نامها

فهرست نامهایی که با ق شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
قائد
پيشوا، رهبر، امام، سردار
qaed
قائم
برخاسته، برپا، پاينده، سخت، محكم
qaem
قاآن
پادشاه، بسيار عادل و بخشنده
qaan
قابوس
معرب كاوس، مرد نيكوروي خوش رنگ
qabus
قابيل
يكي از فرزندان آدم كه برادرش هابيل را كشت
qabil
قادر
توانا، مالك، مسلط، قابل
qader
قارن
معرب كارن، جنگجو، دلاور
qaran
قارون
نام يكي از ثروتمندان بني اسرائيل كه با نفرين موسي با گنجهاي خود به زمين فرو رفت
qarun
قاسمعلي
قاسم + علي
qasemali
قانع
خرسند، راضي
qane
قاهر
غالب، چيره
qaher
قاورد
نوعي حلوا، موسس سلسله سلجوقيان كرمان
qavard
قباد
معرب كواذ، سرور محبوب، پادشاه گرامي
qobad
قتلغ
مبارك، خجسته، از اعلام زنان ترك
qotloq
قدرت
توانايي
qodrat
قدرت الله
توانايي و نيروي خدا
qodratollah
قدسي
منسوب به قدس، فرشته، روحاني، نيكوكار
qodsi
قدسيه
زن بهشتي و روحاني
qodsiye
قدم خير
خوش قدم، نيك قدم، از اعلام زنان
qadamxeyr
قدير
قدرتمند، توانا
qadir
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها