نامها

فهرست نامهایی که با ه شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
هابيل
نفس، نجار، نام پسر دوم حضرت آدم كه بدست برادرش كشته شد
habil
هاتف
آواز دهنده، فرشته وحي، سروش
hatef
هاجر
فرار، نام مادر حضرت اسماعيل
hajar
هاجره
نيمروز، شدت گرما، لايق، فائق
hajare
هادي
راهنما، راهبر
hadi
هاديه
مونث هادي، زن راهنما، عصا، چوبدستي، آرام
hadiye
هارا
كوهستان
hara
هاران
كوه نشين، نام پدر ساره، عموي ابراهيم
haran
هارپاگ
مرواريد كه در يكرشته كشيده شده باشد، نام وزير استياگ كه مامور كشتن كوروش شد
harpag
هاروت
نام يكي از دو فرشته اي كه دچار عذاب الهي شد
harut
هارون
كوه نشين، قاصد، پيك، نگهبان، نام برادر موسي
harun
هاسميك
گل ياسمن
hasmik
هاشم
دوشنده شير، شكننده، به عبري: مرد چاق و تنومند
hasem
هاشمعلي
هاشم+علي
hasemali
هاشمه
مونث هاشم
haseme
هاله
خرمن ماه
hale
هامان
نام وزير خشايارشا، نام وزير فرعون
haman
هامون
دشت، بيابان، نام درياچه اي در سيستان
hamun
هاني
خدمتكار، كسي كه طعام نيكو مي آورد، درپهلوي: بنشين
hani
هانيبال
نام سردار مشهور كارتاژ كه با روميان جنگيد
hanibal
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها