نامها

فهرست نامهایی که با آ شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
آباقا
ابقا، فرزند هلاكوخان، دومين ايلخان مغول
abaqa
آبان
نام ايزد آب، ماه هشتم سال خورشيدي، نام دهمين روز هر ماه شمسي
aban
آبان
نام ايزد آب، ماه هشتم سال خورشيدي، نام دهمين روز هر ماه شمسي
aban
آباندخت
دختري كه در ماه آبان زاده شده، نام همسر دارا شاهنشاه هخامنشي
aban-doxt
آبانياد
نام مردي در زمان يزدگرد سوم ساساني
aban-yad
آبتين
صاحب گفتار و كردار نيك- نام پدر فريدون پادشاه اساطيري ايران
abtin
آبدين
جمع ابد- هميشه- جاودانه
abedin
آبرام
آبراهام- ابراهيم
abram
آبرون
گياه هميشه بهار- هميشه جوان
abrun
آبسال
باغ – حديقه- بهار- فصل بهار
absal
آبش
آنكه اطراف و پيشگاه خانه كسي را با طعام و شراب بيارايد
abes
آبش خاتون
مونث آبش- نام دختر اتابك سعدبن ابوبكر
abes-xatun
آبگينه
شيشه- بلور- الماس
abgine
آتاباي
اتابك- پدربزرگ نام تيره اي از تركمانان
atabay
آتاباي
اتابك- پدربزرگ نام تيره اي از تركمانان
atabay
آتاش
همنام- هم اسم
atas
آتاناز
نازنين پدر
atanaz
آتسز
بي نام، بي اسب، پياده – لاغر اولين پادشان سلسله خوارزمشاهيان
atsez
آتش
نور، روشنايي- دلير- شجاع از اسامي مردان در متون فارسي دري
atas
آتش افروز
ققنوس، پرنده اي افسانه اي كه هزار سال عمر مي كند و خود را در آتش مي سوزاند كسي كه آمدن عيد را با آواز نويد مي دهد
atas-afruz
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها