نامها

فهرست نامهایی که با م شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
مائده
خوردني، خواني كه بر آن طعام باشد
maede
ماجد
بزرگوار، گرامي
majed
ماجده
زن بزرگوار و گرامي
majede
ماد
ناحيه قديمي از ايران شامل آذر بايجان و عراق عجم، مديا
mad
مادلن
مادلين، نوعي شيريني كه با قند و آرد و كره و تخم مرغ و آب ليمو درست مي كنند، نوعي از انگور، نوعي از گلابي
madlen
مارا
تازه بختي، سعادت. نيكبختي، در عبري:شكل اوليه كلمه ماري=فاني، ميرنده
mara
ماراب
بخت و دولت تازه
marab
ماراسپند
مهراسپند، كلام مقدس، روز بيست و نهم هر ماه شمسي
marespand
مارت
ماخوذ از عب، نام خواهر حضرت مريم كه عيد 29 ژانويه به اسم اوست
mart
مارتا
خداوند پرورنده، ماخوذ از كلمه آرامي، نام دختر اوزون حسن از زن مسيحي خود، نام خواهر مريم
marta
مارتيك
از اعلام مردان ارمني
martik
مارس
مريخ، رب النوع جنگ در نزد روميهاي قديم
mars
ماركار
از اعلام مردان
markar
مارگريت
نوعي گل ريز قرمز، مرواريد، گل مينا
margerit
مارگريتا
گل داودي
margerita
مارلين
برج، پناهگاه، مارلن
marlin
ماري
فاني، ميرنده، مريم
mari
ماري
گل كوچك با خطهاي دراز
mari
ماريا
فاني، ميرنده
mariya
ماريان
شكلي از ماري، ماريا
mariyan
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها