تعداد بازدید: ۷
تاريخ انتشار: یکشنبه،۲۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت انتشار: ۲۲:۵۴
نیروی انتظامی با هر پدیده ایی که بخواهد امنیت جامعه را مختل کند برخورد می کند
العالم _ ایران / سیاسیسردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در گفت وگوی تفصیلی با شبکه العالم، پیرامون ماموریت های این ارگان و خدمات ناجا در ایام اربعین حسینی توضیحاتی ارائه داد.در ذیل مشروح این گفتگو آمده است؛العالم: یکی از ماموریت های نیروهای نظامی برقراری امنیت است،اما ما در ایران هم ارتش داریم و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماموریت نیروهای امنیت داخلی چیست ؟در کشور ما هم به دلیل حضور یک ستاد قدرتمند در راس نیروهای مسلح و هم به دلیل تجارب گسترده ای که طی 40 سال گذشته داریم و دانش بالایی که در این زمینه وجود دارد و مراکز آموزش عالی گسترده، تفکیک وظایف و ماموریت ها بین نیروهای مسلح به درستی و دقت انجام شده است.
نیروی انتظامی مسئول امنیت عمومی از مرزهای جغرافیایی کشور تا مرکز است؛ سایر نیروهای مسلح هم برای خود تعاریفی دارند که در صورت ضرورت و درخواست به کمک نیروی انتظامی می آیند یعنی ما خطوط فاصلی تنظیم و مصوب کردیم و حوزه های مسئولیت برای آنها معین شد و وضعیت کشور هم در پنج مرحله و هر مرحله در هرکدام از این سطوح مشخص شد که کدام سازمان محور و کدام سازمان همکار است لذا هیچ ابهامی وجود ندارد و به خوبی و در کنار هم عمل می کنیم .
در جایی که ما باید به کمک ارتش و سپاه بیاییم با یگان هایی که در اختیار داریم به کمک آنها می رویم و در جایی هم ما به کمک آنها نیاز داریم مثلا در مرزها در جایی ارتش و در جایی سپاه به ما در مرزها وقتی وضعیت امنیتی است و درگیری خاصی وجودارد کمک می کنند که در آنجا مسئول نیروی انتظامی است و آنها به طور موقت برای کمک به ما حاضر می شوند .
العالم: مبارزه با تروریسم از وظایف نیروی انتظامی است؟امنیت شهرها به عهده نیروی انتظامی است؛ هر اقدام به عمل تروریستی در هر نقطه از کشور که نیروی انتظامی حضور دارد مسئولیت مستقیم دارد و مقابله می کند. نیروی انتظامی با هر پدیده ایی که بخواهد امنیت جامعه را مختل کند برخورد می کند اما مسئولیت مقابله با دشمن چه از طریق نفوذ دشمن به داخل کشور و رصد وضعیت دشمن از بیرون مرز تا درون مرز و تحلیل توطئه های دشمن و برنامه ریزی برای مقابله سازمان یافته به عهده نیروی انتظامی نیست یعنی "موضوع تروریسم به عنوان تروریسم" وظیفه نیروی انتظامی نیست ولی در جایی که تروریسم موضوعیت پیدا می کند مثلا در جامعه فرد یا افرادی را مورد تعرض قرار می دهد یا می خواهد انفجاری صورت بگیرد نیروی ها و کارشناسان و یگان های ما ورود پیدا می کنند و دیگران هم به اقتضای مسئولیتی که دارند حضور دارند.
پس مسئولیت مقابله با توطئه های دشمن خارجی از جمله تروریست به سایر نیروهای مسلح بر می گردد که مشخصا در اینجا بحث سپاه مطرح است ولی در آنجایی که بروز و نمود پیدا می کند مثل اقدام تروریستی، ما هم خودمان اشراف اطلاعاتی داریم و برنامه ریزی می کنیم وهم اطلاعات لازم به ما داده می شود و با آمادگی کافی با هر نوع تحرکی مقابله می کنیم.
العالم: برخی جنجال های رسانه های خارجی علیه نیروی انتظامی را چگونه ارزیابی می کنید؟پلیس وظیفه دارد جلوی عمل خلاف قانون را که برای جامعه مضر است را بگیرد مثلا اگر کسی تخلف رانندگی کند یا از چراغ قرمزعبور کند یا عابر پیاده از غیر محل تردد عبور کند با آنها برخورد می کنیم. وظیفه پلیس انضباط بخشی به جامعه و ایجاد امنیت و آرامش برای مردم است و ملاک پلیس هم قانون است یعنی مجری و حافظ قانون است.
در قانون ما آنچه که تصریح شده، کشف حجاب که برای خود تعریف دارد و انجام رفتارهای ناهنجار و یا بدحجابی های شدید تصریح شده است که خلاف قانون است ما به عنوان پلیس اگر با چنین پدیده ای مواجه بشویم وظیفه داریم که به کسی که قانون را نقض کرده تذکر بدهیم. سبک و شیوه به اختیار پلیس است. بعضی وقت ها ممکن است شما یک روشی انتخاب بکنید کم اثر و پرهزینه باشد و یا برعکس کم هزینه و پر اثر باشد.
تجربه هم در طول زمان ایجاد می شود و شکل می گیرد این که ما تحت عنوان گشت ارشاد ، گشت داشته باشیم یک ضرورتی است که در یک زمانی اقتضا کرده و کماکان ادامه دارد. لذا از خواهران پلیس مان استفاده می کنیم با آموزش های لازمی که دیده اند و در جاهایی که لازم است استقرار پیدا می کنند مقابله با بعضی هنجار شکنی ها را پیگیری می کنیم.
مخاطب ما هم در این زمینه فقط کسانی هستند که هتاکی به ارزش های اجتماعی می کنند مصرند و اصرار دارند که هنجار شکنی بکنند که از نظر ما اینها کمتر از 6 تا 7 درصد جامعه زنان فعال در جامعه هستند . آنهایی که حجاب های عرفی و اصل حجاب را در کشور قبول دارند ما با آنها مسئله نداریم یک زمانی یک روش گشت ارشاد بوده است امروز ما روش های جدیدتر و نوین تری داریم که بدون اینکه نیاز به مواجهه حضوری باشد بدون اینکه نیاز باشد برخوردهای فیزیکی صورت بگیرد این مهم محقق بشود .
از نظر دور نداریم از نوع فیلم هایی که شما می گویید ما در طول شاید یکسال گذشته چند مورد مشخص بیشتر نداشتیم که در سطح جامعه مطرح شد و حسب ظاهر اصطکاک ایجاد شد همه آنها را هم که ریشه یابی بکنیم می بینیم با برنامه ریزی قبلی ، با بعضا هدایت از خارج از کشور در نقطه خاصی حضور پیدا کردند.العالم: یعنی همه این ویدئو ها برنامه ریزی شده است ؟ما چیزهای دیگری هم داریم خیلی وقت ها یکی از پایش های جدی که داریم پایش فضای مجازی است ما در طول 24 ساعت هر مطلبی که در خصوص پلیس باشد شناسایی می کنیم استخراج می کنیم بررسی می کنیم نوع اینها ، موضوعات مربوط به تاریخ های گذشته در هر شرایطی اینها با یک اهدافی یک فضاسازی هایی می خواهند بکنند یک مقدار امنیت جامعه را بر هم بزنند یک مقدار پلیس را تحت فشار قرار بدهند بخش قابل توجهی از اینها مربوط به تاریخ های گذشته است.
ما در طول سال اخیر موضوعات مشخصی که داشتیم یکی در پارک پلیس در تهران داشتیم یا یک مورد در شهر رشت داشتیم چند مورد بیشتر در سال جاری نبوده است. اتفاقا آنجایی هم که هست چون در اوج هتاکی به ارزشهای ملی و عمومی مردم بوده و مورد اعتراض مردم بوده پلیس حضور پیدا کرده است و برخورد لازم را انجام داده است ما موفق شدیم همه اینهایی که عرض کردم بگیریم ، بدون استثناء کسانی بودند که متاثر از شبکه هایی که از بیرون هدایت می شدند و ساماندهی هایی که در درون کشور صورت می گرفت.
العالم: با توجه به این که راهپیمایی ها و تظاهرات در خیلی از کشورها وجود دارد و پلیس اکثرا عملکرد حمایتی دارد، ارزیابی شما در خصوص عملکرد پلیس در تظاهرات و راهپیمایی ها در ایران چگونه است، آیا نقش حمایتی دارد یا بحث مقابله مطرح است؟تعریف ما از پلیس هوشمند پلیسی است که با استفاده از ظرفیت های داخلی، افراد آموزش دیده و ماهر و برخورداری از فناوری های روز، شرایط جامعه را مدام در حال رصد و برهمه شئونات آن اشراف دارد، وقایع احتمالی را پیش بینی و سعی در پیشگیری دارد با مطالبه گری حق و حقوق کسانی که ممکن است تحرکاتی را بخواهند انجام بدهند، مراقبت می کند از روند موجود و اگر حادثه ای اتفاق افتاد مانند تحرک کارگری که اگر مجوز داشته باشند پلیس کاملا حامی آنها است و اگر مجوزی نداشته باشند پلیس جمعیت را مراقبت و کنترل می کند و به آنها توصیه های لازم را بازگو می کند.
یک جاهایی خط قرمز پلیس است مثلا بخواهند جاده ترانزیتی را ببندند و یک دفعه دها هزار نفر معطل شوند و اقتصاد کشور دچار مشکل شود فقط بخاطر این که یک عده ای یک حقوق صنفی دارند، مانند اتفاقی که در اراک افتاد، اینها روزهای متمادی حضور و تحرکاتی داشتند و ما فقط مراقبت می کردیم که هزینه ای برای جامعه ایجاد نشود ولی روزی که خط آهن تهران را به منطقه غرب کشور مسدود کردند و ساعت ها روی ریل نشستند ما طی فرایندی 10 ساعته با آنها مذاکره کردیم که در نهایت بیش از 90 درصد آنها پذیرفتند و از ریل خارج شدند و آن تعداد معدودی که کمتر از 100 نفر بودند نیز با حرکت به سمت آنها و نه با درگیر شدن فیزیکی، مساله را حل کردیم.
خط قرمز ما در این اتفاقات هشدار دادن به این مساله است که دشمن نیاید استفاده کند و بخواهد تخریب اموال عمومی، تعرض به ارزش های ملی و هزینه بر کشور تحمیل بکند، اما آن چه که برمی گردد به مطالبات صنفی آنها نگاه ما نگاه حمایتی است. ما روزانه داریم دهها نامه به دستگاه های مختلف حاکمیتی می نویسیم که مثلا فلان شرکت حقوق کارگران را نداده و امثال اینها که پی گیری شود.
نگاه مان حمایت از تمام کسانی است که درجامعه حقوقی دارند ولی در مقابل حفظ امنیت کلی کشور، صیانت از امنیت عمومی مردم و جلوگیری از تعرض به حق وحقوق مردم، جامعه ونظام از وظایف پلیس است.العالم: یکی دو هفته پیش در لردگان، روستایی در چهار محال و بختیاری مساله ایدز پیش آمد که به یک سری نهادهای دولتی حمله شد و پلیس هم با آنها برخورد کرد و کسانی هم دستگیر شدند، آیا تا کنون برای پلیس مشخص شده که مقصر این حادثه چه کسی بوده، در نهایت مساله به کجا رسیده است؟رسیدگی به پدیده ای که آنجا اتفاق افتاده به عهده پلیس نیست هر چند که پلیس اشراف اطلاعاتی خودش را دارد ولی پاسخگویی این مساله بر عهده ما نیست.
مراجع مسئول کار کرده اند و قطعا نتایج کارشان را به ملت ارایه خواهند داد. ولی اتفاقی که در لردگان افتاد به نظر بنده بخشی از آن بر می گردد به بعضی از سوء تفاهمات و عدم اشراف دقیق افراد به موضوع و حساسیت هایی که به صورت طبیعی در چنین مناطقی وجود دارد و از سویی برنامه ریزی که دشمن دارد و مدام مترصد این است که در هرجایی از کشور هر اتفاق جزیی بیفتد حضور پیدا و موج سواری کنند و بتوانند هر چند کوچک یک خدشه ای به امنیت عمومی جامعه وارد کنند که این مسایل باعث شد که تجمعی درآنجا شکل بگیرد و عدم اشراف دقیق افراد به ماجرا و دقایق موضوع، حساسیت هایی که به طور طبیعی در چنین مناطقی وجود دارد و برنامه ریزی که دشمن مدام مترصد این است که در هرجای کشور هر اتفاقی که بیافتد حضور پیدا کند و موج سواری کند و بتواند خدشه ای هرچند کوچک به امنیت کشور وارد کند، خب خود اینها باعث شد که تجمعی شکل بگیرد، باز اگر جزئیات تجمع را ملاحظه فرمایید از ساعات اولیه که شکل گرفت پلیس در صحنه حضور پیدا کرد و بجز کنترل جمعیت کار دیگری نمی کرد و این را خدمت شما عرض کنم که امروز مجموع ظرفیت های پلیس و اقتداری که پلیس در کشور دارد و حمایتی که از طرف مردم می شود در بالاترین سطح است چون اقتدار مولفه‌هایی دارد که عبارت است از پشتوانه قانونی و قدرت سازمانی و مقبولیت مردمی که پلیس ایران امروز در بالاترین بخشهای مقبولیت و مطلوبیت قرار دارد.
برای ما جمع کردن چنین جمعیتهایی کار سختی نیست که حتی در دقایق و ساعات اولیه اجازه شکل گیری ندهیم و شما دیدید در اغتشاشاتی که سال 96 در کشور شکل گرفت ما با کمترین هزینه و با اقتدار در کمتر از یک ماه نگذاشتیم کسانی که خواب به آشوب کشیدن کشور را داشتند خوابشان تعبیر شود و کشور به دلیل حمایتهای مردمی به آرامش بازگشت.
اینجا هم ما با سعه صدر، با هوشمندی، با مراقبت، با مذاکره، با استفاده از کسانی که مرجعیتهایی داشتند در سطح جمعیت و جامعه توانستیم با کمترین هزینه این قضیه را کنترل کردیم.نگاه کنید بعضی از درگیری ها کار پلیس نیست آنجا تیراندازیهایی صورت گرفت با سلاح های شکاری که پلیس به دنبال آنها است که شناسایی شان کند و کسانی که سعی کردند در این فرصت جمعیت را برهم بزنند حتی تعدادی از افراد پلیس با ساچمه هایی زخمی شدند و تعداد زخمی هایی که ما دادیم بیش از تعدادی بود که جمعیت داشت ولی چون ما درک می کردیم و حرکت را حرکت ضدانقلابی نمی دانستیم بلکه یک التهاب اجتماعی بود و یک مطالبه و یک نگرانی و دغدغه بود از طرف مردمی که هم حامی نظام هستند و هم مظلوم و محروم که ما مدافع آنها هستیم، لذا ما شرایط را تا آخر با کمترین هزینه مدیریت کردیم ولی باز با مونتاژ کردن و وصل کردن تصاویر به یکدیگر و استفاده از تصاویر تاریخ گذشته، فیلمهایی پخش می کنند که این از مشکلات فضای مجازی است و فقط منحصر به ما نیست و در دنیا خود کشورهای غربی هم که ابداع کننده اینها هست دارند صدمه می بینند و کشورهای منطقه و جاهای دیگر هم به همین ترتیب و اینها از حیله های فضای مجازی است ولی آنچه در فضای واقعی اتفاق افتاد با سعه صدر و همراهی و نجابت مردم چهارمحال و بختیاری و اعتمادی که به مسوولین کردند پلیس را کمک کردند تا ما بدون هزینه کار را جلو ببریم.
العالم: سردار سلیمانی بخاطر این توضیحات تشکر می کنم، اما سوال آخر اینکه پلیس در این روزهای اربعین چه خدماتی ارائه می کند؟ اول اینکه راهپیمایی اربعین عظمت شیعه و اسلام را می رساند و مقدمات ظهور را فراهم می کند و باعث فخر اسلام است و پیش بینی ما این است که سال به سال پر شورتر و گسترده تر انجام خواهد شد و پیش بینی های ما این است که سال به سال پرشورتر و گسترده تر انجام خواهد شد ما در این زمینه کنار مردم غیور و متدین مردم عراق هستیم ونسبت به آنان از هر کمکی در این زمینه دریغی نداریم.
همچنین ارتباطات خوبی هم با مسئولین امر در عراق داریم ، بعنوان مثال در یک زمان کوتاه در اربعین امسال با توجه به معابر محدود از اول محرم تا به امروز که در خدمت شما هستم بیش از 3 میلیون نفر از ایران به کشور عراق عزیمت و در این راهپیمایی با شکوه شرکت کردند لازم به ذکر است اشاره کنم از مبدا حرکت زائرین، پلیس در قبالشان مسئولیت دارد و مسیرشان را امن نگه می دارد در همین جمعه گذشته 430 هزار نفر از مرز عبور کردند و حدود 70 هزار نفر ورود به مرز داشتند که در عین حال هیچ خدشه ای در وظایف پلیسی ما وارد نشد و با توجه به کنترل تردد به وسیله تجهیزات و افرادمان مانع هر گونه خطایی شده ایم.
گفتنی است تایید اسناد مثبته افراد جهت تردد کمتر از 5 ثانیه انجام شده است این موضوع در واقع بیشتر شبیه افسانه است تا واقعیت عینی ، ما حدود 30 هزار نفر نیرو بسیج کرده ایم که تنها در استانهای مرزی و همجوارشان بیش از 1800 گشت انتظامی داریم و وظیفه امنیت موکب ها و مساجد و توقفگاه عهده داراست و یا هر جا که زائرین توقف کنند جهت برقراری امنیت پلیس در کنارشان است ، بیش از 1500 گشت پلیس راه با هدف برقراری امنیت جاده ها را در نظر گرفتیم که خدایی نکرده حادثه ای رخ ندهد.
جهت خدمت به زائرین عزیز در خود نقاط صفر مرزی مرزبانانمان با تمام ظرفیت حضور دارند در این میان سایر یگانها نیز حضور فعالی دارند از جمله پلیس آگاهی که مانع خروج مجرمین می شود یا پلیس مواد مخدر مانع خروج متخلفین می شودما از تمام ظرفیت های فیزیکی و الکترونیکی خودمان استفاده می کنیم و تاکنون که در خدمت شما هستم بدون بروز هیچ گونه حادثه ای توانستیم تا امروز پیش برویم و رضایت عمومی مردم و سهولت در تردد را ایجاد کنیم و تصورمان این است که تا اربعین تعداد زائرین به بیش از 4 میلیون نفر برسد.
افتخار ما این است که پلیس و اصلی ترین دستگاهی است که در راهپیمایی اربعین ارائه خدمت می کند هرچند سایر دستگاههای حکومتی به دلیل عشق به امام حسین (ع) و رسالت ذاتی خود بصورت 24 ساعته مشغول خدمت به زوار هستنند ولی آنچه که در هدایت گری شاخص است برای مردم مجموعه پلیس است که همچون سنوات گذشته مشغول خدمت رسانی است.

ادامه

کلمات کلیدی:
کد خبر: 985043  |  ادامه: العالم فارسی
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یاسوج، حجت الاسلام «سیدجواد خاضع» امروز ( ۱۱ مهر ) در نشست مشترک با فرماندهان و روسای عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به سبزپوشان پرتلاش در عرصه امنیت و سلامت اجتماعی، گفت: به روان پاک شهدای مدافع وطن که...
به گزارش ایلنا طی مراسمی که در آستانه هفته نیروی انتظامی در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی استان در برقراری نظم و امنیت، بر استفاده از ظرفیت جامعه خیران و جلب مشارکت عمومی در حوزه امنیت تأکید کرد .دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه ستاد...
به گزارش ایلنا، سردار محمد شرفی اظهار داشت: پلیس با بررسی همه جانبه و رفع معایب و نقاط ضعف در عملیات اربعین حسینی (ع) در سالیان گذشته از تمام ظرفیت های خود برای برگزاری هرچه مطلوب تر این مراسم در سال جاری استفاده خواهد کرد.وی با اشاره به اینکه تلاش ها بر این است که تمام شرایط برای عبور امن و آسان زائران...

آخرین خبرهای علمي

«الصفدی» از نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری لبنان انصراف داد العالم فارسی  ۴ روز پیش

العالم-لبنانبه گزارش رویترز، «محمد الصفدی» امروز یکشنبه پس از نشست با برخی از وزرای دولت مستعفی لبنان، از نامزدی برای تصدی پست نخست وزیر استعفا کرد.بر اساس این گزارش، محمد الصفدی بعد از برگزاری جلسه با جبران باسیل، نخست‌وزیر این کشور از قبول پست نخست‌‎وزیری...

اظهارات مداخله جویانه پامپئو در امور داخلی ایران العالم فارسی  ۴ روز پیش

العالم-آمریکا«مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه در پیامی مداخله جویانه در توئیتر مدعی شد که واشنگتن از مردم ایران حمایت می‌کند.این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حالی است که دولت این کشور اردیبهشت سال گذشته به صورت یکجانبه و غیر قانونی از برجام خارج شد...

وزیر کشور: هر اعتراضی در بستر خود امکان‌پذیر است العالم فارسی  ۴ روز پیش

العالم-ایرانرحمانی فضلی در یک گفت‌ وگوی تلویزیونی درخصوص برگزاری برخی تجمع‌های اعتراضی در شهرهای کشور در پی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین افزود: بعد از بحث تغییر قیمت بنزین متاسفانه عده‌ای با اعلام اینکه نسبت به این موضوع اعتراض‌هایی دارند، در برخی از شهرها...

الصباح: استعفای دولت کویت ناشی از تخلفات مالی بود العالم فارسی  ۴ روز پیش

العالم-جهان اسلامبه گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، الصباح در اطلاعیه‌ای گفت: این که اعلام می‌شود، دولت به خاطر آماده سازی برای ترمیم کابینه استعفا داده، حقیقت ندارد.وی تصریح کرد، به دلیل اینکه دولت پاسخ قانع کننده و روشنی در مورد سوء استفاده مالی که چند سال پیش در صندوق مالی...

فرانسه پیشگام در جدایی اروپا از ناتو العالم فارسی  ۴ روز پیش

العالم-اروپابه گزارش روزنامه ولت سونتاگ، مکرون یکی از فعال‌ترین حامیان ادغام نظامی و تشکیل ارتش مشترک اروپا است.رئیس جمهوری فرانسه پیشتر در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه اکونومیست اظهار کرد که کشورهای اروپایی دیگر نمی‌توانند به آمریکا برای دفاع از اعضای ناتو تکیه کنند....

کشته شدن 5 نفر بر اثر تیراندازی در جنوب کالیفرنیا العالم فارسی  ۴ روز پیش

العالم-آمریکابه گزارش شبکه تلویزیونی "روسیا الیوم" به نقل از رسانه‌های آمریکایی، "مات دوبس" افسر پلیس ایالتی آمریکا در این باره گفت که این سه کودک به دنبال تیراندازی در " سَن دیـِگو" در جنوب کالیفرنیا کشته‌ شده‌اند.دوبس بدون اشاره به ماهیت...

هند موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای آزمایش کرد العالم فارسی  ۴ روز پیش

العالم-آسیابه گزارش شبکه تلویزیونی "روسیا الیوم" به نقل از فرماندهی نیروی راهبردی هند، این موشک شنبه‌شب از یک سکوی سیار در میدان نظامی جزیره "عبدالکلام" در نزدیکی سواحل استان "اویشا" در شرق هند پرتاب شده است.مسؤولان دفاعی هند اعلام کردند که آزمایش...

ائتلاف سعودی «الحدیده» را بمباران کرد العالم فارسی  ۴ روز پیش

العالم - یمنجنگنده‌های ائتلاف سعودی شنبه شب بنادر «راس عیسی» و «الصلیف» در استان الحدیده واقع در غرب یمن را بمباران کردند.شبکه المسیره گزارش داد ائتلاف سعودی همچنین مزارع شهروندان یمنی در روستای الجربه شهرستان محاصره شده الدریهمی استان الحدیده را هدف قرار...

شورش در 55 شهر ایران با 12 کشته !!! العالم فارسی  ۴ روز پیش

العالم _ ایران / سیاسیواقعیت آن است که در ایران برخی از مردم نسبت به این تصمیم اقتصادی دولت معترض هستند دلیل اعتراضات آنها هم کاملا روشن است. ایشان بر این اعتقادند که در شرایط کنونی نبایستی این تصمیم -هرچند تصمیمی با هدف ایجاد گشایش در امور معیشتی مردم است -اجرایی می شد. در مقابل...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها