نامها

فهرست نامهایی که با ج شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
جابان
نام سرداري بزرگ در زمان پوراندخت ساساني
jaban
جابر
زورگو، ستمگر، شكسته بند، از صفات الهي
jaber
جاد
نيكوطالع، سعادتمند، نام يكي از پسران يعقوب
jad
جارالله
مجاور خانه خدا، جارالله زمخشري مفسر قرن پنجم
jarollah
جارالله
مجاور خانه خدا، جارالله زمخشري مفسر قرن پنجم
jarollah
جارالله
مجاور خانه خدا، جارالله زمخشري مفسر قرن پنجم
jarollah
جاسر
بي باك، گستاخ، جسور
jaser
جاسم
بزرگ، ستبر، نام دهي در شام
jasem
جاكوب
معادل يعقوب، ژاكوب
jakub
جالينوس
نوايي از موسيقي قديم، نام طبيب و حكيم يوناني
jalinus
جاماسب
دارنده اسب درخشان، منجم باشي، داننده اسطرلاب
jamasb
جان آرا
آراينده جان و روح، زينت جان
janara
جان آفرين
آفريننده جان
j-afarin
جان افروز
افروزنده و روشن كننده جان
joafruz
جان افزا
جانبخش، فزاينده جان
j-afza
جانان
دلبر زيبا و دوست داشتني، معشوق
janan
جانانه
مانند جان، معشوق و محبوب كامل و تمام
janane
جانيار
دوست و همراه جان
j-yar
جاهد
كوشا، ساعي، جهد كننده
jahed
جاويد
پاي برجا، هميشگي، ابدي، انوشه
javid
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها