بازی تفنگی جنگی فلش خط نهایی دفاع

دفاع از پایه خود را علیه ارتش حمله به آنها را سربازان، توپ، تانک ها و هلیکوپتر ها بر علیه شما. ارتقاء سلاح های خود را به و تعمیر پایگاه خود را در بین سطوح برای زنده ماندن.

Alternative content

Get Adobe Flash player