نامها

فهرست نامهایی که با خ شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
خاتم
انگشتري، نگين انگشتري، كنايه از دهان معشوق
xatam
خاتون
كدبانو، زن اصيل و بزرگ منش
xatun
خاچيك
صليب كوچك، از اعلام مردان
xacik
خادم
پرستار، خدمتگزار
xadem
خادم پير
كنايه از سياره كيوان، خدمتگزاري پير و مرشد
xadem-pir
خاش
كسي كه داراي مهر و محبت زياد است، نام برادر افشين سپهسالار ايراني
xas
خاطره
انديشه، يادبود، ضمير، يادگار
xatere
خاقان
پادشاه بزرگ، لقب پادشاهان ترك و چين
xaqan
خاكسار
فروتن، بي تكبر، نام فرقه اي از دراويش
xaksar
خالد
جاودان، هميشه، پاينده
xaled
خالده
مونث خالد
xalede
خالق
خلق كننده، صانع
xaleq
خاموش
ساكت، بي صدا، آرام
xamus
خان تركان
شهبانوي بزرگ، ملكه بزرگ
xantarkan
خان سلطان
ملكه بزرگ، پادشاه بزرگ، از اعلام زنان
xan-soltan
خان ملك
پادشاه بزرگ
xanmalek
خانيش
شاهزاده خانم، نام يكي از دختران شاه اسماعيل
xanis
خاور
در قديم به معني باختر و مشرق، از اعلام زنان
xavar
خاوران
منسوب به خاور، ولايتي در مرز شمالي خراسان
xavaran
خاوند
مخفف خداوند، صاحب اختيار، بزرگتر
xavand
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها