نامها

فهرست نامهایی که با ن شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
نائله
زن بخشنده، نام يكي از بتهاي قريش
naele
ناتان
بخشش، داده شده، نام پيامبري يهودي
natan
ناجي
نجات دهنده، رستگار
naji
ناجيه
زن نجات دهنده، رستگار
najiye
نادر
كمياب، بي نظير، عجيب
nader
نادرعلي
علي بي مثل و مانند
naderali
نادرقلي
غلام و بنده نادر
naderqoli
نادره
زن كمياب و بي نظير
nadere
نادعلي
نام دعايي است، علي گو، مداح علي
nadali
نادي
ندا دهنده، انجمن، عشيره
nadi
ناديا
اميد و آرزو، مصغر نادژدا روسي
nadiya
ناديه
حادثه، درخت خرما دور از آب، مونث نادي، انجمن
nadiye
ناربانو
بانوي لطيف و طناز
nazbanu
ناردان
دانه انار ترش
nardan
ناردانه
دانه انار
nardane
ناردخت
دختر آتشين، مانند آتش سوزان و زيبا
nardoxt
نارگل
گلنار، گل انار
nargol
نارگيس
ميوه نارگيل
nargis
نارون
درختي زيبا و چتري، درخت انار، گلنار
narvan
ناروند
نارون
narvand
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها