نامها

فهرست نامهایی که با ه شروع میشوند
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
هژير
زيرك، هوشيار، پسنديده
hazir
هستي
وجود، حيات، زندگي، آفرينش
hasti
هشام
جوانمرد، كريم
hosam
هشيار
هوشمند، زيرك، آگاه
hosyar
هفتواد
صاحب هفت پسر، نام حاكم كرمان در زمان ساسانيان
haftvad
هلاكو
اولين ايلخان مغول كه بغداد را فتح كرد
holaku
هلال
ماه نو، ماه اول هر ماه قمري
helal
هلاله
گل لاله
halale
هلن
روشنايي، نور
helen
هما
مبارك، فرخنده، خجسته، پرنده اي افسانه كه سعادت و نيكبختي را همراه مي آورد
homa
همابخت
خوشبخت، سعادتمند
homabaxt
همادخت
دختر فرخنده و مبارك
homadoxt
همافر
داراي فر همايي
homafar
همام
بزرگ همت، مهتر دلير و جوانمرد، سرور بزرگوار
homam
هماي
هما، نام دختر بهمن پادشاه كياني
homay
همايون
مبارك، خجسته، يكي از مقامهاي موسيقي ايران
homayun
همايوندخت
دختر فرخنده و مبارك
homayundoxt
همت
قصد و اراده قوي، خواسته، كوشش، دليري، بلند نظري، فال نيك
hemmat
همتا
نظير، برابر، دوست، همسر
hamta
همدم
رفيق، همزبان، همنشين
hamdam
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها