بازی تبلتی آنلاین فروت نینجا

برش همه سبزیجات را قطع انگشت نیست. اگر شما قطع انگشت شما خواهد شد این بازی را از دست بدهند. آن لذت ببرید.فقط مراقب دستاتون باشید!!!!!!!!!!!!1

Alternative content

Get Adobe Flash player