نامها

فهرست نامهایی که با ع شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
عابد
پرستنده، عبادت كننده
abed
عابده
مونث عابد
abede
عابدين
عبادت كنندگان
abedin
عاتقه
دختر نوحوان و نابالغ
aetqe
عادل
دادگر، راست، مستقيم
adel
عادله
مونث عادل
adele
عارف
دانا، آگاه، شناسنده خداوند
aref
عارفه
زن دانا و آگاه
arefe
عاشور
عاشورا، منسوب به عشر،‌روز دهم، از اعلام مردان
asur
عاصم
نگاه دارنده، حافظ، بازدارنده
asem
عاضد
ياري دهنده، پشتيبان
azed
عاطف
مهربان، نرمخو
atef
عاطفه
زن مهربان و خوش قلب
atefe
عاقله
زن خردمند، زن ميانسال
aqele
عاكف
معتكف، گوشه گير، عابد
akef
عاكفه
زن گوشه گير، عابد
akefe
عالم
دنيا، جهان، از اعلام زنان
alam
عالم
دانا، آگاه
alem
عالم افروز
روشن كننده جهان
alamafruz
عالمتاج
تاج عالم، سرور جهان
alamtaj
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها