نامها

فهرست نامهایی که با ر شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
رئوف
مهربان، مشفق
rauf
رائده
مونث رايد، پيام آور، جوبنده، جوينده
raede
رائين
نام يك سردار ايراني
rain
رابرت
برنده نهايي، پيروز، فاتح، روبرت
rabert
رابعه
چهارم، آهنگي در موسيقي چهارم
rabee
رابو
نام گل بهاري
rabu
رابين
نام پسر بزرگ يعقوب
rabin
راتا
رادي، دهش، يكي از ايزدان آيين زردشتي
rata
راجان
نام جد زردشت
rajan
راجي
اميدوار
raji
راحل
كوچ كننده، نام مادر يوسف كه بصورت راحيل هم نوشته شده
rahel
راحله
راهوار، كوچ كننده، مركب باركش
rahele
راحمه
زن بخشنده، مهربان، آمرزنده
raheme
راحيل
گوسفند ماده، نام مادر حضرت يوسف، راشل
rahil
راد
بخشنده، جوانمرد، شجاع، حكيم
rad
رادبانو
بانوي جوانمرد و بخشنده
radbanu
رادبرزين
جوانمرد و بلند مرتبه
radbarzin
رادفر
داراي فر و شكوه جوانمردان
radfar
رادك
جوانمرد كوچك
radak
رادمان
بخشنده، كريم، رادمنش
radman
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها