آئین خاکسپاری این شاعر گفت: ضیاء متولد ۱۳۲۰ و بازنشسته اداره کل گمرک آستارا بود و پس از چند دهه فعالیت ادبی و فرهنگی، در سن ۷۸سالگی به علت بیماری و کهولت سن، چهره در نقاب خاک کشید.شاپور تشرینی اظهار کرد: ضیاء دو مجموعه شعر با عناوین...

مسواک زدن بعد از خوردن این میوه ممنوع! صبحانه آنلاین  ۴۶ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،لیمو ترش یک منبع فوق العاده ویتامین C است که به دلیل وجود اسید سیتریک در آن به هضم غذا هم کمک زیادی می‌کند؛ به خاطر داشته باشید که آب لیمو یک ماده اسیدی است، مسواک زدن پس از خوردن آب لیمو موجب انتشار اسید آب لیمو در دهان می‌شود؛ به علاوه فشار مسواک بر دندان‌ها در محیط اسیدی به مینای...

ممنوعیت عرضه قلیان در سواحل صبحانه آنلاین  ۴۶ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،نظر به ضرورت فراهم سازی زمینه بهره مندی عموم شهروندان از سواحل دریا و بهره گیری از زیبایی ها و طراوت و نشاط آن و همچنین بهره گیری مطلوب از زیرساخت های فراهم شده توسط دستگاه های متولی جلسه ای به ریاست فرماندار بندرعباس برگزار شد.فرماندار شهرستان بندرعباس در این جلسه اظهار کرد: براساس...

مرگ تلخ ۳ کارگر میان شعله‌های آتش صبحانه آنلاین  ۴۶ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،سرهنگ سعیدآقایاری با اعلام خبر آتش‌سوزی مرگبار در یک کارگاه جمع‌آوری ضایعات در منطقه کهریزک، درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: حدود ساعت 20:30 شب گذشته (18 آذر 98) یک مورد حریق در یک کارگاه جمع‌آوری ضایعات در محله مجیدآباد از توابع منطقه کهریزک به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اعلام شد که...

دستگیری عامل اصلی آتش‌سوزی بانک ملت شیراز صبحانه آنلاین  ۴۶ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان فارس سردار رهام بخش حبیبی اظهار داشت: مأموران انتظامی استان فارس پس از اغتشاشات و اقدامات خرابکارانه آشوبگران در شیراز، اقدامات خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان تخریب اموال عمومی و دولتی آغاز کردند.او افزود: در این راستا، مأموران پلیس...

لاریجانی: تخریب نکنید، اگر هنری دارید عرضه کنید صبحانه آنلاین  ۴۶ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم تقویت سرمایه اجتماعی در کشور، اظهار کرد: بخش از کاهش سرمایه اجتماعی در کشور به دلیل شیطنت دیگران و بخشی هم ناشی از بداخلاقی های داخلی است. متاسفانه گاهی در داخل به جای هم افزایی، سایش ایجاد می‌کنیم.وی...

استراماچونی: مشکلاتم با استقلال حل نشده است اکو فارس  ۱ ساعت پیش

به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، فسخ یک جانبه قرارداد توسط استراماچونی، واکنش‌های مختلفی در ایران به همراه داشته و تهران نیز تلاش‌های خود را برای بازگشت وی آغاز کرده است.در حالی که برخی رسانه‌ها در ایران خبر از حل و فصل مشکلات استراماچونی با تیم استقلال و بازگشت وی به ایران داده‌اند،...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده