نامها

فهرست نامهایی که با ح شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
حاتم
داور، قاضي، كلاغ سياه
hatam
حاجر
زمين و مكان بلندو رفيع
hajer
حاجي
كسيكه به زيارت خانه خدا مي رود، از اعلام مردان
haji
حادي
ساربان، حدي خوان،كسيكه آواز حدي مي خواند
hadi
حارث
كشاورز، برزرگر، شير بيشه
hares
حارس
نگهبان، پاسبان
hares
حاسن
زيبا، نيكو، كنايه ازماه
hasen
حافظ
نگهبان، پاسبان، از نامهاي خداوند
hafez
حاليه
زني كه به زيور و زينت آراسته شده است
haliye
حام
حمايت كننده، از پسران نوح پيامبر
ham
حامد
ستايشگر، شكرگزار
hamed
حامي
پشتيبان، نگهدار، طرفدار
hami
حانان
رحيم، مهربان، از اسامي مردان
hanan
حانيه
زني كه بخاطر فرزندان ازدواج نكند، شراب، مي
haniye
حبابه
از اعلام زنان عرب، زن بسيار دوست داشتني
habbabe
حبيب
دوست، دوستدار، معشوق
habib
حبيب الله
دوست خداوند
habibollah
حبيبه
معشوقه، مونث حبيب، ام حبيبه از زنان پيامبر
habibe
حجاب
رده، چادر، روبند، از اعلام زنان
hejab
حجاج
بسيار حجت آورنده و حج كننده
hajjaj
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها