نامها

فهرست نامهایی که با و شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
واحد
يگانه، يكتا، جزئي از گل، مفرد
vahed
وارتان
بردان، نام پسر بلاش اول پادشاه اشكاني
vartan
وارث
ميراث خوار، از صفات الهي
vares
وارسته
رهاشده، آزاده، حر
varaste
واروژ
از اسامي مردان
varuz
وازگن
از اسامي مردان
vazgen
واسپور
پسر طايفه، لقب نجبا و شاهزادگان اشكاني و ساساني، واسپوهر
vaspur
واسط
ميانجي، نشيننده ميان قوم
vaset
واسع
گسترنده، وسيع، فراخ
vase
واصف
وصف كننده، ستاينده
vasef
وافي
وفا كننده به عهد، كافي، لايق، كامل
vafi
والا
بلند، مرتفع، ارجمند، باقدر و مرتبه، شريف، مشهور
vala
واله
بسيار اندوهگين، سرگسته از عشق، شيفته
vale
وامق
دوست، عاشق، لحني در موسيقي قديم، از اصطلاحات بازي نرد، نام عاشق عذرا
vamaq
وانيا
هديه با شكوه خدا
vaniya
وانيك
وانيا
vanik
واهب
بخشنده، عطاكننده، جوانمرد
vaheb
واهبه
مونث واهب
vahebe
وايه
آبشار
vaye
وثوق
اطمينان داشتن به كسي، اعتماد
vosuq
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها