نامها

فهرست نامهایی که با ت شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
تابا
طاقت، پيچ و تاب زلف، فروغ، درخشان، زر و طلا
taba
تابان
درخشان، نوراني، تابناك
taban
تابان چهر
داراي چهره نوراني و زيبا
taban-cehr
تابان دخت
دختر تابناك و نوراني و زيبا
taban-doxt
تابش
فروغ آفتاب يا آتش، گرمي، حرارت
tabes
تابنده
نوراني، پرتوافشان
tabande
تاج
افسر، ديهيم، گرزن
taj
تاج الدين
شاهزاده خانم، ملكه، بانوي ارجمند
tajaddin
تاج الملوك
افسر شاهان
tajolmoluk
تاج بي بي
تاج بانو
taj-bibi
تاج گل
تاجي از گل، كنايه از زن زيبا و لطيف و خوشبو
taj-gol
تاج ماه
زيباي زيبايان، كنايه از زيبايي است
taj-mah
تاجلي
زن زيبا، تاج بانو
tajeli
تاجمهر
زن زيباي درخشان و نوراني
tajmehr
تاجي
منسوب به تاج
taji
تاجيك
ايراني، آنكه ترك و مغول و عرب نژاد نباشد
tajik
تارا
ستاره، كوكب، مردمك چشم
tara
تارخ
تنبل، نام پدر حضرت ابراهيم، تارخ
tarox
تامارا
درخت خرما، نام يكي از زنان يهود
tamara
تذور
قرقاول، خروس صحرايي، تورنگ
tazarv
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها