نامها

فهرست نامهایی که با ص شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
صائب
درست و راست، حق، رسا
saeb
صائن
پرهيزگار، نگاهدارنده
saen
صائن الدين
پرهيزگار در دين
saenaddin
صابر
صبركننده، شكيبا، بردبار
saber
صابره
مونث صابر
sabere
صاحب
همصحبت، همنشين، همسفر، مالك، وزير، خداوند
saheb
صادق
راستگو، پيدا، آشكار
sadeq
صارم
شمشير برنده، مرد دلاور
sarem
صارم الدين
مرد دلاور در دين
saremaddin
صاعد
صعود كننده، بالا رونده
saed
صافي
پاكيزه، خالص، شفاف
safi
صافي ناز
داراي ناز و كرشمه اصيل و خالص ، از اعلام زنان
safinaz
صالح
نيكوكار، شايسته، لايق
saleh
صالح محمد
محمد نيكوكار و لايق
salehmohammad
صالحه
زن نيكوكار و شايسته
salehe
صانع
آفريننده، سازنده، صنعتگر
sane
صبا
نسيم ملايمي كه از جانب شمال شرق مي وزد
saba
صباح
سحرگاه، بامدادان، از اعلام زنان
sabah
صباحت
خوبرويي، زيبايي
sabahat
صبار
بسيار شكيبا و صبور
sabbar
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها