نامها

فهرست نامهایی که با ك شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
كابوك
آشيانه پرندگان، كابك
kabok
كابي
مخفف كاوه
kabi
كاترين
پاك، خالص، يكدست
katrin
كاتوز
زاهد، عابد، موبد زردشتي
katuz
كاتوزي
زاهد عابد
katuzi
كاتوزيان
منسوب به كاتوزي
katuziyan
كاتيا
مخفف كاترينا
katiya
كارل
زورمند، موثر-فرانسوي:شارل- انگليسي: چارلز
karl
كارمل
باغستان، رزستان، جاي حاصلخيز
karmel
كارمن
قرمز، سرخ، از اعلام زنان
karmen
كارن
زبان آور، خوش سر و زبان، چرب زبان
karen
كارنگ
كارن، زبان آور
karang
كارو
نويد دهنده، نام مرغي ماهيخوار كه اغلب در كنار آب مي نشيند
karo
كارولين
دلير، اصيل، از اعلام زنان
karulin
كارون
نام رودي در خوستان كه از زردكوه بختياري سرچشمه مي گيرد، از اعلام مردان
karun
كاشف
آشكار كننده، پديد آورنده، كشف كننده
kasef
كاظم
بردبار، فروبرده خشم، حليم، لقب امام موسي بن جعفر امام هفتم شيعيان
kazem
كاظمه
مونث كاظم
kazeme
كافي
بس كننده، بي نياز كننده، كارگزار، با كفايت
kafi
كافي الدين
ني نياز در دين
kafiyaddin
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها