نامها

فهرست نامهایی که با ژ شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
ژائير
كسي كه خداوند او را نوراني و زيبا كرده است
zair
ژابير
شراره آتش، سرشك آتشين، نام گياهي است بنام بومادران
zabiz
ژاسمن
گل ياسمن، ژاسمين
zasman
ژاك
با حيله از جاكنده، ريشه كن كننده، يعقوب
zak
ژاكلين
مونث ژاك، از اعلام زنان
zaklin
ژالان
رودي است در روستاهاي جيگران شهرستان كرمانشاهان
zalan
ژاله
شبنم، باران تند، تگرگ
zale
ژان
يحيي، يوحنا، خداداد
zan
ژانت
مونث ژان
zanet
ژرژ
كسيكه مال و ثروت جمع كند
zorz
ژند
زند، نام كتاب زردشت
zand
ژنيك
نابغه، با استعداد، مصغر يوگنياي روسي
zenika
ژوبين
زوبين، نوعي نيزه كوتاه
zubin
ژوپيتر
سياره مشتري، خداي جنگ روميان، خداي رعد و برق، ضامن وفاداري در عهدنامه ها
zupiter
ژورك
پرنده اي سرخ رنگ به اندازه گنجشك
zurak
ژوله
چكاوك
zule
ژوليا
قشنگ، دلربا، خوشگل، نام دختر قيصر ژول سزار، جوليا
zuliya
ژوليت
ژوليا
zuliyet
ژيگس
نام پدر ميرسوس سردار پارسي در عهد هخامنشيان
ziges
ژيلا
از اعلام زنان
zila
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها