تعداد بازدید: ۳
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۱۸ مهر ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۱۶:۱۴
نقش و جایگاه احزاب در تقویت و ارتقای کارآمدی مجالس قانونگذاری
پیام نفت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نقش و جایگاه احزاب را در تقویت و ارتقای کارآمدی مجالس قانونگذاری مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران که مردم سالاری دینی را سرلوحه کار خود قرار داده است، پاسخگویی، مشارکت عمومی و اجرای احکام اسلامی از اصول اساسی سیاست داخلی است. جمهوری اسلامی ایران برای تحقق بخشیدن به چنین اصولی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات خبرگان رهبری اقدام می کند و باید گفت نهادهای انتخاباتی در ایران تبلور مردم سالاری نظام است.یکی از اصلی ترین تجلیات مردم سالاری در ایران و در همه نظام های دمکراتیک وجود مجلس است. در ایران نمایندگان مجلس از سوی مردم برای مدت چهارسال انتخاب شده و وظایف نمایندگی را برعهده می گیرند. با این حال یک مجلس مردمی زمانی کارآمدتر، منسجم تر و پاسخگوتر خواهد بود که از طریق سازکار منسجمی انتخاب و تشکیل شود. یک سازوکار مطلوب برای انتخاب نمایندگان مجلس و تشکیل یک مجلس کارآمد، انتخاب نمایندگان به صورت حزبی است، به این صورت که نامزدهای نمایندگی از سوی احزاب سیاسی به مردم معرفی شده و مجلس متشکل از نمایندگان حزبی باشد.این گزارش می افزاید: امروزه اندیشمندان برنقش بی بدیل احزاب سیاسی در فعالیت ، عملکرد و هدایت مجلس تاکید داشته و معتقدند جایی که احزاب سیاسی در مجالس قانونگذاری فعال نباشند، شفافیت در ساختار سیاسی از بین خواهد رفت وارتباط میان رای دهندگان و نمایندگان سخت خواهد شد. آنان معتقدند اگر احزاب در مجلس وجود داشته باشد، دیگر بن بست و تعارضی وجود نخواهد داشت و اساسا یکی از دلایل پایدارماندن نظام های پارلمانی به عنوان موفق ترین سیستم حکومتی، وجود احزاب در این سیستم است.نقش و اهمیت احزاب سیاسی در تشکیل مجالس و عملکردشان به حدی بنیادی و اساسی است که برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که به جای مطالعه مجلس در روند تقنین و انجام مسئولیت های مربوطه ، احزاب سیاسی مطالعه شوند چون همه تصمیم ها در همین نهادها و در سازوکارهای مربوط به احزاب سیاسی شکل می گیرد.احزاب سیاسی به دو دلیل در نظام های مردم سالار به وجود آمده اند:اول آنکه احزاب سیاسی به وجود آمدند تا هزینه های دولت را در حوزه های اجرایی،تقنینی و انتخاباتی کاهش دهند.دوم آنها مهمترین ابزار برای فائق آمدن بر مشکلات و معضلات ناشی از اقدام دسته جمعی و گروهی اند.به اعتقاد بسیاری، مجلس بدون احزاب سیاسی به مثابه محل نفوذ قدرت و دیدگاه های متفاوت و پراکنده به همان تعداد اعضای تشکیل دهنده مجلس خواهد بود که در فضایی از بی نظمی به اعمال نفوذ و جلب منافع می پردازند و احزاب که از ابتدای انتخاب اعضای مجلس تا تنظیم آنان در داخل مجلس نقش سازنده و تعیین کننده را بازی می کنند.کار ویژه های احزاب سیاسی در ارتباط با مجالس قانونگذاری متعدد است؛ از جمله، آنها کمک می کنند که نمایندگان نقش خود را به طور مطلوبی ایفا کنند احزاب پس از معرفی نامزدهای انتخاباتی با برنامه ها و تعهدات حزبی که بر نمایندگان اعمال می کنند پاسخگو بودن آنها را به رای دهندگان خود بیش از پیش ضروری ساخته و نماینده را مکلف و موظف به ادای وظیفه نمایندگی خویش می کنند.کار ویژه دیگر احزاب در ارتباط با مجالس قانونگذاری، پاسخگو کردن هرچه بیشتر مجلس است. آنها کارکرد پاسخگو کردن نمایندگان را از طریق انضباط حزبی و امکان انتخاب مجدد اعضا در انتخابات بعدی اعمال می کنند. بررسی پارلمان های دو ایالت نبراسکا و کانزاس ایالات متحده نشان داد که وجود احزاب در کانزاس و نبود آن در نبراسکا عامل اصلی پاسخگویی در مجلس کانزاس و عدم پاسخگویی مجلس نبراسکا بوده است.نقش احزاب در بهبود فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در مجلس بسیار حائز اهمیت است. آنها همان طور که در بیرون از پارلمان نقش تنظیم کننده و سامان بخشی را دارند در درون پارلمان نیز به فرآیند تصمیم گیری و سیاستگذاری ثبات و شفافیت می بخشند. در واقع نقش احزاب را نباید در فراخواندن افراد برای رای دهی و مشارکت شهروندان در انتخابات دانست، بلکه اهمیت اصلی احزاب، عمدتا ناشی از نقش آنان در ایجاد ارتباط میان رای دهندگان و دغدغه ها و مطالبان آنان با فرایندهای سیاستگذاری و تصمیم سازی درون مجالس قانونگذاری است.کار ویژه دیگر احزاب در مجلس تسهیل زمینه های اقدام مشترک و جمعی است . هر مجلس قانونگذاری، سازمانی پیچیده با معمولا چند صد عضو است که اگر بخواهند نمایندگان فعالی برای جامعه خود باشند و در تدوین خط مشی های عمومی هم فعالانه مشارکت جویند، باید میان آنها هماهنگی کاری دقیقی برقرار شود. لذا یکی از دلایل وجودی احزاب سیاسی در دمکراسی های مدرن غلبه کردن و فائق آمدن بر دشواری های اقدام دسته جمعی بوده است. آنها از طریق ایجاد سازوکارهای نهادی، معضلات فراروی اقدام دسته جمعی را مرتفع کرده و با فراهم کردن امکان نظارت بر عملکرد اعضای حزب تضمین می دهند که اعضا حقیقتا در راستای هدف جمعی مشترک اقدام کنند. در اکثر کشورهای اروپایی از جمله در انگلیس، نیوزلند و آلمان، نمایندگان حزب مکلف می شوند که به طور دسته جمعی و در تبعیت از سیاست های حزب در تصمیم گیری ها شرکت کنند.در انگلیس و ایالات متحده فرایند رای گیری در مجلس به گونه ای است که با کمترین مناقشه ای قوانین به تصویب می رسند برای مثال 70 درصد همه لوایح در پارلمان انگلیس بدون رای گیری در صحن به تصویب می رسند. در ایالات متحده نیز گرچه انضباط حزبی کمتری نسبت به انگلیس حاکم است، تنها 10 الی 12 مورد از 400 بار رای گیری در سال، کلیدی شناخته می شوند و باقی موارد تقریبا حل شده است.احزاب به ایفای کار ویژه های دیگری نیز در مجالس می پردازند. از جمله این کار ویژه ها: ساماندهی داخلی مجالس قانونگذاری، جذب و استخدام نیروهای سیاسی، آموزش سیاسی نمایندگان، شفاف سازی مالی نمایندگان و بررسی کارشناسانه و دقیق طرح ها و لوایح را می توان نام برد.با چنین کار ویژه های متعدد و مهمی که احزاب می توانند در مجالس قانونگذاری انجام دهند بی شک فقدان تحزب در یک کشور و نبود نظام حزبی شفاف و عدم انتخاب نمایندگان پارلمان بر اساس یک نظام حزبی کارآمد، می تواند کارآمدی مجالس را تحت تاثیر قرار داده و در روند کارکرد آنها اخلال ایجاد کند.بر همین اساس به نظر می رسد که در مواردی ، نبود احزاب سیاسی منسجم و نظام مند در مجلس شورای اسلامی باعث بروز مشکلاتی همچون غیرقابل پیش بینی بودن تصویب یا عدم تصویب یک طرح یا لایحه و رای گیری مبتنی بر احساسات، عدم بهره مندی طرح ها و لوایح از نظرات کارشناسان و نخبگان حزبی و در نتیجه زیانبار شدن اجرای طرح ها و لوایح، جابجایی سریع و بی منطق موافقان و مخالفان هر طرح یا لایحه، زمانبر شدن بررسی و تصویب طرح ها و لوایح در صحن مجلس، عدم پاسخگویی مطلوب و مناسب نمایندگان به رای دهندگان و عملکرد ناکافی آنان در ایفای وظیفه نمایندگی، عدم شفافیت مالی و نبود گزارش های مناسبی از میزان هزینه کرد نمایندگان در زمان انتخابات ، نبود ضمانت های لازم برای پیگیری شعارها و برنامه های اعلام شده توسط نمایندگان در دوره انتخابات و به فراموشی سپرده شدن سریع آنها توسط منتخبان و... شده است که مجموع آن ها می تواند از کارآمدی هر چه بیشتر مجلس بکاهد.لذا ضروری است اینک که پس از گذشت بیش از سه دهه، اصلاح و تصویب قانون جدید فعالیت احزاب در دستور کار و مد نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است ، با رفع برخی کاستی ها و نواقص موجود در طرح مذکور، ضمن برگزاری انتخابات حزبی، با شکوفا کردن فعالیت احزاب سیاسی ، زمینه های کارآمدتر کردن هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی فراهم شود.Tags
ادامه

کد خبر: 972217  |  ادامه: پیام نفت
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
با آرام‌تر شدن خیابان‌ها و میادین چند شهر عراق که شاهد اعتراض و تظاهرات صد‌ها نفر از مردم و جوانان بود، این کشور شاهد آرامش بیشتری در مقایسه با چهار روز گذشته است.پایان منع تردد در پایتختدولت عراق اعلام کرد که از ساعت پنج صبح امروز، منع آمد و شد در پایتخت، تمام شده و وضع استان‌های جنوبی نیز به...
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، با آرام‌تر شدن خیابان‌ها و میادین چند شهر عراق که شاهد اعتراض و تظاهرات صدها نفر از مردم و جوانان بود، این کشور شاهد آرامش بیشتری در مقایسه با چهار روز گذشته است. پایان منع تردد در پایتخت دولت عراق اعلام کرد که از ساعت پنج صبح امروز، منع...
▫ قوه مقننه و حکومت داری خوب  پیام نفت - اقتصادي
پیام نفت: مقاله با این فرضیه آغاز می‌گردد که حکومت‌داری خوب برای اجرا نیازمند نهادی زیربنایی و مؤثر بنام قوه مقننه به شکلی کارکرد گرایانه است که بخش مرکزی مجموعه‌ای از نهادهای حکومت‌داری خوب محسوب می‌گردد. پیش درآمد(1)قوه مقننه در جوامع مختلف نقش موثر و مهمی در ایجاد دموکراسی...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، نمایندگان پارلمان، کارشناسان و خبرنگاران از تمایل برخی نخبگان سیاسی به انحلال پارلمان خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها تنش‌های فکری در داخل احزاب پارلمانی و بین برخی نمایندگان مجلس عالی تشدید شده است. علاوه بر این حزب حاکم موسوم به «سوسیال...
پیام نفت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نقش و جایگاه احزاب را در تقویت و ارتقای کارآمدی مجالس قانونگذاری مورد بررسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران که مردم سالاری دینی را سرلوحه کار خود قرار داده...
▫ ۱۱۰ حزب رسمی در کشور فعال است  چند ثانیه - اجتماعي
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با توجه به قانون جدید احزاب، تاکنون ۱۱۰ حزب رسمی شناسنامه‌دار در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. جمال عرف روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، تقویت احزاب را از رویکردهای دولت تدبیر و امید در عرصه سیاسی دانست و گفت: در همین راستا تلاش خود را بر ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت احزاب...
جمال عرف روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، تقویت احزاب را از رویکردهای دولت تدبیر و امید در عرصه سیاسی دانست و گفت: در همین راستا تلاش خود را بر ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت احزاب قرار داده‌ایم.وی تصریح کرد: پیش از این ۲۵۰ حزب در کشور مجوز فعالیت گرفته بودند اما از این تعداد بنا بر قانون جدید «نحوه...
- اخبار سیاسی - حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم ــ محمدعرفان همتی‌آذر: هر بار که به موعد انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم، تب توجه به احزاب و نظام حزبی در محافل سیاسی بالا می‌رود. موافقان نظام حزبی که عامل بسیاری از نارسایی‌های مدیریتی کشور را عدم رعایت سلسله‌مراتب...

آخرین خبرهای اقتصادي

ارثیه میلیاردی پدر برای پسرِ ناخواسته صبحانه آنلاین  ۴۹ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه، ‌پسر جوان پس از سال‌ها زندگی در شرایط سخت، وقتی فهمید پدرش مردی ثروتمند بوده است به جست و جو پرداخت و توانست به ارثیه میلیاردی پدرش برسد.ازدواج پنهانیاوایل سال ۷۸ مرد میلیاردر که چند سالی از ازدواجش می‌گذشت و صاحب بچه و زندگی بدون دغدغه‌ای بود، برای استراحت و خوش گذرانی تصمیم گرفت در...

سطح دریاچه ارومیه یک متر بالا تر آمد صبحانه آنلاین  ۴۹ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،مسعود تجریشی در نشست تخصصی نقد و بررسی عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه که در دانشگاه ارومیه برگزار شد، با بیان اینکه طی چند سال اخیر سه قرارداد با مهندسان‌ مشاور یکم در جنوب دریاچه، دانشگاه تبریز در شرق دریاچه و دانشگاه ارومیه در غرب دریاچه بسته شد، اظهار کرد: هدف از این اقدامات این...

سکوی حادثه‌دیده پارس‌جنوبی فعال شد صبحانه آنلاین  ۴۹ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،محمد مشکین‌فام، با اشاره به ابعاد عملیات بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده سکوی فاز ۸ پارس‌جنوبی در بازه زمانی کمتر از چهار ماه، گفت: این سکو پس از تکمیل عملیات راه‌اندازی، با انجام آزمون‌هایی عملیاتی شد.وی، تلاش‌های انجام شده در زمینه بازسازی این سکو را مطابق با تولید حداکثری گاز عنوان کرد...

روزانه ۴۰۰ میلیارد دلار غذا حرام می‌شود صبحانه آنلاین  ۴۹ دقیقه پیش

به گزارش صبحانه،فائو در گزارشی با استناد به آمار سال ۲۰۱۶ اعلام کرد سالانه حدود ۱۴ درصد از کل مواد غذایی تولید شده از بین می‌رود. نگهداری در محیط خنک و زیرساخت به کاهش ضررها کمک خواهد کرد اما برای مقابله با این مشکل، به اطلاعات مفصل درباره زنجیره تامین نیاز است.از بین رفتن مواد غذایی به دلیل سهمی که...

هلاکت سارق مسلح در درگیری با پلیس زاهدان اکو فارس  ۵۹ دقیقه پیش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار محمد قنبری گفت: ساعت 21 و 44 دقیقه شب گذشته، برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره سرقت مسلحانه خودرو در یکی از خیابان های شهر زاهدان بلافاصله عوامل انتظامی به محل اعزام شدند.وی افزود: در تحقیقات اولیه مأموران مشخص شد یک دستگاه پژو 405 با 4...

ویلموتس: مجازات پنالتی که دادیم را دریافت کردیم اکو فارس  ۵۹ دقیقه پیش

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،مارک ویلموتس،سرمربی تیم ملی در نشست خبری پس از بازی مقابل بحرین عنوان ‌کرد:ما سعی کردیم بازی خوبی ارائه کنیم، در نیمه اول دو ،سه موقعیت خوب برای زدن گل داشتیم و وقتی از آن ها استفاده نکردیم شرایط سخت شد.به هر حال ما در بازی قبلی شکست سنگینی را به حریف تحمیل کرده...

اعتراض ایران به کمیته بین المللی المپیک به خاطر توهین بحرینی‌ها اکو فارس  ۵۹ دقیقه پیش

به گزارش مهر، مسعود سلطانی فر در واکنش به اهانت هواداران و بازیکنان تیم ملی بحرین هنگام نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: مراتب اعتراص رسمی ایران به اهانت های صورت گرفته هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در بازی مقابل بحرین در کوتاهترین زمان ممکن از طریق فدراسیون فوتبال به فیفا و...

نماینده کنگره آمریکا: می‌توانیم ترکیه را از ناتو بیرون بیندازیم اکو فارس  ۵۹ دقیقه پیش

یک نماینده کنگره آمریکا روز سه‌شنبه در انتقاد از تهاجم ترکیه به شمال شرق سوریه طرح خارج کردن این کشور از «سازمان پیمان آتلانیک شمالی» (ناتو) را گزینه‌ای دانسته که روی میز قرار دارد. «اریک سوالول»، سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری «سی‌ان‌ان»...

کشتی گیر ایران مدال طلا را برگردن آویخت اکو فارس  ۵۹ دقیقه پیش

به گزارش مهر، پویا رحمانی نماینده سنگین وزن کشتی ساحلی کشورمان توانست با پیروزی ۳ بر صفر مقابل اوفوک ایلماز از ترکیه در فینال مسابقات جهانی ساحلی، مقتدرانه قهرمان این مسابقات شود.رحمانی توانست تنها مدال طلای ایران در این دوره از مسابقات را برگردن بیاویزد.

محاسبه تعرفه واردات تلفن همراه مسافری با ارز ثانویه اکو فارس  ۵۹ دقیقه پیش

به گزارش مهر، دستورالعمل مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه ترخیص تلفن همراه مسافر به گمرک ابلاغ شد.بر اساس این دستورالعمل، حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری با نرخ ارز ثانویه (سامانه سَنا) محاسبه می شود.طبق این دستورالعمل، مقرر شد، جهت محاسبه حقوق ورودی کالای تلفن همراه مسافری،...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده